Louis Esterhuizen (1)

Fotobeeld

Lees gedigte van Louis Esterhuizen

Album 1, 2, 3

 

Twee jaar oud
Twee jaar oud

 

Louis met sy boek
Louis met sy boek

 

Drie jaar oud. 1958
Vier jaar oud. 1959

 

By die waters
By die waters

 

In sy geliefkoosde kaskar
In sy geliefkoosde trapkar, met sussie wat kyk.

 

In St 4. Agter links.
In St 4. Agter 2de v l.
Rugbyspannetjie. Louis staan 2de ry v. agter, links.
Rugbyspannetjie. Louis staan 2de ry v. agter, links.
Op hoërskool

Op hoërskool

By die jeugjare se boom op Philippolis

By die jeugjare se boom op Philippolis

Na Album 2

 

Kopiereg © 2010 Louis Esterhuizen (Privaatversameling)

Geen foto’s hier op Fotobeeld/versindaba.co.za mag sonder verlof van die digter gereproduseer of in enige vorm of deur enige elektroniese of meganiese middel weergegee word nie, hetsy deur fotokopieëring of enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of verspreiding nie.

 

Bookmark and Share

Comments are closed.