Buiteblik

Carina van der Walt. Jeroen Bosch. Hel en Verderf

Thursday, October 11th, 2018

 

 

HIERONYMUS BOSCH, paintings for discussion and writings is ’n Klein Uiltjie-lesing wat op 24 Mei 2017 voorgedra is aan die Universiteit van Wenen. Aangesien prof. Rina Loader se groep studente by die vakgroep Afrikaans veral afkomstig is uit Oos-Europese lande soos Roemenië en Bulgarye, moes die lesing in Engels aangebied word. Die Afrikaanse gedigte wat in die lesing aangehaal word, is vir die studente se groter begrip in Engels vertaal. Baie dankie aan al die vertalers.

’n Handjievol Afrikaanse gedigte bestaan oor die skilderye van Jeroen Bosch. Die meeste is geskryf na aanleiding van die drieluik De tuin der Lusten (ongeveer 1503), maar ’n enkele digter het oor ’n ander Bosch-skildery geskryf.

Die blote feit dat hierdie Afrikaanse gedigte bestaan – in één van die jongste tale ter wêreld – oor skilderye uit die middeleeue geskilder deur een van die bekendste skilders uit daardie tyd, is iets om verwonderd oor te wees. Al die Afrikaanse digters het reuse spronge gemaak in tyd en ruimte: van die twintigste en een-en-twintigste eeu terug na die einde van die vyftiende en die begin van die sestiende eeu; van die suidelike punt van die die kontinent Afrika na die land van Hertog Jan van Brabant. Brabant was ’n uitgebreide en welvarende gebied in die Middeleeue. Dit het bestaan uit die huidige provinsie Noord-Brabant in Nederland, die huidige Belgiese provinsies Vlaams Brabant en Walonies Brabant die provinsie Antwerpen rondom Antwerpen. Al hierdie gebiede was saam bekend as die hertogdom van Hertog Jan.

D.J. Opperman se gedig Jeroen Bosch is gepubliseer in sy digbundel Engel uit klip (1950). Opperman het die gedig as ’n opsomming geskryf van ’n gedeelde tydgees (zeitgeist) tussen homself en Bosch. Dit is ’n tydgees wat hulle albei vir hulleself toegeëien het. Beide het hulle taak as evangelis en profeet van die apokalips aanvaar. Hulle het gewaarsku teen die kwaad, die dwalende duiwel wat vreemde gewade en maskers aan ons gee om hom daarmee op aarde te volg. Bosch én Opperman het hulle werk gebruik om kritiek te lewer op die etiek van hulle eie wêrelde. Vir die breër konteks kan aan die einde van hierdie bydrae oorgeskakel word na die webwerf van Afrikaans in Europa (AiE). Hier moet ek uitdruklik noem dat die onderdeel in die lesing “Short cut through life in Afrikaans South Africa” my persoonlike mening is, aangepas op die Middeleeuse blik van Bosch.

 

Jeroen Bosch

The world is vain but my spirit is vainer,
curing some thirty nights’ nightmares
of thorny plants, birds and people.

From regions of the earth, old and new, the devil
chooses ever more lustily costumes and masks
for me, for you, for thousands upon thousands.

It hauls cortèges, fêtes around the Cross, changing
shape through the centuries; but the game
remains the same in monks, machines, or thill.

And caught eternally in the cycle of desire
we ride, spurring the stallions’ flanks
round and round the crows on naked women in the dam.

O Beloved! Come then, let us flee from the revels
sheltering in mussel, horny husk – and far above
the carnival of evil floating in glass bubbles.

Because the dunce is in me, the fish-lipped fool
whistles at the magician’s every trick
but mocks miracles and His crucifixion;

and if I summon God and Anthony together
he is already there who from a new rankness
farts the first swallows recklessly through a funnel.

D.J. Opperman
Translation: Gisela and Tony Ullyatt

 

Strofes 1 en 2 pas in al die panele van Bosch se drieluik: hemel, aarde en hel. In strofe 4 word jou blik geforseer om te fokus op die middel van De tuin der Lusten. Opperman beskryf ’n Moredans (in Duits Moriskentanz) of vrugbaarheidsritueel uit die Middeleeue. Die sirkel van lus vertoon mans op perde, kamele, bulle, bere en eenhorings wat om swemmende vroue draai. Hulle vervoer vrugte, eiers, visse en voëls as geskenke vir die vroue. Die vroue drom saam of leun aan die kante van die dam met reiers, kraaie, poue en appels op hulle koppe. (Vergelyk Jeroen Bosch se skilderye gepubliseer op 31 Maart 2016 vir die Afrikaanse gedig en ’n afbeelding van die Moredans). Opperman eien homself die kwaad volledig toe soos wat dit deur Bosch geskilder is. ’n Mens hoor byna die vroue se hoë stemme, hulle gegiggel in die water onder die hoefgeluide in bogenoemde vrugbaarheidsritueel. Beelde van vreemdgelipte visse kom ook voor in ’n ander skildery van Bosch – The Temptation of Saint Anthony. In sy laaste strofe kleim Opperman beide genoemde skilderye van Bosch.

Anders as by Opperman beskryf enkele reëls van W.E.G. Louw se gedig ’n opvallende onderdeel van die helpaneel in De tuin der Lusten. Dit is die regterkantste paneel.

 

Triptych: the garden of earthly delights

Further-on the devil, Modikak, sits on his “throne”
a chamber pot his crown, his feet in urns:
with his beak he devours his victims one by one.
Through blue membranous intestines one falls
into a sewerage pit; a miser squats over the side
and stealthily drops his turds on golden ducates.
But a love tent is adorned with curtains draped
around this high chair; coiffed whores are peeping
on the love games of a man and a frog;
a vain woman sees herself and an ass – her lover –
reflected in a mirror on the backside of a devil.
(lines 56 – 66)

W.E.G. Louw
Translation: Heilna du Plooy

 

Die gedetaileerde beskrywing en opsomming tussen reëls 56 en 66 vertel baie van Louw, sy kennis van die Europese letterkunde en ’n tradisionele Suid-Afrikaanse voorwerp. (Vergelyk Dier en Drif in “De tuin der Lusten” gepubliseer op 16 November 2016 vir die Afrikaanse gedig en ’n afbeelding van “Modikak” en sy direkte omgewing.) In reël 56 word die duiwel aangespreek as “Modikak”. Afrikaans verskil baie van Nederlands met betrekking tot die gee van liefdesname. In Engels het Shakespeare se Juliet in Romeo and Juliet al in 1576 gevra: “What’s in a name?” Die naam “Modikak” word satiries gebruik en beteken iets soos die ‘koning van kak’ in tye waarin alle waardes verlore gaan en in menslike ontlasting verander. Hierdie brutale verwysing na ontlasting is hard op baie Engelse en Afrikaanse sprekers se ore, maar is relatief herkenbaar en selfs in sommige dele van België en Nederland gebruiklik en deel van die kultuur. Louw moes bewus geword het daarvan op ’n besoek aan die Lae Lande, maar hy was ook ’n belese man.

Die naam “Modikak” kan ook na King Ubu verwys – ’n toneelstuk van die jong Franse skrywer Alfred Jarry. Dit is die eerste keer op die planke gebrink in Parys in 1896. Die stuk het kulturele reëls, normes en waardes en konvensies baie duidelik omvergegooi. Die Ierse digter Yeats was in die gehoor en het King Ubu as ’n belangrike gebeure beskou. Agterna sou sy waarneming bevestig word, want dit was ’n voorbode van Dadaïsme, Surrealisme en die Teater van die Absurde. Jarry was 23 jaar oud. Hy het hebsug en mag gesatiriseer. Ubu was ’n nonsenswoord wat ontstaan het uit die Franse uitspraak van die naam Herbert – een van sy eksonderwysers. Die woord “uburleske” het deel geword van die Europese literêre wêreld. Louw het dus die konsep van die “uburleske” in sy gedig gebruik. Op “Modikak” se kop het Bosch iets geskilder soos ’n driepoot ysterpot, of soos Louw dit noem ’n “penspotjie” (reël 57).

Die volgende gedig beskryf nie in die eerste plek Bosch se bekendste skildery nie. Die jag van Heilna du Plooy is ’n poëtiese gesprek in sewe dele met die beeldereeks The Hunt van Maureen Quin. Hier volg deel vier in Engels as onderdeel van HIERONYMUS BOSCH – paintings for discussion and writings soos dit gepubliseer is op Afrikaans in Europa.

The Hunt
In conversation with the series of sculptures, The Hunt, by Maureen Quin

IV
the hunted

scorched
by the heat of the battle
deafened
by the sound of death
among swords and horses
canons and guns
airplanes and missiles
yet the hunter
hearing the command
over thundering flames
through consuming roars
again and again
pulls back his bow,
aiming his arrow
accurately
at the chest
in the heart
of any
one
on
the
other
side

whose arms fly out
even before he falls
and calls
up high down low
from whence cometh
no help at all

and in this din
of degeneration
the only heartrending
cry of anguish
plunges from the horse’s
strained mouth

Heilna du Plooy
Translation: the poet

 

Die prooi in bogenoemde onderdeel van Die jag is nie net ’n dier nie, maar ook ’n mens wat deur sy eie spesie gejag word gedurende oorlogstyd.

’n Betekenisvolle toevalligheid ontstaan met De tuin der Lusten. Deel 4 (the hunted) is hoogs waarskynlik iets wat die Switserse psigoloog Carl Gustav Jung benoem as sinkronisiteit (in Duits Synchronizität). Dit kom voor by ’n toevallige verwantskap tussen spesifieke werke van verskillende kunstenaars. Aan sy vriend, die natuurkundige Wolfgang Pauli, verduidelik Jung sinkronisiteit met die volgende woorde. “Sinvolle toevallighede is denkbaar as suiwer toevallighede. Maar namate hulle aantalle toeneem en die ooreenkomste groter en noukeuriger is, word dit steeds minder waarskynlik en meer ondenkbaar dat hier sprake van toeval is. Met ander woorde: dit kan nie meer vir suiwer toeval deurgaan nie, maar moet by gebrek aan kousale verklaring as ordeninge volgens ’n bepaalde plan verstaan word… Hulle ‘gebrek aan verklaarbaarheid’ bestaan nie net uit die feit dat die oorsaak onbekend is nie, maar ook uit die feit dat so ’n oorsaak nie denkbaar is met ons verstandelike vermoëns nie.”

Beelde van jag kom voor in die helpaneel van De tuin der Lusten waar mense gejag word deur hulle vriende, maar veral deur hulle eie troeteldiere soos honde, muise, hase en swaeltjies. Wat ’n skrikwekkende omgekeerde wêreld! Bosch se hel is vol swaarde, messe en die skedel van ’n perd. ’n Vuur wat ’n stad op die agtergrond van die skildery verwoes, word in reëls 10 -12 beskryf. Dit is die brand uit Bosch se jeug wat s’Hertogenbosch vernietig het toe hy 13 jaar oud was.

Aan die einde van deel 4 beskryf Du Plooy die klank wat uit ’n sterwende perdebek ontsnap. Die perd is in ’n vroeëre stadium van lyding in vergelyking met Bosch se geskilderde perdeskedel. Die beskrywing laat ’n mens ook dink aan Pablo Picasso se Guernica. Quin. Bosch. Picasso. Hierdie ekphratiese deel van Die jag is stewig ingebed in die wêreld se kunsgeskiedenis. Die hele sewedelige gedig is ’n baie sterk waarskuwing teen moorde, oorloë en die kwaad, net soos Bosch dit ook geskilder het.

 

Afrikaans in Europa

https://aie.ned.univie.ac.at/letterkunde/artikels/artikels-gedigte/c-van-der-walt-hieronymus-bosch-lecture/

 

 

 

 

Klein Uitljie-lesing

 

BIBLIOGRAFIE
Du Plooy, H. 2014. Die stilte opgeskort. Pretoria : Protea Boekhuis.
Jarry, A. 1977. Uburleske – UbuRoi, UbuCocu. Amsterdam : Uitgeverij De Bezige Bij.
Jung, C.G. 1976. Synchroniciteit – Een beginsel van acausale verbondenheid. Rotterdam : Uitgeverij Lemniscaat.
Louw, W.E.G. 1988. Versamelde gedigte. Kaapstad : Tafelberg-Uitgewers.
Opperman, D.J. 1950. Engel uit die klip. Kaapstad : Tafelberg-Uitgewers.

Carina van der Walt. Bootjies

Monday, June 4th, 2018

Bootjie uit En Route van Ellen Rijk

 

Klein bootjies. Oorvol bootjies. Stukkende bootjies. Bootjies sonder petrol. Die woord “boot” het in Europa al net so belade geword soos “roete” en “grens”. Dit dui ’n verskynsel aan wat wêreldwyd voorkom, maar veral afspeel op die water van die Middellandse See – VLUGTELINGE. Stadig maar seker word die water warm. Dit is somer. Volgens die statistiek sal méér mense weer die oortog na Europa toe aandurf. Daar sal wéér bootjies omslaan. Hierdie bootjies is propvol met verskillende soorte vlugtelinge, waarvan die lot van die oorlogsvlugtelinge die skreiendste is. Die aantal slagoffers tel 12 019 sterftes tussen 2015 en 2017. So skryf die Nederlandse tydskryf ZAM (Zuidelijke Afrika Magazine) in hulle uitgawe van hierdie maand. Sommige dele van die Middellandse See het in ’n massagraf ontaard. Eén van die foto’s wat die nuuswêreld in 2015 tot stilstand geskok het, is dié van die 3-jarige Aylan Kurbani. Hy het met sy rooi hempie, denim kniebroekie en tekkies uitgespoel naby die luukse Turkse badplaas Bodrum. Met sy oë toe het dit gelyk asof hy rustig op sy magie lê en slaap in die vlak branders. Saam met sy Siriese gesin was hy op pad na die Griekse eiland Kos – wat vir hulle ’n springplank na vrede toe sou wees in die Weste. Hulle bootjie het nie ver gekom nie. Sy 5-jarige boetie en sy ma het ook verdrink in die agttien kilometer tussen die Turkse kuslyn en en die hawe van Kos. Van hulle gesin het net die pa dit oorleef.

 

Duimpie spoel met skoentjies & al aan land

Duimpie se maat sink af na die bodem

Langeraat dryf soos ’n lap op die water

Filafooi hang bewusteloos oorboord

Pinkie drink sy piepie in die hoekie van die boot

 

@ Carina van der Walt

(voorgelees in De Brakke Grond, Amsterdam 2015)

 

Maar die kraan met nuusberigte oor die lot van vlugtelinge is intussen amper heeltemal toegedraai. Net so nou en dan sypel daar nog ’n druppel nuus deur soos in ZAM. Wat gaan aan? Vlug niemand meer nie? Sit alle oorlogs- en ekonomiese vlugtelinge nou tevrede tuis en TV kyk? Of het die publiek oorvoer geraak met hierdie humanitêre ramp en draai die nuus hulle rug daarop? Sluit die joernaliste hulle oë?

 

Nee, die skokkende nuus is dat Europa se grense na Noord-Afrika verskuif het. Daarvoor word boonop duur betaal: minstens 15,3 biljoen euro tussen 2014 en 2016. Vlugtelinge word in hulle spore gestop, terug die woestyn ingestuur, in hegtenis geneem of in sogenaamde opleidingskampe opgesluit. Die desperaatstes gaan soek ander (nog gevaarliker) roetes oor die see uit. “The EU is about to embark on a dark chapter of its history… towards a foreign policy that serves one single objective, to curb migration, at the expense of European defense of fundamental values and human rights.” (uittreksel uit ’n verklaring van 100 NGO’s op die Europese Beraad in Junie 2016 volgens die ZAM-artikel Expanding the fortress). Die Noord-Afrikaanse lande waarin die meeste Europese weermageksperts gestasioneer is, is Marokko, Algerië en Egipte. Verhoudinggewys met betrekking tot landoppervlakte staan die aantal eksperts in Tunisië ook nie terug vir bogenoemde verteenwoordiging nie. In Libië, waardeur die hoofroetes vir vlugtelinge uit Afrika loop, is minder eksperts en meer soldate uit Europa gestasioneer. Dit is as gevolg van verskillende vegtende groepe in hierdie land. Nadat Gadaffi uitgeskakel is, is Libië in chaos gedompel. Die ekperts wat die vlugtelingprobleem hanteer, moet deur hulle eie soldate beskerm word. Terselfdertyd is hierdie eksperts se “opleidingskampe” ’n totale mislukking. Die mensesmokkelaars het steeds werk. In plaas van om mense uit te melk en hulle ten duurste oor die see te stuur, maak hulle nou geld deur die einste mense deur die woestyn terug te begelei na hulle lande van herkoms. Seesterftes word woestynsterftes. Eintlik kan geen Europeër vingerwys na Trump se muur teen Mexiko nie.  Daardie muur is konkreet en sigbaar. Fyntjies buite sig trek Europa sy muur op dwarsoor Noord-Afrika.

 

Gelukkig is daar ook joernaliste, skrywers, kunstenaars en sangers wat besef hoe skandalig Fort Europa se omkoophouding is; wat besef dat mense nog steeds probeer om te vlug – weg van lande wat vernietig is deur oorlog of weg van hongersnood en ander mensonterende ellendes. Eén so ’n kunstenaar het vir drie weke in Meimaand haar omvattende installasie in die Vredeskerk in Tilburg ten toon gestel. Die installasie het onder andere uit ’n ry bootjies en ’n omgekeerde katedraal bestaan, genaamd Catamadraal. Laasgenoemde is gemaak om op water te dryf. Ellen Rijk het haar ruimte en tyd goed gekies. En Route, een tentoonstelling onderweg is op 4 Mei geopen – Nasionale Dodeherdingsdag – en is afgesluit op 21 Mei – tweede Pinksterdag. Tydens die drie weke het sy soveel moontlik opinievormers, skrywers, digters, sangers en dansers by die tentoonstelling betrek – as dit enigsins kon, ook vlugtelinge. Vir hierdie tentoonstelling is onder andere ook gedigte geskryf.

 

‘n Bootjie word te water gelaat.

 

Rijk het my troosgedig teen die simboliese waarde van vyf eurosent gekoop om dit na willekeur in die toekoms by haar installasie te gebruik. ’n Dag voor die opening is die gedig in ’n bootjie gevou en te water gelaat in die doopkapel van die Vredeskerk. Ook ander skrywers het hulle bootjies met tekste te water gelaat. Ek en ’n mededigter uit Marokko moes egter herken dat ons nooit as kinders geleer het om bootjies te vou nie. Maar ons kan goed vlieërs bou! Tydens die afsluiting is ek gevra om dieselfde gedig tussen die keramiekskerwe op die bodem van die doop-“vijver” voor te dra. Beeld en teks het mekaar kabbelend in die vlak water ontmoet, presies soos die kunstenaar Ellen Rijk dit beplan het.

 

engelhart der liefde ek vou vir jou ’n bootjie

& laat dit te water in hierdie vredeskerk

want ek glo nog in ons liefde

 

die liefde wag vlerke ingevou

die liefde vaar uit op jou asem

die liefde dobber in die storms

 

ook as ons bootjie omslaan & sink

my allerenigste engelhart der liefde

ook dan glo ek ons liefde is soos ’n anker

 

@ Carina van der Walt

(voorgelees by En Route, Tilburg 2018)

 

 

 

Karen Kuhn. Die Winter Heks

Monday, April 9th, 2018

Już wiosenne słonko wzbija się po niebie

W tej wezbranej rzece utopimy ciebie!

 

Soos die lenteson opkom in die lug van blou

in hierdie geswelde rivier verdrink ons jou!

(losweg vertaal)

Foto: Monika Akinom

Einde Maart se ekwinoks dui die koms van lente in die Noorde aan en dié jaar het ek saam met die Pole Topienie Marzanny (die verdrinking van Marzanna) gevier.

Marzanna is ‘n Baltiese en Slawiese godin wat geassosieer word met onder andere: dood, winter, wedergeboorte en drome, ook bekend as die Winter Heks. ‘n Jaarlikse ritueel om van winter afskeid te neem deur ‘n strooi pop aan die brand te steek en haar dan eindelik in ‘n rivier, meer of dam te gooi.

Hierdie winter in Pole was niks in vergelyking met 20 jaar terug nie, steeds het ons ‘n week van -15 grade gehad. Maar dis op die ou einde die grys wat die skoonheid en kompleksiteit vir myself meebring. Rede om lente te vier.

As Heidense godin, (Pagan), die naam “Mara” heel waarskynlik oorspronklik van Proto-Indo- Europese wortels, geleen van die ou Noorweegse mitologie as die demoon wat nagmerries veroorsaak. Bekend as “Mora” in Tsjeggië, Kroasië, Slowenië  en Serwië.

Foto: Monika Akinom

Maar ook belangrik binne die Heidense tradisie is die godin Marzanna nie net eensydig boos nie. In antieke tye is Marzanna aanvanklik in die omgewing van Kievan Rus as tuisteskepper, vir vrugbaarheid en oeste aanbid.

Die ritueel van Topienie Marzanny behels die maak van ‘n strooi pop geklee in wit linne of tradisionele drag met krale en linte versier. Die Marzanna pop is ook hier in Poznań deur die  strate geparadeer tot by die Warta rivier.

Foto: Monika Akinom

Daar is sy aan die brand gesteek en in die rivier gegooi en met die verdrink van Marzanna was daar  ook hier in Poznań simbolies afskeid van winter geneem. Bygelowe rondom die ritueel behels dat sodra Marzanna in die water is, mag niemand aan haar vat nie, jy mag ook nie omdraai en vir haar kyk nie, dit kan slegte oeste meebring en sou jy val op pad huis toe, gaan daar siektes uitbreek.

Die Katolieke Kerk se sinode hier in Poznań het reeds in 1420 die opdrag gegee dat die Heidense ritueel nie toegelaat sal word nie, maar helaas 600 jaar later duur die tradisie voort. Nie net in Pole nie, maar ook in ander Slawiese lande. Interessant genoeg skryf J.C Kannemeyer in sy boek oor die digter  Peter Blum dat sy een ouma waarskynlik van Kroasië was. Hierdie ouma se naam was Draga Tereza Rogošic. As kind het Blum dalk met sowel ’n paar van die Oos-Europese Slawiese tale, as rituele kennis gemaak.

Foto: Luiza Stosik-Turek

Oor neem

 

As haar kaak deur klip

kraak en ‘n engel raak

sy haar oor laat

val deur haar tong

sny en stilte stol

sy haar oor laat

en Sy oorneem

seer agter sit

nou innie middel

en Sy van voor

ba-la soos ab-ra

oorleun en uiterstes

in pole toor

laat sy haar oor

heks word.

Fok, die wyf

is dít in liefde.

Foto: Luiza Stosik-Turek

Bronne

Kannemeyer, JC. 1993. Wat het geword van Peter Blum? Die speurtog na die Steppewolf: ’n narrasie in veertien episodes en ’n naspel. Kaapstad: Tafelberg.

Kannemeyer, JC (red). 2008. Briewe van Peter Blum. Hermanus: Hemel & See Boeke.

https://www.britannica.com/topic/Slavic-religion [1 April ‘18]

https://www.interesly.com/march-21-drowning-marzanna/ [1 April ‘18]

https://www.thespruce.com/the-drowning-of-marzanna-holiday-1136558 [1 April ‘18]

http://www.tuitam.net/ [1 April ‘18]

Carina van der Walt. Panta Rhei – Panta Klei

Thursday, February 8th, 2018

Strijdom van der Merwe, Kamiyama Japan (2003)

 

lied uit ’n bamboesriet

 

tussen 2 bamboesringe

kerf hy die eb & vloed

van sy vol gemoed

 

vir die groen toetse

sny hy ’n lagie bas versigtig af:

bedagsaam spaar hy die hout

net hý hoor die dun pynlyne

nog opgesluit in hierdie stok

stilte

laat hy toe & toewyding

tot heimwee hom bespeel

& die hoë note uit laat streel

 

vir die bruin toetse

moet hy dieper klanke kerf:

hom opdring aan die ragfyn nerf

sy knipmes gevoelig na binne rig

die sagte vesel paai & die riet uitlig

geraas

vir ander maak

pynlik sy eie verlange loslaat

& aan aardse toonhoogtes vashou

 

tussen 2 bamboesringe

rittel verwonding & verwondering

yin & yang op die bamboesstam

 

© Carina van der Walt

uit: Panta Rhei – Panta Klei: Zuid-Afrikahuis, Amsterdam (2018)

 

Strijdom van der Merwe, Sylteiland Duitsland (2009)

 

deur sy vingers

 

die aarde lê doodstil

haar voorkop is warm

koorsig gloei sy van binne

lugspieëlings sidder oor haar wange

 

sy het haar oë toegemaak

teen die messe van die siedende son

wat groewe op haar wange getrek het

teen warrelwindstof – sy huil binnetoe

oor vrugbare grond wat in die lug dwarrel

die aarde sweet & ruik soos swael

sy hou haar gebarste lippe oop

haal vlak asem haar keel droog

 

die woedende wind gryp haar asem

skroei bossies & klippe pikswart

asem verdamp vinniger as asemhaling

verlate: trane loop binnetoe –

’n man bring ’n emmer met skaapwol

stil vul hy haar krake daarmee hy prewel

pers olie uit wol op haar gebarste tong

 

die aarde gaan ten gronde

 

© Carina van der Walt

uit: onder ons mense: Poëziecafé Ongerijmd, Arnhem (2017)

uit: Panta Rhei – Panta Klei: Zuid-Afrikahuis, Amsterdam (2018)

Carina van der Walt. Twee vakansie indrukke – die wrang kant

Monday, January 8th, 2018

 

 

Paternosterblues

 

soggens lê visserbakkies leeg

onderstebo deurmekaar

ongebruik op die strand

teen ’n poeierkwassieblou lug

 

ons probeer help & eet meer kreef

want die vismark staan leeg –

die vrye mark is ’n boelie

& sit met silwer aan tafel

om die vissertjies te keel

 

agter indigo luike sien ons

later hoe ’n kreefverkoper

met sy krat die see in loop

om verlepte krewe te lawe

 

saans kets ons spoelklippies op

ondeurdringbare staalblou water

terwyl meeue oor kreefreste

duik & mekaar krysend aanval

 

@Carina van der Walt

 

 

Piëta in Bloemfontein

 

die obelisk is ’n dun

regopstaande swaard

met ’n ryk versierde hef

teen die yl winterlug

 

ons boere was koppige hemelbestormers

wat krepeer het soos gras wat oornag doodryp

vir volk & vrou – ingebeitel vir taal & God –

teen die wêreld se grootste mag

 

my verdriet kerf skielik ’n yskegeltraan

ingedagte toets ek die skerpte van die swaard

streel ek oor ouma se kop in die geves

kleindogter blink op haar ma se skoot

 

dié wintergras is met hongersiektes & bloed gevoed

dit dra duidelik die afdruk van my & my ma se voet

 

@ Carina van der Walt

 

Carina van der Walt. Hoe om ‘n framboos te pluk

Tuesday, December 12th, 2017

 

Die titel van die blog hou direk verband met die vierde Literaire Salon in’t Wevershuisje wat op 19 Oktober in Tilburg plaasgevind het. René Bohnen, hoofgas uit Suid-Afrika, was al in die Europese lugruim toe ek soggens vroeg hierdie brose framboos in my tuin ontdek. Die vruggie het op die punt van afval gehang. Framboostyd was eintlik verby. Die herfs het in al sy glorie aangebreek.

 

Soos dit altyd met die voorbereidings vir die salon gaan, was ek amper klaar om my in te lees in soveel moontlike poësie van al die uitgenodigde gaste: behalwe Bohnen ook Miriam van Hee, Paul Meeuws en Vicky Francken. By Meeuws en Francken was dit maklik, want dit was van elkeen slegs hulle debuutbundels wat albei genomineer was vir die C. Buddinghprys 2017: De geluiden in die geval van Meeuws en Rőntgenfotomodel van Francken. Van Bohnen het ek op daardie stadium nog het haar eerste twee bundels onder oë gehad, want Op die punte van die heelal was toe pas bekendgestel in Suid-Afrika. Maar dit was Van Hee se uitgebreide oeuvre wat my goed besig gehou het. En dit was Van Hee se gedig de bramenpluk uit haar gelyknamige bundel van 2002 wat my by my eie frambosie laat vassteek het. Vermoedelik lees elkeen ’n gedig anders, want daardie Engelse spreekwoord “beauty is in the eye of the beholder” geld ook vir poësie. Persoonlik lees ek stadig, proe-proe, reëltjie vir reëltjie en nogal assosiatief. Die volgende twee strofes in de bramenpluk tref my soos ‘n sagte vuishou tussen die oë:

 

ga dan en pluk de rijpste bessen,

die glanzend zwart zijn, zwaar

en lobbig, die zich gewillig geven

laat de tegendraadse hangen,

hun tijd kom later

 

en laat, wat onbereikbaar lijkt

zo blijven, want alles heeft een prijs:

je kunt je huid verwonden

aan de doornen, je kunt een adder

wekken uit de slaap, je kunt

je mandje laten vallen

 

Die geswolle fragmentjies van Van Hee se brame en die framboos in my tuin is identies. Hulle deel ’n kwesbaarheid. Tweedens geld die beginsel van loslaat wat my betref nie net vir ’n ryp braam nie, maar ook vir alle ma’s (en pa’s?) wie se kuikens die nes verlaat en op hulle eie die gevaarlike grootmenswêreld betree. Of wie se kinders besluit het om te emigreer. Loslaat is moeilik! En daardie koppige braam wat nié gepluk wil word nie is vir my die gedig waarvan die afronding nog agterweë bly. Dit is die gedig wat nie geforseerd die leserswêreld wil ingaan nie. Die digter moet wag dat dit ryp word. Die gevare wat ’n rypgedrukte gedig vir sy maker inhou, is volgens Van Hee “doornen”, “adders”,, en “ je kunt / je mandje laten vallen”.

 

Brame en frambose is tegelykertyd ook bessiesoorte wat eintlik vreemd is vir die meeste Suid-Afrikaners. Ek besluit terstond dat Bohen my leeservaring konkreet moet deel. Sy moet hierdie framboos kom pluk en vóél hoe dit loslaat of weerstand bied. Ook al sal ons laat van Schiphol af terugkom in Tilburg. Van Hee se poësie is so fyn, so gerig op klein, persoonlike ervarings dat dit Bohnen miskien sal help om dit beter te verstaan, het ek gedink. En nog voor middernag het Bohnen die framboos gaan pluk. Met haar fyn-fyn vingers pluk sy sonder om te weet hoekom sy pluk. Minstens twee frambosies – ’n stramme en ’n sagte – en saam-saam ontleed ons die geheim van loslaat onder die kombuislig. Die kern van loslaat vir ’n framboos is ’n groot, sagte hart. Dit laat ’n gat, ’n gemis, agter in die lyf van die frambosie.

 

 

Tot my groot verrassing vertel Bohnen so bo-oor die frambose dat sy ter voorbereiding van die salon Daniel Hugo se vertaalwerk van Van Hee gelees het. Sy herken die inhoud van de bramenpluk vaagweg. Hugo se vertaalwerk is gebundel in die Afrikaanse bloemlesing In plaas van die stilte, maar sy het dit ongelukkig nie saamgebring nie. Ek was glad nie bewus van die gebundelde Afrikaanse vertalings nie. So lyk Hugo se vertaling op p. 99:

 

brame pluk

 

kies ’n warm dag begin september

met gloeiende populiere, met lig

wat deur ’n gaas van stof val,

met al die vensters oop

 

dié middag, as die buurman rus

in die skadu van die neutboom

en sy blik oor die dal laat dwaal

asof hy na ’n film kyk: daar vlieg

voëls, verder as wat ons kan sien

maar hulle verdwyn nie

 

gaan dan en pluk die rypste brame

dié wat blinkswart is, groot

en knobbelrig, dié wat gewillig is

laat die halsstarriges hang,

hulle tyd kom later

 

en laat dié wat onbereikbaar lyk

so bly, want alles het ’n prys:

jy kan jou seermaak

aan die dorings, jy kan ‘n adder

wek uit sy slap, jy kan

jou mandjie laat val

 

gebruik dus jou tyd, kom dikwels terug

op jou spore, sing vir die wespe

liedere, stel hulle gerus

 

en as jy dink dat jy kan bly

gaan terug na waar die tyd

verbygaan en die lig van kleur

verander, waar die yskas aanskakel

waar iemand gate in die muur boor

waar die wind vannag nog opsteek,

die herfs begin, waar iemand

vir jou wag

 

Inderdaad! Die herfs breek in al sy glorie aan terwyl Bohnen in Tilburg, Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Eindhoven kuier. Haar besoek word omarm deur twee boswandelings in die omgewing van Tilburg. Framboostyd maak plek vir paddastoeltyd. Die bos ruik na lieflike verganklikheid en kreun van sponsige groeiseltjies in allerhande vorms en kleure. En na die eerste boswandeling eet ons dieselfde aand sommer ook paddastoelrisotto. Maar Bohen se eerste prioriteit was die Literaire Salon in’t Wevershuisje en sy ontmoet Van Hee: ’n skugter vrou, maar dwingend ernstig wanneer dit oor poësie gaan. En dít deel Bohnen en Van Hee en al die ander wat uitgenooi is. Poësie is ons erns, ons lus en ons las.

 

Miriam van Hee en René Bohnen – Literaire Salon in’t Wevershuisje 2017

 

Na die tweede boswandeling is Bohnen so meegesleur deur die Nederlandse “poet’s season” dat sy begin vertaal aan Van Hee se gedig paddastoelen – ‘n gedig wat opgedra is aan Rugter Kopland. Vaagweg wonder sy of Hugo dit ook vertaal het, maar die inspirasie van die paddastoele in die bos wen die oorhand en die woorde “het zijn oortjes van vlees / waar de aarde mee luistert / naar de muziek van het woud” roep al harder. Sonder om defintief te weet of Hugo hierdie gedig ook vertaal het, voltooi Bohnen haar vertaling in Tilburg onder haar loseerkamer se dakraam. Sy doen haar eie ding, hoewel nie onbevange nie. Ek stel haar gerus. Só het dit ook in 2014 gegaan met Charl-Pierre Naudé se gedig Bobotie toe drie ander digters onwetend van mekaar die gedig in Nederlands vertaal het. Dis nie ’n kompetisie nie! Hoe meer siele, hoe meer vreugde kan maklik ook oorgedra word op hoe meer vertalings, hoe méér en ryker Afrikaans. Hier volg Bohnen se vertaling:

 

paddastoele

(vir r. kopland)

 

hulle is oortjies van vlees

waarmee die aarde luister

na die musiek van die woud

oor stilte, oneindigheid

of hoe dit is as die voëls

vertrek het

 

hulle groei wanneer niemand sien nie

vroeg in die oggend of snags

oor kastaiings, beuke

in sagte beddings heide

en mos, op plekke waar sonlig

tussen bome kan

deurdring tot in die gras

 

en dit hang weer af

van die wind, want dit is tog hy

wat die blare skud

en die wolke uitmekaar dryf

net wanneer hy wil

 

Miriam van Hee

uit: buitenland (2007)

vertaling: René Bohnen

Literaire Salon in’t Wevershuisje (2017)

 

 

En hoe ek ook al sélf geïnspireer is deur Van Hee se gedig de bramenpluk lei dit nie tot ’n vertaling nie, maar tot ’n kort gediggie. Waar digters saamkom, deel hulle ’n gemeenskaplike taal. Poësie. Wat hulle in ’n internasionale konteks van mekaar onderskei, is hulle moedertaal. Moedertale is eintlik instrumente in diens van poësie. Daarmee word mekaar se werk verken en waardeer. Boonop sal ’n framboos nooit sommerso in ’n Suid-Afrikaaanse tuin groei nie. Ek skryf dit in Nederland in Nederlands:

 

vanochtend ontdek ik in mijn tuin een rijpe framboos:

zal ze haar adem nog inhouden nog even vasthouden

 

vanavond zullen we samen naar het struikje gaan

als de tijd er rijp voor is willen we met een zaklamp

het raadsel van haar loslaten ontdekken

 

@Carina van der Walt

Literaire Salon in’t Wevershuisje 2017

 

 

Leon Retief. Die DNS-sepie Episode 6

Tuesday, October 24th, 2017

Laslappies

DIE DNS-SEPIE EPISODE 6

Die genetiese kode se laaste woord is in 1967 ontsyfer. Daar is algemeen aanvaar dat die kode universeel is (dieselfde by alle organismes) en dat daar ʼn een-tot-een ooreenstemming is tussen die volgorde van die basisse van ʼn geen en die aminosuurvolgorde van die proteïen waarvoor dit kodeer, bekend as kolineariteit. ʼn Paar verrassings het egter gelê en wag.

Die eerste onverwagte bevinding was dat gene nie koliniêr is nie. Daardie volgordes basisse binne-in ʼn geen wat kodeer vir ʼn proteïen (ʼn ekson) word baie dikwels onderbreek deur ander nonkoderende basisse, bekend as ʼn intron. Meeste DNS is ʼn in werklikheid ʼn laslappiekombers van introns en eksons.

Dit beteken dat selle die genetiese boodskap moet prosesseer deur die introns tydelik te verwyder voordat gene hul funksies kan uitvoer. Toe die meganisme waardeur dit plaasvind ontdek is, is daar tot almal se verbasing gevind dat dit soms behels dat meer as een proteïen deur ʼn enkele geen geproduseer kan word, alhoewel tans beskikbare data daarop dui dat dit nie dikwels gebeur nie en dat heelwat van die alternatiewe proteïene wat gevorm word nie funksioneel is nie.

Mitochondrion

Mitochondria is klein intrasellulêre liggaampies betrokke by energiemetabolisme. Hulle word gevind in alle eukariotiese selle ( met kerne) en beskik oor hulle eie DNS waarvan die kode effens – baie min – verskil van die selle waarin hulle voorkom. Dit beteken dat die kode nie universeel is nie en dat elkeen van ons in werklikheid twee genetiese kodes in ons ronddra: die mitochondriale kode en die kode in ons selkerne. Mitochondria se DNS, asook dié van chloroplaste (die groen liggaampies wat fotosintese uitvoer in plante en groen alge) is sirkelvormig en hul ribosome, waar finale proteïensintese plaasvind, funksioneer anders as in eukariotiese selle. Hierdie en ander eienskappe stem meer ooreen met bakterieë wat prokariote is en nie selkerne besit nie.

Lynn Margulis het reeds in 1967 voorgestel dat mitochondria in werklikheid simbionte is wat in die jaar toet met ʼn voorganger van eukariote saamgesmelt het en dat hierdie verhouding bly voortbestaan omdat dit vir beide voordelig is.

 

The New Biology

 

It almost causes me thrombosis

To think I’m only symbiosis:

A chimney stack of small communes,

Each dancing to its unique tunes,

Oblivious to the harmony

Which, Old Style, they said was me.

 

George Scarbrough

 

Margulis se destyds radikale voorstel word nou algemeen aanvaar, asook dat dieselfde met chloroplaste gebeur het – ongetwyfeld een van die langste verwantskappe in die geskiedenis van biologie.

Alles wat ons van die genetiese kode weet, sowel as elke ander aspek van biologie, dui daarop dat alle organismes afstam van ʼn selpopulasie wat sowat 3,5 biljoen jaar gelede geleef het – LUCA, die Last Universal Common Ancestor, waaruit ander spesies in die grootse tapisserie van die ander wêrelde van die verlede verskyn en verdwyn, verskyn en verdwyn het.

 

Black Straw

 

on the other side of the earth stars hive

in the celery pines       here the sun

is a liquid deletion of space

melting of the present moment

 

noon       and time already gone

nothing but the laziness left to feed the pigeons

and polish idleness to a gleam

 

I imagine far-off galaxies hold desire

as we hold an apple in our palm

here on earth apples and progeny help round off the edges

of pain       the sorrow and sorrows of consciousness

 

also flocks of sandpipers help us get by

and calico asters and the smell of sweetgrass

and I should add the invisible to that

 

the other world with its black straw

changing and contorting       taking their shapes from us

which is a comfort when we feel alone

with nothing else to support us but the ether

 

the earth is a hard place to imagine

if you had to start from scratch       start with apples

and build from there       or a single aster in infinite space

imagine a sandpiper sent forth from darkness

into darkness       returning with this warm afternoon

yet we see it everywhere       there is an aster in infinite space

there is returning       the apples build       there is black straw

turning into men       there is nothing else.

 

Don Domanski

 

Outomatisering en rekenarisering het DNS-analise ongelooflik versnel en ons weet nou dat daar nie so iets soos “die” menslike genoom bestaan nie – elkeen van ons se genome verskil met gemiddeld een basispaar per duisend, in totaal drie miljoen basispare per genoom.

Die ENCODE projek met die dataverwerkingsbioloog Ewan Birney aan die hoof, is in 2003 tot stand gebring om funksionele aspekte van menslike DNS te ondersoek. Hulle het inderdaad nuttige werk gedoen, maar dataverwerkers is bietjie soos die wiskundiges en fisici wat onsuksesvol gepoog het om die DNS kode te ontsyfer – hulle weet meer van die wiskundige en rekenaaraspekte as van die biologie op sig self en dit is presies die slaggat waarin hulle getrap het toe hulle in 2012 aangekondig het dat sowat 80% van die genoom ʼn biochemiese/fisiologiese funksie het.

Sommige konsepte in biologie is nie maklik omskryfbaar nie: lewend versus nielewend – dink aan virusse, wat eienskappe van beide konsepte illustreer, of transposons (sowat 45% van ons genoom) wat nog meer “nielewend” as virusse voorkom; meeste is nie funksioneel nie. Moenie ʼn molekulêre genetikus vra wat ʼn geen is, of ʼn taksonoom wat ʼn spesie is, as jy nie ʼn groot beker koffie byderhand het nie. Sulke begrippe is inherent aan biologie en word gevind op makroskopiese, sellulêre en biochemiese vlak.

Dieselfde is die geval met die biologiese begrippe “funksie” en “aktiwiteit” wat nie noodwendig dieselfde is nie. My nek se biologiese funksie is om my kop te ondersteun en verskeie anatomiese strukture te huisves. Wanneer ek my leesbril se toutjie om my nek hang dan is kan mens dit, as jy wil, dalk beskryf as ʼn aktiwiteit van my nek maar definitief nie as ʼn biologiese funksie nie. Eweneens is my ore en neus se biologiese funksies om te hoor, te ruik en asem te haal, dat hulle help om my bril voor my oë te hou is dalk ʼn aktiwiteit maar geen biologiese funksie nie.

ENCODE se interpretasie van hul resultate het gesentreer op hul definisie van funksie, iets wat tereg fel kritiek ontlok het. Vir hulle was funksie enige biochemiese aktiwiteit wat geïnduseer is deur enige gegewe stuk DNS, vanaf mRNS produksie tot proteïenbinding. Hierdie definisie omvat aktiwiteit maar nie noodwendig biologiese funksie nie. Baie DNS wat geen bydrae lewer tot ʼn organisme se funksie nie produseer byvoorbeeld RNS (onder andere) wat gou weer vernietig word voordat dit eers die selkerne verlaat, het geen effek op die sel se voortbestaan of huishouding nie en is dus funksioneel irrelevant.

Daar is ook geregverdigde kritiek gelewer oor sommige van die groot aantal seltipes wat ENCODE gebruik het. Baie was sogenaamde onsterflike sellyne, onder andere kankerselle, ander is onsterflik gemaak deur hulle te manipuleer met mutageniese chemikalieë, bestraling of die invoeging van onkogene, gene wat die potensiaal besit om kanker te veroorsaak en baie meer uitgedruk word as ander gene. Geenuitdrukking behels dat die informasie in ʼn geen ʼn produk tot gevolg het.

Verder het ENCODE ook stamselle gebruik wat eweneens die vermoë het om aanhoudend te bly verdeel. Al hierdie selle besit wat bestempel word as ʼn transkriptief permissiewe interne milieu – oftewel, hulle is baie meer geneig om onder andere RNS te produseer (transkripsie) as om bydraes te lewer tot die voortbestaan van normale selle. ENCODE het hierdie abnormale omgewing egter as normaal beskou.

Die dataverwerkingsbioloog Sean Eddy, wat darem meer van biochemie geweet het as Birney en die rekenaarwetenskaplikes, het in ʼn uitstekende artikel “The ENCODE project: Missteps overshadowing a success” geskryf: “Thus all reproducible biochemical events were claimed to be ‘critical’ and ‘needed.’ But ENCODE had not shown what fraction of these activities play any substantial role in human gene regulation, nor was the project designed to do that. There are other well-studied explanations for reproducible biochemical activities besides crucial human gene regulation, including residual activities (pseudogenes), functions in the molecular creatures that infest eukaryotic genomes (transposons, viruses, and other mobile elements), and noise. Far from disproving junk DNA, ENCODE’s operationalized definition of function included junk DNA.”

Eddy en ander het ook daarop gewys dat nooit van negatiewe kontroles gebruik gemaak is nie – daar was nooit DNS volgordes gebruik wat volgens enige definisie geen funksie gehad het en waarmee hul resultate vergelyk kon word nie. Wanneer dit enigsins moontlik is om negatiewe kontroles te gebruik dan moet dit gedoen word, dit is ʼn basiese en baie eenvoudige beginsel van die natuurwetenskappe en van biologie in die besonder. In 2013 het Mike White en sy medewerkers 1 300 lukraak saamgestelde DNS volgordes gesintetiseer – in werklikheid “nonsensgene” – wat as negatiewe kontroles in ENCODE se eksperimente sou kon gedien het. Al hierdie DNS het volgens ENCODE se kriteria funksie getoon. Alle beskikbare resultate dui dus daarop dat die grootste gedeeltes van genome nonfunksioneel is.

Die menslike genoom bevat 3,2 biljoen basispare. Verskillende organismes se genome bevat verskillende hoeveelhede DNS – dit varieer met ʼn faktor van 350 net in vertebrate en 7 000 in diere oor die algemeen. Uie se genoomgroottes varieer met ʼn faktor van 4,5, met A. cepla se genoom vyf keer groter as dié van mense. Meer as 200 spesies salmaders se genome is al analiseer en hulle bevat almal tussen vier en 35 keer meer DNS as die menslike genoom. Die blommetjie P. japonica se genoom bevat 50 keer meer basispare as die mens. Die eerste en tweede plekke word beklee deur eensellige amoebas: A. proteus met 290 biljoen basispare en A. dubia met ’n verstommende 670 biljoen. Daar is geen rede waarom ʼn eenvoudige, eensellige mikroskopiese organisme 209 keer meer funksionerende DNS as mense moet besit nie, nog minder is dit waarskynlik dat al hierdie DNS funksioneel is want dan sal dit beteken dat hierdie eensellige organisme, slegs onder ʼn mikroskoop sigbaar, baie meer kompleks moet wees as mense of walvisse.

Kan organismes oorleef wanneer nonfunksionerende DNS verwyder word? In 2004 is meer as twee miljoen sulke basispare uit die muisgenoom verwyder (ongeveer 1,5%); in 2007 is 3% verwyder, in beide gevalle sonder enige merkbare effek op ontwikkeling, fisiologie of reproduksie.

ENCODE moes op die ou end terugkrabbel: “… it is not at all simple to establish what fraction of the biochemically annotated genome should be regarded as functional,” en: “… a significant portion of (RNA transcripts) are of low abundance. For polyadenylated RNA… 70% of the documented coverage is below approximately one transcript per cell. The abundance of complex nonpolyadenylated RNAs and RNAs… which account for half of the total RNA coverage of the genome, is likely to be even lower…” Een molekuul per sel kan nie maklik as funksioneel beskou word nie.

 

Mapping the Genome

 

Geneticist as driver, down the gene

codes in, let’s say, a topless coupe

and you keep expecting bends,

 

real tyre-testers on tight

mountain passes, but instead it’s dead

straight, highway as runway,

 

helix unravelled as vista,

as vanishing point. Keep your foot

down. This is a finite desert.

 

You move too fast to read it,

the order of the rocks, the cacti,

roadside weeds, a blur to you.

 

Every hour or so, you pass a shack

which passes for a motel here:

tidy faded rooms with TVs on

 

for company, the owner pacing out

his empty parking lot. And after

each motel you hit a sandstorm

 

thick as fog, but agony.

Somewhere out there are remnants

of our evolution, genes for how

 

to fly south, sense a storm,

hunt at night, how to harden

your flesh into hide or scales.

 

These are the miles of dead code.

Every desert has them.

You are on a mission to discover

 

why the human heart still slows

when divers break the surface,

why mermaids still swim in our dreams.

 

Michael Symmons Roberts

 

Die briljante Sweed-Estoniese paleogenetikus Svante Pääbo het gevind dat die genome van Europeërs sonder ʼn (relatiewe) onlangse Afrika-agtergrond sowat 3-4% Neanderthal DNS bevat. Dit dui daarop dat mense en Neanderthallers in die verlede seksuele kontak gehad het. Daar is net ongeveer negentig genetiese verskille tussen ons en hulle, dws net negentig proteïene – inderdaad maar min, maar mens moet darem ook in gedagte hou dat die tyd wanneer gene tydens embrionale ontwikkeling aan- en afgeskakel word ʼn baie groot invloed op morfologie en anatomie het en dat dit beslis ook verantwoordelik is vir die ooglopende verskille tussen H. sapiens en H. neanderthalensis.

Ons DNS bevat ook dele van die Denisovane van Siberië, waarvan net ʼn vingerbeentjie, ʼn tand en ʼn stukkie toon gevind is, darem genoeg te kon ondersoek. Tibetane, wat hoog bo seespieël leef, het van die Denisovane ʼn mutasie gekry wat hulle kon laat aanpas by hierdie lewenswyse.

Omdat sjimpansees ons naaste familie is beteken dit dat ons en hulle ʼn gemeenskaplike voorouer deel. Dit is dus nie verbasend dat mense en sjimps se chromosome groot ooreenstemmings toon nie, maar met een verskil: mense, Denisovane en Neanderthallers besit 46 chromosome terwyl sjimpansees, gorillas en so voorts almal 48 chromosome het. Iewers in die verlede, nadat ons en sjimps se paadjies geskei het, twee chromosome saamgesmelt om een te vorm.

In 1982 het Yunis en Prakash die sondaars gevind: chromosome wat in die sjimpansee bekend staan as 12 en 13 (soms 2A en 2B genoem), het in mense saamgesmelt om menslike chromosoom 2 te vorm. Aan die eindes van alle chromosome is liggaampies bekend as telomere en elkeen het ʼn sentromeer so in die omgewing van die middel. Menslike chromosoom 2 het ontstaan deur die end-aan-end samesmelting van voorouerlike chromosome 12 en 13 wat die 2p- en 2q-arms van chromosoom 2 vorm.

Menslike en Sjimpanseechromosome

Presies soos mens van so ʼn samesmelting sou verwag, is daar twee funksionele telomere aan beide punte van die menslike chromosoom, sowel as ʼn funksionele sentromeer. Tussenin is daar nonfunksionele telomeeroorblyfsels en ʼn nonfunksionele sentromeer. Alhoewel hierdie struktuurtjies met verloop van tyd en soos mens sou verwag, so effens verrinneweer geraak het, is die ooreenkomste in die basisvolgordes van die nonfunksionerende sentromeer en telomere tussen mens en sjimpansee ʼn onmiskenbare bewys van samesmelting. Nie net dit nie: die liggame van die chromosome as geheel, in mense en sjimpansees, toon merkwaardige ooreenstemming nie net in die volgorde van gene nie, maar ook in die basisvolgordes van die DNS.

Die foto bo is ʼn gestileerde weergawe van wat mens sien as ʼn chromosoom met kleurstowwe gemerk word en gee ʼn aanduiding van hoe die segmente van die chromosome in mense en sjimps ooreenstem. Latere en meer gesofistikeerde metodes het die ooreenstemmings tussen die basisvolgordes van die betrokke chromosome by mense en sjimpansees nog duideliker getoon soos in die volgende foto aangedui word.

Ooreenstemming van chromosome 2 (bo) en 7 (onder) by die mens, sjimpansee en makaak. Mens: blou stippeltjies; sjimpansee: rooi; makaak: bruin.

Soos gesien kan word stem die basisvolgordes van menslike en sjimpansee-DNS in hierdie twee chromosome met meer as 98% ooreen. Hierdie syfer is nie net van toepassing by chromosome 2 en 7 nie. ʼn Artikel wat in 2005 in Nature gepubliseer is, het ʼn volledige vergelyking getref tussen 2,9×109 basispare in mense en sjimpansees – byna die volledige genome van beide spesies. Die resultate het ooreengestem met vorige navorsing: ʼn ooreenstemming van meer as 98%, as indels buite rekening gelaat is was die syfer 95%. Die verskille tussen mense en sjimpansees kan nie net aan hierdie klein persentasie toegeskryf word nie en is, soos in die geval van Neanderthallers, tot ʼn groot mate te wyte aan wanneer gene tydens embrionale ontwikkeling aan- en afgeskakel word.

Toe die eerste resultate van die Menslike Genoomprojek vrygestel is, het almal, ek inkluis, gedink dat ons nou in staat sal wees om siektes en gedrag met een of ʼn paar gene te kan korreleer. Sommige eienskappe is inderdaad gebonde aan een of enkele gene, maar dit het gou duidelik geword dat die interaksie tussen gene en die omgewing, gene en siektes, asook gene en gedrag veel meer kompleks is. Daar is inderdaad ʼn korrelasie tussen sommige gene en byvoorbeeld intelligensie, die geneigdheid tot gewelddadige gedrag, tipe 2 diabetes en so meer, maar dit is slegs ʼn korrelasie – weliswaar soms ʼn groot korrelasie – maar dit beteken nie dat die besitters van sulke gene soos op ʼn treinspoor onafwendbaar op pad is na ʼn sekere siekte of gedragspatroon nie.

Ons is wel almal, elkeen van ons, die produk van ons DNS maar nie noodwendig die prisoniers daarvan nie. Baie, baie meer interessante ontdekkings lê nog en wag, soos byvoorbeeld die waarskynlike ooreenstemming tussen honde se vriendelikheid en mense met Williams-Beuren sindroom.

 

Age of Discovery

 

How our conceptions crack; constructions fall.

The narrow world walked darkly and well-known

Will burst asunder, strangely beautiful

For all our fear as favourite walls come down.

 

What is it shines upon the distant sea –

Mermaid or monster, some outrider of

Lost continents whose gold eternity

Renders a shambles of our world of love?

 

We had not looked because it might disturb;

Speak a strange language, or tear down the fear

Which clothed our safety. Someone took that word,

Gave a new meaning to the question: “Where?”

 

Suddenly all is broader: there’s more light.

But mind will split beneath the impact’s weight.

Give us more darkness to conceal our fright!

Man was not meant to move from his front-gate.

 

What he will make of this will profit Death

Who owns most shares in all discovery.

New-rising lands will blench as that pale breath

Touches their frontiers from the aching sea.

 

But look! There’s gold: strange fruits and dreams:

Brown limbs and breasts wake in the conscience free

Of fear of sacrilege. Give wishes names –

All will come true! This is discovery!

 

Progress leaves prints across the beaten world.

Tracks, maps, cathedrals, and the ports of call

To ravage the instructions of the child

Quite, like ourselves, bewildered by it all.

 

Louis Johnson.

 

Leon Retief. Die DNS-sepie Episode 5

Tuesday, October 17th, 2017

Cold Spring Harbor Laboratorium

DIE DNS-SEPIE EPISODE 5

Die mooiste laboratorium ter wêreld is sekerlik by Cold Spring Harbor, New York. Gedurende die laat 1950’s en vroeë 1960’s was dit saam met Cambridge, Harvard en Parys een van die bekendste plekke vir navorsing oor molekulêre biologie. Marshall Nirenberg, ‘n onbekende wetenskaplike van die National Institutes of Health (NIH) in Maryland, het aansoek gedoen om ‘n byeenkoms daar in Junie 1961 by te woon. Die betrokke persone het waarskynlik iets gesê soos “Marshall wie?” en sy aansoek het in die snippermandjie beland.

Tydens die kongres het swaargewigte koppe bymekaargesit oor die DNS-kode, salig onbewus dat die betekenis van die eerste “woord” ‘’n paar weke tevore deur die einste Nirenberg en sy medewerker Heinrich Matthaei ontsyfer is. Matthaei het die deurslaggewende eksperiment om 03h00 op 27 Mei 1961 begin.

Matthaei se drie-uur-in-die-oggend-notaboek

Daardie tyd van die nag hoor ek iemand vra, het hy aan insomnia gely? Nie so ver ek weet nie, maar biochemiese eksperimente kan soms baie lank neem om voor te berei en/of uit te voer en ek onthou baie middernagtelike ure alleen in my laboratorium, jaloers op my vriende en vriendinne wat iewers fliek of vry of vleis braai of wat ook al. Ek is seker Matthaei het dieselfde gevoelens ervaar terwyl hy die natuur se geheime probeer ontrafel.

Footsteps on Black Water

May blowing against the martyrdom

of the other side       against all the spirits

we’ve designed to carry us over       licensed

to lift us out of the body at the end

a few stars holding forth       pinned up high in the west

and the quarter moon airtight

like a jigsaw piece

fitted into the branches of a red pine

galaxies turning up there in the far corners

of an old ache       moving in circles

like fish crossing land       each sigh a world of dust

each song closed by singing

all night paradise drifts along as melancholia

on black water       it enters our hearts at 3 a.m.

it enters before we wake       before we begin

to make our daily pilgrimage to the door

not a word to guide us while in the world

no phrases to be séanced out of the ashes

of the delphiniums

no lettering across the unknown       no annotations

the apple trees stand unwritten in the orchard

their blossoms turn their pages and fall

nowhere for us to go       no journey       except

to follow our dark beginnings      pursue emptiness

mountains and cities placed across our path

dew scattered across exile like Pharaoh’s wheat

and each horizon resplendent in its revelation

and each grave in the cemetery a child’s grave

and every mother listens for us among the weeds.

Don Domanski

Nirenberg en Matthaei wou hul resultate so gou moontlik in PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) publiseer. Hulle was nie lede van hierdie organisasie nie en iemand wat nie ‘’n lid is nie moes deur ‘n lid geborg word voordat publikasie kan geskied. Nirenberg het Szilárd genader, wat hom glad nie geken het nie en onwillig was. Uiteindelik het iemand anders ingestem, die twee artikels is in Augustus aan die joernaal voorgelê en het in die Oktober-uitgawe verskyn. Ek moet byvoeg dat Nirenberg geen probleem sou gehad het om in ‘n ander gerekende joernaal te publiseer nie, maar om een of ander rede het hy PNAS verkies.

Dit lol maar soms om ‘n geheim te bewaar. Gordon Tomkins van die NIH was bewus van hierdie resultate. Toe Matthaei ‘n maand later, voor publikasie, ‘n kursus by Cold Spring bywoon, is hy versoek om oor sy navorsing te praat, wat hy half teësinnig gedoen het deur net die absolute minimum besonderhede te verskaf. Max Delbrück, wat die kursus aangebied het, het egter onmiddellik die belang daarvan besef en ander wetenskaplikes vertel. Binne ‘n kort tyd het almal vae gerugte gehoor oor gedeeltelike ontsyfering maar niemand het meer as dit geweet nie. Tomkins is deur baie mense gekontak, maar soos Matthaei wou hy nie besonderhede gee nie.

In Augustus 1961 het die vyfde Internasionale Biochemiekongres in Moskou plaasgevind. Die onbekende Nirenberg het vir tien minute ‘n voordrag in ‘n klein saaltjie gelewer, maar toe Crick, wat die volgende dag die voorsitter van ‘n voltallige sessie sou wees, van sy resultate hoor, het hy gesorg dat Nirenberg ‘n ordentlike spreekbeurt kry waar hy voor ‘n geesdriftige gehoor vertel het hoe hy en Matthaei die “betekenis” van hierdie eerste “woord” ontsyfer het en dat dit kodeer vir die aminosuur fenielalanien.

Hierdie kongres het ‘n interessante en vir my ook baie mooi nadraai gehad. Harold Varmus, ‘n nagraadse student in Engelse letterkunde, het sy biochemikus-vriend Art Landy na die kongres vergesel omdat hy gedink het dat dit ‘n goeie geleentheid sou wees om Moskou te sien. Sy vriend se entoesiastiese vertelling van Nirenberg se voordrag het sy lewe verander: “Listening to Art Landy’s excited report… I began to understand that something of fundamental importance had occurred, and I felt that a seed of professional envy had been planted. Scientists seemed likely to discover new, deep, and useful things about the world, and other scientists would be excited about those discoveries and eager to build on them.” Varmus het letterkunde vaarwel toegeroep, medisyne gaan studeer en in 1989 is die Nobelprys vir medisyne en fisiologie aan hom toegeken.

The Experiment

Late in the day, way after the last bell’s rung

and the choir has tired of its well-learned songs,

and all the teachers have gone home but him,

he sometimes wanders into the science wing

and dreams the dreams of an old concoction:

two parts love to one part time, the reaction,

hot as a Bunsen burner, that would connect

a positively charged pair. So sweet and tragic

how their eyes first met through a test-tube’s glass,

how they’d observed all those strange changes.

If only he could teach that in English Lit,

make all of them understand they’re good at it.

Gary J. Whitehead

Houston, we have a problem, soos Apollo 13 glo gesê het. Almal het nou geweet wat hierdie een ontsyferde “woord” beteken, maar niemand het geweet uit hoeveel “letters” daardie woord bestaan nie. Die volgorde van DNS se vier basisse (A, C, G en T) is die “letters” wat die aminosuursamestelling en -volgorde van proteïene bepaal; RNS word vanaf DNS gesintetiseer en besit dieselfde basisse in dieselfde volgorde behalwe dat T deur U vervang word. As mens RNS se basisvolgorde ken, dan weet jy dus ook wat DNS se volgorde is.

Dit was op daardie tydstip nie moontlik om DNS se basisse te manipuleer om te kyk watter proteïene dit sintetiseer nie. Om hierdie probleem te bowe te kom het Nirenberg en Matthaei ‘n slim plan bedink: Hulle het ‘n sintetiese RNS berei (op sig self geen geringe prestasie nie) wat net die letter U bevat het – bekend as poli(U) – en gevind dat ‘n klein proteïen gevorm word wat net uit fenielalanien bestaan. ‘n Hele klomp molekulêre bioloë het hul eie gatte kon skop omdat hulle nie aan hierdie skynbaar eenvoudige benadering gedink het nie, alhoewel daar darem ter versagting gesê kan word dat Nirenberg en Matthaei eers baie tegniese probleme te bowe moes kom voordat hul eksperiment gewerk het.

Die Amerikaanse pers het wye publisiteit aan hierdie prestasie gegee en net soos vandag het baie koerante se berigte oor die natuurwetenskappe die kat aan die stert beetgehad. In ‘n brief aan Crick het Nirenberg die wrang opmerking gemaak: “… the American press has been saying that this type of work may result in (1) the cure of cancer and allied diseases (2) the cause of cancer and the end of mankind, and (3) a better knowledge of the molecular structure of God. Well, it’s all in a day’s work.”

Iemand anders was net ‘n kortkop agter Nirenberg en Matthaei. Severo Ochoa, ‘n Spaansgebore biochemikus van New York aan wie reeds in 1959 ‘n Nobelprys toegeken is vir navorsing oor oksidasie en energie-oordrag in biologie, het dieselfde idee gehad en navorsers in sy laboratorium het reeds probeer om poli(A) te oorreed om proteïene te produseer, maar van die chemikalieë wat gebruik is het vals resultate tot gevolg gehad sonder dat hulle dit besef het – ‘n verskynsel waarvoor biochemici gedurig op die uitkyk moet wees. Ochoa, uiters mededingend van aard, was glad nie van plan om Nirenberg met die louere te laat wegstap nie. Hy het sy laboratorium se byna twintig wetenskaplikes en ruim finansiële ondersteuning ingespan en binne die bestek van ‘n paar maande resultate begin publiseer: poli(UA) – dws RNS wat sowel U as A bevat maar in onbekende volgordes – kodeer vir fenielalanien sowel as tirosien en poli(UC) vir fenielalanien, serien en leusien. Nirenberg, skynbaar ‘n taamlik naïewe persoon, het ‘n tydjie geneem om te besef dat hier ‘n wedloop aan die gang is. Hy het darem later ‘n Nobelprys gekry, om een of ander rede het Matthaei nie daardie prys gedeel nie.

Die vraag oor hoeveel letters ‘n woord bevat was steeds onbeantwoord. Ooglopend kan ‘n kode nie net uit een letter/basis bestaan nie want daar is twintig aminosure wat natuurlik voorkom en so ‘n sisteem sal net vir vier kodeer, twee basisse sal kodeer vir sestien aminosure – vier te min. Die kode moet dus uit ‘n minimum van drie basisse bestaan wat dan 64 verskillende moontlikhede beteken. In Desember 1961 het Crick en Brenner ‘n teoretiese artikel gepubliseer met vier gevolgtrekkings wat steeds geldig is: groepe van drie basisse kodeer vir een aminosuur elk; die kode oorvleuel nie; die basisvolgorde word vanaf ‘n gefikseerde beginpunt gelees; die kode is oortollig, dws enige gegewe aminosuur kan deur meer as een kode gekodeer word. Hierdie driebasis kodes is later kodons genoem.

Optelsom

 

‘n Formule sedert jy in vrugwater

aan ‘n naelstring hang

waar strelende musiek of ‘n moerderlike skok

jou lewensloop bepaal.

Geneties ingebed, elke spikkel DNS

deel van ‘n optelsom.

Stampe en stote op ‘n grafiek,

die kontinuum

van liefde, haat, ekstase

word in ‘n eindelose tabel

sorgvuldig bymekaargetel

vir ‘n berekende resultaat waarvoor geeneen

die verantwoordelikheid wil dra.

Hendrik J. Botha

Verdere navorsing het mettertyd die besonderhede van die kode ontsyfer: elke kodon bestaan inderdaad uit drie “letters”, dit is wel oortollig, dit word in een rigting gelees en daar is kodons wat instruksies gee om te begin lees en om te stop. Nie een van die hipotetiese kodes wat deur fisici en wiskundiges voorgestel is was korrek nie – hulle aanname dat die kode so ekonomies moontlik sal wees en dat dit volgens logiese beginsels moet werk was, in die lig van evolusie, net eenvoudig verkeerd. Watter logika, indien enige, aanvanklik kon bestaan het is geheel en al verdwerg deur dermiljoene jare se evolusie en lukrake veranderinge waarvan sommige as gevolg van onder andere natuurlik seleksie bly voortbestaan het en ander nie; baie van hierdie fossiele is steeds in elke organisme se genoom te vind. Soos Jacob dit gestel het: natuurlike seleksie ontwerp nie, dit timmer met dit wat beskikbaar is. Niks in biologie benodig perfeksie nie, dit moet net werk, en dan verkieslik beter as dit wat die buurman het. Evolusie, met ander woorde, is die perfekte agterplaasmekkêniek.

Agterplaasmekkêniek