Uncategorized

Nuwe Publikasie: Sulamiet (Lina Spies)

Tuesday, November 8th, 2016

Sulamiet                

Lina Spies

Sulamiet

Sulamiet

Sulamiet is Lina Spies se tiende bundel. Lina Spies se oeuvre van 9 bundels laat duidelik blyk dat tussen al dié bundels se publikasies ten minste twee en meesal drie tot vyf jaar verloop het. Sulamiet is ’n bundel oor medemenslikheid, liefde, die wisseling van seisoene, die skoonheid van die natuur en die kunste in ’n land en ’n wêreld van geweld. Die titel Sulamiet verwys na die vroulike spreker in die Bybelboek Hooglied waarin die verlore tuin van Eden na die sondeval deur die liefde herskep word. Die verse in die bundel handel oor die liefde in vele vorme, die belewenis van die religieuse en die skoonheid van die natuur en die kunste waaraan altyd ’n tekort verbonde bly weens menslike ontoereikenheid.

As sodanig speel dié titel nie net in op die eerste afdeling se liefdesverse nie, maar op die onderliggende tema van die bundel in sy geheel: die herstel van Eden tot die volmaakte tuin wat dit was voor die sondeval. Die groot aantal verse oor verlies van geliefdes deur die dood, emigrasie en vervreemding het sy teenpool in die siklus van seisoene en die wisseling van dag en nag waardeur die mens hom kan versoen met sy eindigheid en sy vreugde aan die lewe kan behou. Musiek is vir die digter by uitnemendheid ’n transendente ervaring wat haar verbind met die goddelike, terwyl Jesus as Joodse rabbi sy grensoorskryding nog waar maak deur buitestanders soos enkelma’s en alleenlopers te bevry tot volwaardige menswees.

Biografiese inligting:

Lina Spies is ’n digter en ’n letterkundige. Aan die Universiteit van Stellenbosch het D. J. Opperman haar mentor geword. Sy studeer ook aan die Vrije Universiteit (Amsterdam) in die Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveer in 1982 aan die Universiteit van Pretoria met ’n proefskrif oor D. J. Opperman. By die US, was sy professor vanaf 1987 tot 1999. (Naledi, 2016. R 175.00; Sagteband • 192 p • 213 mm x 137 mm; ISBN: 978-0-928316-47-6)

.

Nuwe Publikasie: Multivers (Hennie Smith)

Tuesday, November 8th, 2016

Multivers                     

Hennie Smith

Omslag

Omslag

Uit stof, ster, planete word daar poësie gemaak. Die digter verken die geskape univers met fyn aanvoeling en vernuf. Hennie Smith se aanleg vir wiskunde en wetenskap het hom tot ’n doktorsgraad in fisika geneem en ’n suksesvolle na­vorsingsloopbaan in Suid-Afrika en Frankryk. Die fisika en kosmologie word vir hom ’n teleskoop om van die einders van die kosmos in te kyk op die binneruimte van menslike emosie. Die intense gedigte oor die roering en spanning tussen die manlike en vroulike het ook ’n kosmiese inslag wanneer hy soos Goethe in sy Faust ervaar dat die ewig vroulike hom motiveer en die volheid van die syn laat beleef. ’n Aantal verse reik uit na die grense van religie en filosofie. Hier is ’n bundel wat die grense van dig-denke roer en ver­breed. (Naledi, 2016. Prys R 175.00 , Sagteband • 116 p • 213 mm x 137 mm; ISBN: 978-0-928316-64-3)

Biografie:

Hennie Smith is ’n boorling van Bethal op die Hoëveld. Hy behaal ’n DSc in fisika aan die Universiteit van Pretoria en vul dit later aan met studies in ekonomie, filosofie en staatsleer aan UNISA. Sy navorsingsloopbaan van twintig jaar by die WNNR is onderbreek deur periodes van navorsing by die Centre Nationale de la Recherche Scientifique in Orsay, Parys, en later by die Centre d’Étude Nucléaire in Grenoble in die Franse Alpe.

Nuwe publikasie: Nomme 20 Delphi Straat (Shirmoney Rhode)

Tuesday, November 8th, 2016

Shirmoney Rhode

Nomme 20 Delphi Straat

omslag

omslag

Nomme 20 Delphi Straat (of Delphi Straat 20) is ʼn versameling van beide Kaaps- en Standaard Afrikaanse gedigte wat aanvanklik as performance poetry vorm aangeneem het. Dié gedigte reflekteer die ervaringe en gedagtes van die digter uit haar tienerjare en as eerste generasie student. Dit speel af in Elsiesrivier en die titel is verwysend na die huis en straat waarin sy grootgeword het, maar sinspeel ook op die tema van bendegeweld. Die gedigte is ook die stories van die mense van Elsiesrivier.

Biografiese inligting

Shirmoney Rhode is in 1991 gebore en het grootgeword op die Kaapse Vlakte in Elsiesrivier. Sy verwerf die kwalifikasies BA (Afrikaans en Linguistiek), BA (Honneurs) in Afrikaans en ʼn nagraadse onderwyssertifikaat in Afrikaans aan die Universiteit van Wes-Kaapland. Haar gedigte het al in 7de Reënboog verskyn en as performance poet het sy al voordrag op verskillende platforms soos Open Book Festival, Inzync Poetry, Grounding Session, Badilisha Poetry, Poetica, Artsemble en meer gedoen. In haar werk vertel sy graag die stories van die mense uit haar gemeenskap.  Sy is ‘n onderwyser  in Afrikaans by ʼn Kaapstadse hoërskool.  (Mojaji, 2016, ISBN: 978-1-928215-19-6,  Prys: R150.)

Nuwe publikasie: Die aarde is ’n eierblou ark (Susan Smith)

Saturday, October 29th, 2016

Omslag

Die aarde is ’n eierblou ark            

Susan Smith

In Susan Smith se eerste bundel, in die afwesigheid van sin, het reeds ’n hele aantal gedigte oor die omgewing verskyn. In dié nuwe bundel word die omgewingsgesprek voortgesit. Die gedigte handel egter nie oor bewaringsvraagstukke nie, maar oor die mens se verhouding tot die aarde en die lewende wesens daarop.

Soos die titel aandui, word die aarde gesien as ’n soort vaartuig wat deur die heelal reis. Dit is ook die boot waarmee die mens op sy lewensreis vaar deur verskillende waters. Plante, veral bome, is verwysingspunte op hierdie reis. Die woorde van die digter is instrumente wat die vaart moontlik maak, dit beskryf en die bedreigde lewendes  help bewaar:

die aarde is ’n eierblou ark

wat deur die melkweg veer

[…]

waarin ons waterdeurdronge

deur soutreën en sleepmistonge

hiermaals vaar en as bede

om vergiffenis en genade

daagliks silwer woordspane

deur water stuur

OOR DIE OUTEUR

Susan Smith is vise-dekaan en professor in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Fort Hare. As navorser ondersoek sy veral die poësie se bydrae tot die gesprek oor die omgewing. (R160.00 (BTW ingesluit) ISBN:978-1-4853-0716-7 (gedrukte boek) 978-1-4853-0717-4 (e-boek) 978-1-4853-0718-1 (ePub); FORMAAT: 137 x 213 mm; Sagteband, pp 96, Protea Boekhuis, 2016)

Nuwe publikasie: By die nag se witkant in (Etienne Terblanche)

Monday, October 17th, 2016

By die nag se wit kant in    

Etienne Terblanche      

Omslag

Omslag

In hierdie debuutbundel kom ’n groot verskeidenheid onderwerpe, versvorme, emosies en toonaarde aan die bod. Die digter maak soms ook van spesifieke variante van Afrikaans gebruik: streektaal, akademiese taal en wetenskaplike taal. Die digter skryf oor die Suid-Afrikaanse werklikheid, die natuur en wildernisgebiede waar hy ontspan en na voëls en skoenlappers kyk, ook na die werklikheid van sy werksomgewing op Potchefstroom en plekke soos Indië waar hy gereis het. Hy slaag daarin om sulke bekende onderwerpe in die digkuns soos die liefde en vriendskaps- en familie-verhoudinge op ’n nuwe, speelse en soms ook diepsinnige wyse te verwoord. ’n Treffende voorbeeld is “Die digter sing vir sy beminde” waar die konkrete, bekende wêreld omtower word: die geliefdes vlieg weg van die alledaagse, deur die deur van die maan en saam weer oor die kombuis tot in ’n nuwe land. Maar vir hierdie digter klink liefdesmusiek ook in die Bosveld en die rooigras van die Vrystaat op. Daar is ook pragtige gedigte oor sy ouma en haar unieke wyse van praat, die platteland en sy mense en ook meer eksotiese plekke soos Moembaai en Stockholm. Die akademiese wêreld en die literatuur kom ook in die bundel ter sprake.

OOR DIE OUTEUR

Etienne Terblanche is ’n professor in Engelse Letterkunde aan die NWU se Potchefstroomkampus. Hy het reeds akademiese publikasies agter sy naam, maar By die nag se wit kant in is sy eerste digbundel. [PRYS: R160.00 (BTW ingesluit), Protea Boekhuis,2016. ISBN:978-1-4853-0601-6 (gedrukte boek); 137 x 213 mm, Sagteband , bls.100]

Nuwe publikasie: Arsenaal van klank (Anna Enquist)

Friday, October 14th, 2016

Arsenaal van klank                              

Anna Enquist

Vertaal deur Zandra Bezuidenhout     

Omslag

Omslag

Anna Enquist is die skrywersnaam van die Nederlandse digter en prosaskrywer Christa Widlund-Broer. Sy het sowel psigoanalise as musiek gestudeer en albei hierdie terreine word in haar skryfwerk weerspieël. Haar gewildheid in Nederland kan onder meer toegeskryf word aan die herkenbare alledaagse werklikheid in haar poësie, waarby lesers aansluiting vind. Alhoewel haar gedigte oënskynlik verstandelik en nugter is, word die leser juis getref deur die vasberade erns en innerlike krag waarmee sy byvoorbeeld die verlies van haar dogter verwerk deur daaroor te skryf. Die emosionele word egter altyd gebalanseer deur redelikheid, sodat haar gedigte nie sentimenteel is nie, maar tog die leser raak, soos in die gedig “Habanera”:

 Daar was ’n kind. Met haar het ek

 deur die kamer gedans, ons het van hoek

 tot kant galop, ons het luidkeels ’n lied gesing.

 Sy het ’n warm gesig gehad. Sy was my dogter.

 As ek asemhaal vonk sy na in die gedig.

Anna Enquist is ’n veelbekroonde Nederlandse romanskrywer en digter. Haar gedigte is baie gewild omdat dit toeganklik is en handel oor onderwerpe waarmee die gewone leser kan identifiseer. Zandra Bezuidenhout is ’n digter wat met die Ingrid Jonker-prys bekroon is. Sy is ’n ervare vertaler uit Nederlands en was onder andere verantwoordelik vir die vertaling van twee kinderboeke wat onlangs by Protea verskyn het.

Vir poësieliefhebbers, maar ook vir ouers wat worstel met die dood van kinders. (Protea Boekhuis, 2016, R170.00 (BTW ingesluit),ISBN:  978-1-4853-0604-7 (gedrukte boek) FORMAAT: 137 x 213 mm, Sagteband, pp 120)

.

.

.

.

.

Nuwe publikasie: In ‘n oomblik (Cas Vos)

Tuesday, October 11th, 2016

In ‘n oomblik     

Cas Vos

Omslag

Omslag

In ’n oomblik toon die hand van ’n ervare digter wie se poëtika reeds gevestig is in terme van temas en tegnieke. Die digbundel verteenwoordig ’n voortsetting van dié aspekte van Vos se digkuns waarvoor hy reeds lof verdien het. Op tegniese vlak is daar veral sy baie effektiewe gebruik van ’n onpretensieuse toon wat dikwels sonderlinge poëtiese vondste oplewer. ’n Voorbeeld hiervan is die nuutskepping (die slinkshandige). Tegniese vernuwing vind ook plaas deur die aanwending van die epiese gedig en die tersine. Die intertekstuele gesprek met Homeros en Dante as reismotief om ’n langdurige ongeluk en operasie poëties te verwoord, is nuut in die Afrikaanse digkuns. Tydens die reis kom daar fel en verskillende emosies en ervaringe na vore. Dit word alles met die leser gedeel. Die tematiese nuutheid en aktualiteit van die bundel blyk uit die digterlike uitbeelding van die menseslagting op 13 November 2015 in Parys en vlugtelinge uit Sirië se bootreise na ’n heen­kome. In die bundel kom daar diep emosies na die oppervlakte. Alles gebeur in ’n oomblik. Op die lewensreis word verskillende emosies ervaar: lig en donker, liefde en ongeluk, geboorte en die na-lewe. Die tema van verganklikheid en ouer-word is sentraal in die bundel. Die lewensreis is ook ’n taalreis. Daarom word die taalgesprek, in ’n boeiende saampraat met Konstantinos Kavafis, poëties uitgedruk. Op die leefreis is daar ook verlies. Hier kom Cas Vos se vertalings van Konstantinos Kavafis en Georgos Seferis se Griekse gedigte aan die bod. Die reis eindig egter nie in wan­hoop nie, maar met uit-sig.

Biografiese inligting

Cas Vos was vir 21 jaar lank verbonde aan die Teologiese Fakulteit van die Uni­versiteit van Pretora. Vanaf 2000 tot met sy aftrede in 2010 was hy die Dekaan. Hy is vir sy teologiese werk met die Andrew Murray Prys en die Pieter van Drim­melen medalje deur die Akademie vir Kuns en Wetenskap bekroon. Hy het talle artikels wat in plaaslike en internasionale tydskrifte verskyn het, gepubliseer.[Naledi, 201 6. R 175.00, Sagteband • 192 p • 213 mm x 137 mm ; ISBN: 978-0-928316-44-5]

 

Besoek aan ’n graf

.

Skoenlappers vlerk oop

en toe as die wind kug,

die sterre bly glansend

tydloos en onverskillig.

.

Oor die aarde se rimpelvel

sprei ’n engel sy vlerk,

klop aan die koue uur

om stilwees te versterk.

.

In ’n nes van spikkelsterre

waak kraaie oor afwesigheid.

Wie praat nog oor verborge

verlange ná die verlore tyd

© Cas Vos/ Uit: In ‘n oomblik, 2016

Nuwe publikasie: ‘n Hunkering se grein (Johann de Lange)

Saturday, August 20th, 2016

Hunkering se grein

‘n Hunkering se grein       

Johann de Lange

’n Ryk geskakeerde bundel waarin dié bekroonde digter indringend fokus op temas soos, onder meer, skoonheid teenoor verval, die skoonheid in verval, die troos van die woord en die gedig, die weerloosheid van die lewe en menswees, en die erotiek wat tog so deel vorm van elke mens. Daar is heelwat vernuwende elemente – meer waarneming, meer metafisies en fyner gedraad. Die verse is pretensieloos en daar is geen poging om die leser te beïndruk met ’n verwikkelde verwysingswêreld nie. Eenvoud is die eerste wagwoord, en die tweede is eerlikheid. Dit is ’n bundel wat na baie kante strek, maar wat konsekwent tot die leser spreek. Dit is ’n sensitiewe stuk werk wat vir die ware teksleser oneindige vreugde sal verskaf. ’n Uitstekende toevoeging tot die Afrikaanse digkuns.

Johann de Lange is op 22 Desember 1959 in Pretoria gebore. Sy debuutbundel Akwarelle van die dors (1982) is met die Ingrid Jonkerprys bekroon. Sy vierde bundel, Wordende naak, word met die Rapportprys vir Poësie bekroon in 1990. Die algebra van nood, wat in 2009 verskyn het, is in 2011 met die Hertzogprys bekroon.

.

Lente is kwastig

.

Lente is kwistig met die kwas:

kyk hoe kwastig dik hy die kammetjies aan

kleurig ry op ry, die blare van die magnolia

.

& die advokaatpeer is blink impasto.

So ver die oog kan knipperkyk

is veld fyn kwaspuntig met kleur ingestippel;

.

met paletmes is berge teen die horison bonkig

geplet en -smee sommerso uit vet verfbuise.

Naderby bak rotse bruinrug, & sonkant

.

waar eerstelig blink op blare van die oleander

brand op rotse loog-as-grys, & roes- & vuurrooi ligeen.

Lente is ’n digter wat daglank palissander.

.

[Human & Rousseau 2016, Prys : R175, Bladsye : 128, Formaat : 213 mm x 137 mm, Sagteband, ISBN-13 : 9780798172998, Epub-ISBN : N/A]

.

.