Resensente : bio’s

Huidige Versindaba resensente – biografiese besonderhede

 

Bernard Odendaal is op 15 Desember 1955 gebore en word as een van vyf broers op die hoewe Harmonie op die Bainsvlei/Waterbron-vlakte buite Bloemfontein groot. Ná studie aan die Universiteit van die Vrystaat gee hy Duits en Afrikaans by skole in en om Bloemfontein. Nadat hy 18 maande lank dosent in Afrikaans en Nederlands aan die toenmalige Durbanse Onderwyskollege was, word hy in 1990 in dieselfde vakgebied aangestel aan die Vrystaatse Universiteit, waar hy in diens bly as mede-professor tot einde 2011. In 2012 word hy die direkteur van die ATKV-Skryfskool aan die Noordwes-Universiteit op Potchefstroom. Tussen 2000 en 2010 was hy subredakteur van Stilet, lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging. As liedteksskrywer en -vertaler het hy meegewerk aan verskeie CD’s oor  Jacques Brel.  Sy debuutdigbundel, Onbedoelde land, het in 2007 by Tafelberg verskyn, en was op die kortlys vir die Ingrid Jonker-prys benoem. Gedigte daaruit is opgeneem in die bloemlesings Groot verseboek en Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte.

Zandra Bezuidenhout was ná haar studies aan die Universiteit van Stellenbosch en UNISA werksaam as vertaler, onderwyser en deeltydse dosent. Sy het later haar studies in die letterkunde voortgesit aan die Universiteite van Stellenbosch en Leiden, waarna sy in 2005 `n doktorsgraad verwerf  het oor die eietydse poësie van Afrikaans- en Nederlandstalige vroue. Tans is sy `n vryskuttaalpraktisyn en -resensent. Haar debuut-digbundel dansmusieke (2000) is met die Ingrid Jonkerprys bekroon en `n tweede bundel Aardling het in 2006 by Protea Boekhuis verskyn.

Marlies Taljard is verbonde aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus waar sy klasgee binne die Skool vir Tale. Sy behaal ‘n MA in Afrikaans-Nederlands met ‘n fokus op psigoanalise en kreatiewe skryfwerk en promoveer met ‘n proefskrif in Literêre Teorie soos toegepas op die poëtika van Antjie Krog. Sy is die outeur van verskeie artikels wat in vaktydskrifte verskyn het. Sy is die mede-outeur van die Toets van Akademiese Geletterdheidsvlakke wat deur verskeie SA universiteite as plasingstoets gebruik word. Sy skryf gereeld resensies oor Afrikaanse literêre werke, dien as keurder van LAPA-boeke, asook redakteur van die tydskrif Woord en Daad.

Amanda Lourens behaal haar DLitt aan die Universiteit van Pretoria met ‘n proefskrif oor die kanonisering van die vroulike outeur in die Afrikaanse literatuursisteem. Sy is tans dosent (Afrikaanse letterkunde en redigering) in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch, en is ook verantwoordelik vir die koördinering van slypskole oor verskeie fasette van taalpraktyk wat deur die Departement aangebied word.  Sy is mede-outeur van Wetenskaplike skryfvaardighede [Scientific writing skills].

Marius Crous is in 1965 gebore. Hy debuteer met die bundel Brief uit die kolonies (2003), waarvoor hy die Universiteit van Johannesburg se debuutprys ontvang. In 2006 verskyn sy tweede digbundel Aan ’n beentjie sit en kluif. Benewens ’n doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands verwerf hy ook MA-grade in Afrikaans-Nederlands en Engels. Hy het die Kreatiewe Skryfkundekursus onder leiding van prof. Marlene van Niekerk voltooi. Sy derde digbundel, Vol draadwerk, verskyn in 2012 by Protea Boekhuis. Hy is dosent in Afrikaans aan die Nelson Mandela Metropolitan.

Andries Visagie is ʼn professor verbonde aan die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch. Hy het sy studie by die US en die Universiteit Utrecht (Nederland) voltooi en sy proefskrif is gewy aan ’n studie van manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa van 1980 tot 2000. Andries Visagie se navorsingsbelangstelling is steeds gerig op gender en seksualiteit in die Afrikaanse en Nederlandse prosa, maar baie van sy publikasies gaan ook oor outobiografiese literatuur en mens-dier-verhoudings in die literatuur.  Publikasies deur hom verskyn gereeld in vaktydskrifte. Hy dra ook hoofstukke by tot verskeie boekpublikasies waaronder Perspektief en profiel (met H.P. van Coller as redakteur). Hy is saam met Judith Lütge Coullie die redakteur van die boek Antjie Krog: An Ethics of Body and Otherness (UKZN Press, 2013). Andries Visagie is tans voorsitter van die Afrikaanse Letterkundevereniging. Hy is ook resensieredakteur van Tydskrif vir letterkunde.

Ingrid Woudstra voltooi haar skoolloopbaan aan die Hoërskool Durbanville. Hierna studeer sy voorgraads BA Geesteswetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy behaal ook haar honneursgraad in Afrikaans en Nederlands aan dié universiteit. In 2012 besluit sy om na Nederland te vertrek, waar sy in Utrecht en Nijmegen onder andere somerskole bywoon. Na ongeveer ses maande keer sy terug na Suid-Afrika en begin met ʼn meestersgraad in Afrikaanse Letterkunde onder leiding van Prof. Louise Viljoen. Tydens haar meestergraad werk sy as konsultant by die Universiteit van Stellenbosch se Taalsentrum (Skryflaboratorium) en sy bied terselfdertyd klasse vir tweedejaarstudente aan. In 2014 word sy ʼn Afrikaanse onderwyseres by die Hoërskool Stellenbosch. Sy beoog om ʼn Nagraadse Onderwyssertifikaat in 2016 te voltooi.

Gisela Ullyatt is in Bloemfontein gebore en wen die Nasionale De Kat/ATKV-poësieprys vir hoërskoolleerlinge in 1995. Sy behaal ’n MA in Duitse Letterkunde in 2001 en ’n MA in Toegepaste Linguistiek (Engels) in 2007 aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2013 promoveer sy aan NWU met ’n studie oor die Amerikaanse digter, Mary Oliver, se oeuvre vanuit ’n Boeddhistiese perspektief. Haar gedigte verskyn onder andere in Litera, Nuwe Stemme 5 en in Woordfeespublikasies (2016) soos onse mense twee (samesteller: Marié Stander) en Break the Spell/Spreek die woord (samesteller: Louis Jansen van Vuuren). Gisela was ook in 2015 betrokke by literêre projekte van die Vrystaatse Kunstefees (voorheen bekend as Vryfees). Sy en haar man, Tony, spesialiseer in literêre vertaling en van hulle vertalings verskyn onder andere in In a burning sea (samesteller: Marlise Joubert, 2014) en Die ongewapende man: Wilhelm Knobel op 80 (samesteller: Deon Knobel, 2015). Gisela se resensies verskyn in Volksblad, Beeld en Die Burger en in publikasies soos Woord en Daad. Sy is ’n senior navorsingsgenoot by Fort Hare se Departement van Afrikaans en doseer ook Engels daar.


Dewald Koen is in Port Elizabeth gebore en woon tydens sy jeugjare in Pretoria en Kaapstad. Hy matrikuleer in 2002 aan die Hoërskool Andrew Rabie in Port Elizabeth. Hy studeer aan die Nelson Mandela-Universiteit en behaal die MA in Afrikaans/Nederlands onder leiding van prof. Marius Crous. Sy verhandeling fokus op die reispoësie van Joan Hambidge in Visums by verstek. Sy DLitt et Phil-studie aan die Fort Hare-Universiteit (2017-) fokus op ’n ekokritiese lees van Marlene van Niekerk se Kaar. Hy onderrig Afrikaans by verskeie Oos-Kaapse hoërskole en was tot en met Augustus 2016 Afrikaans-departementshoof aan Kingswood College in Makhanda (Grahamstad) waarna hy Afrikaans en Nederlandse letterkunde aan die Fort Hare-Universiteit se Oos-Londenkampus doseer. Sedert April 2019 is hy verbonde aan die Nelson Mandela-Universiteit se opvoedkundefakulteit waar hy Afrikaanse taal- en letterkunde doseer. Hy skryf gereeld resensies vir Afrikaanse dagblaaie, Litnet en Versindaba. Twee akademiese artikels is in Stilet gepubliseer en sy eerste kortverhaal “’n Nuwe begin” is in Die perfekte brander en ander verhale opgeneem. Dewald is ’n ywerige boekversamelaar; het ’n liefde vir tuinmaak en kyk graag films in sy vrye tyd.

 Terug na Resensies Inhoud

 

 

Bookmark and Share