Posts Tagged ‘Tydskrifte’

Tydskrifte

Monday, February 22nd, 2010

Met dank erken ons die medewerking van onderstaande vaktydskrifte wat onderneem om artikels oor die digkuns aan ons beskikbaar te stel.

Vir meer inligting kan hul tuisblad hieronder besoek word vir kontak- & bestelbesonderhede.

ALV

Stilet

Literator

Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

Tydskrif vir Literatuurwetenskap