Desmond Painter. Desmond Painter se Blog

Desmond Painter

Desmond Painter

Desmond Painter het grootgeword in Brackenfell, gestudeer aan die Universiteit Stellenbosch, en later vir ses jaar gewerk by Rhodes Universiteit in die Oos-Kaap. Tans doseer hy sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch. In sy doseerwerk en navorsing fokus hy op sosiale sielkunde, kritiese sielkunde, kwalitatiewe navorsingsmetodes (spesifiek diskoersanalise), kritiese sosiale teorie, en die filosofiese grondslae en historiese ontwikkeling van die sielkunde as ‘n dissipline. Sy huidige navorsingsprojek is ‘n studie oor die konseptualisering van taal, subjektiwiteit en politiek in die sosiale sielkunde, met taalpolitiek in Suid-Afrika as die spesifieke empiriese konteks. Benewens akademiese publikasies oor hierdie onderwerpe, skryf hy ook gereeld essays, opiniestukke en resensies oor verskeie politieke, kulturele en literêre kwessies in publikasies soos Die Burger, Rapport en LitNet. Hy stel ernstig belang in letterkunde, musiek en films, reis graag wanneer hy die kans kry, en boer in Stellenbosch se koffiewinkels.

 

Desmond se eerste blog volg binnekort [Red.]

 

Bookmark and Share

Comments are closed.