Reaksie op Moslem-optrede in Antwerpen

Geert van Istendael

Geert van Istendael

Die reaksie op Benno Barnard se lesing wat verlede week deur Moslem-ekstremiste ontwrig is, en waaroor Nuuswekker gister berig het, was snel en kragtig. Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen (waar die insident plaasgevind het) het volgens De Papieren Man die volgende gesê: “‘Dit raakt aan het beginsel van democratie, het recht op meningsuiting. Het is precies een vergadering van de Opec-landen die uit de hand loopt.” Ook hy – soos Barnard – wil die saak na die hof neem. “Dit is een symbooldossier waarop snel moet worden gereageerd. Ik heb de juridische dienst van de stad de opdracht gegeven na te gaan wat we hiertegen kunnen doen. Strafrechtelijk is weinig mogelijk – er werd geen schade aangericht. Maar misschien zijn er stappen via de burgerlijke rechtbank mogelijk”, het hy gesê.

Volgens Annemie Turtelboom, die Minister van Binnenlandse Sake, gaan die webtuiste Sharia4Belgium, wat vir die opstoking verantwoordelik was, permanent van die internet verwyder word. (Dit is inderdaad reeds sedert die naweek verwyder.) “Ik ben even verontwaardigd als Benno Barnard. Ik keur dit ten stelligste af. Meer nog, ik vind het gevaarlijk. Radicalisme heeft geen plaats binnen onze maatschappij.”

Die PEN-Klub Vlaanderen het die optrede van die radikales as “onverantwoord en onaanvaardbaar” beskryf. “Zonder vrijheid van spreken is elke constructieve dialoog onmogelijk, zonder verdraagzaamheid kan een democratie niet bestaan.” Geert Van Istendael, voorsitter van die Vlaamse PEN-vereniging het hom op kenmerkende wyse soos volg uitgelaat: “Tien jaar geleden, nee, vijf jaar geleden, ach nee, nog maar een paar maanden geleden zou iedereen aan wie je dit voorspelde, in smakelijk geschater zijn uitgebarsten. Bij ons? In vredelievend België? In gezapig Vlaanderen? Je bent op je kop gevallen. Je lijdt aan acute islamofobie. Vijanden zouden zeer overtuigd hebben geroepen: je bent een bange, blanke man. Je bent een aftandse paternalist. Je bent een racist. Eergisteren was het, helaas, duizend keer helaas, verdomd nog aan toe, eergisteren was het zo ver.”

Hoe het Johan van Wyk dit al toentertyd in sy bundel, Deur die oog van die luiperd gestel? “Ic ben schreeuwen / omdat daar monsters sijn.”

Soveel dae, soveel dinge, nè?

Nietemin, laat die res van hierdie week vir jou sonder enige stoornisse verloop. En laat kom daardie bydraes vir vandeesmaand se Blogfokus, hoor. Dit is immers ‘n uitdagende een, is dit nie?

Mooi bly.

LE

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.