Desmond Painter. ‘To leave a whisper of myself in the world…’ – Bernardine Evaristo

Bernardine Evaristo

Bernardine Evaristo

Londen is ‘n multikulturele stad — dit is beide die sentrum van Brittanje en die plek waar Britsheid postkoloniaal gedesentreer word. ‘n Mens kan dus verwag dat die onlangse Britse digkuns iets hiervan sal verraai — dat die betekenis van ‘Britsheid’, herkoms en verskillende identiteite tematies aan die bod sal kom, en dat die digterskorps self ook toenemend meer divers sal wees.

Bernardine Evaristo is ‘n postkoloniale Britse digter en skrywer by uitstek. Sy is in Londen gebore van ‘n Engelse moeder en ‘n Nigeriese vader. Temas van identiteit en herkoms, hibriditeit en gender, en die persoonlike en politieke dimensies van die geskeidenis, kenmerk haar oeuvre. Evaristo het tot op hede twee versromans, een roman-met-verse, ‘n roman en ‘n novelle gepubliseer: Lara (1997), The Emperor’s Babe (2001), Soul Tourists (2005), Blonde Roots (2008) en Hello Mum (2010). Sy was al ‘n genoot en inwonende skrywer by heelparty universiteite, onder ander die Universiteit van Wes-Kaapland, hier in Suid-Afrika. Hier is ‘n mooi uittreksel uit haar (historiese) versroman The Emperor’s Babe:

 

The Language of Love (II)

After you have emptied yourself

of all the wars you have fought;

after you have shuddered and roared

and collapsed on top of me, sobbing,

your snores do not reverberate on my spine,

nor do you offer me your back, cold.

 

Always you ask who I am.

‘What do you dream, carissima?’

your head heavy upon my breast.

‘To be with you,’ I quietly reply.

‘To leave a whisper of myself in the world,

my ghost, a magma opera of words.’

 

I feel the sweep of your lash on my skin,

for my boy slips inside himself again,

to return to his core, his composure,

and I am left rowing with his legions inside,

a galley on a barren horizon,

when the battle is finally over.

Bookmark and Share

3 Kommentare op “Desmond Painter. ‘To leave a whisper of myself in the world…’ – Bernardine Evaristo”

  1. ‘n Pragtige gedig!

  2. Desmond :

    Ek dink ook so! Terloops, Charl-Pierre, Louis het jou gedig Vrydagaand met mening voorgelees. En wat ‘n gedig! Sien uit om dit op ‘n bladsy of op ‘n skerm te sien.

  3. Charl-Pierre Naude :

    Dankie vir jou waardering vir die gedig, Desmond.Ek het gehoor dat Louis se voordrag heerlik was om te hoor. Dis jhammer ek kon nie self daar wees maar die foto’s vertel darem die storie.