Johann Lodewyk Marais. Op Eugène N. Marais se spoor (5)

Gustav S. Preller
Gustav S. Preller

In Blackwoodstraat 176, Prertoria, het Eugène N. Marais van 1927 af sporadies in die stoepkamer by die Prellers gewoon.

 

In April 1927 rig Marais in ‘n brief ‘n desperate versoek aan Gustav Preller om aan hom ‘n heenkome te bied. Die brief wat Marais op 30.4.1927 aan Preller geskryf het, lui soos volg:

 

“Waarde Gustav, ek het jou brief eergister ontvang. Net een ding het by my voortgeleef – dat jy geen woord sê van na Pretoria oorkom nie; instede: my versoek om nog te skryf as of die saak nogmaals op die lange baan geskuiwe is. Gustav, ek bid jou, ek smeek jou om my nie langer in die ellende te laat voortgaan nie. Ek kan nie meer nie!”

 

In Mei 1927 neem hy sy intrek by Preller en sy vrou, Hannie, in Blackwoodstraat, nie ver van die Uniegebou nie. Daar rig hulle vir hom ‘n stoepkamer in. Later gaan woon Marais by mev. Jessie Cross en haar gesin in Arcadiastraat 733, vanwaar hy nog later saam met hulle na Vermeulenstraat 420 verhuis. Met mev. Cross se twee dogters (veral Edna) ontwikkel Marais, soos vroeër met talle ander jong kinders, ‘n soort vader-dogterverhouding. Op mev. Cross se erf hou Marais ‘n versameling vetplante aan en besoek in dié tyd sy susterskind Inez Verdoorn by die Nasionale Herbarium, waar hy haar van die Waterbergse broodboom vertel.

 

Die Preller-huis in Blackwoodsraat is in 1989 afgebreek om plek te maak vir die huidige Duitse ambassadegebou.

 

Bookmark and Share

Comments are closed.