Wanneer woorde treur …

Alix Cleo Roubaud

Alix Cleo Roubaud

In sy onvergeetlike drama Six characters in search of an author plaas Luigi Pirandello die volgende woorde in die mond van een van sy karakters: “For never is man so introspective as when he suffers.” Hierdie siening sluit dan ook netjies aan by die psigologiese beskouing van die kreatiwiteitsdrif as synde iets wat uit ‘n staat van emosionele wanbalans ontstaan. Die skeppingsdaad as poging om emosionele ekwilibrium te vestig, dus …

‘n Treffende voorbeeld hiervan is die Franse digter en skrywer, Jacques Roubaud, se mees onlangse digbundel, Quelque chose noir, wat in Nederlands vertaal is as Iets donkers deur Jan H. Mysjkin. Die titel speel in op sy vrou, die bekende Kanadese fotograaf Alix Cleo Roubaud, se fotoreeks if something black wat kort voor haar dood in 1983 (op 31-jarige ouderdom, weens ‘n kwaadaardige breingewas) verskyn het. Die gedigte het in die treurtyd sedertdien ontstaan en tree volgens ‘n berig by De Contrabas op ‘n besonderse manier in gesprek met Alix se dagboek wat onlangs deur Dalkey Archive Press uitgegee is met die titel Alix’s Journal .

Volgens dié dagboekstukke was die Roubauds se huwelik ‘n besonder gelukkige een gewees; ten spyte daarvan dat Alix ‘n konstante stryd teen depressie en swartgalligheid moes voer. So was daar dan ook verskeie (mislukte) selfmoordpogings. Ene M Kitchell stel dit soos volg in sy blog op HTMLGiant: “Alix was suicidal throughout her life, attempting a few times and lamenting her inability to do so many other times. Her journal implies that she was never unhappy in her marriage, rather, she was unhappy about her inability to be happy.”

Self verwoord sy dié frustrerende onvermoë tot geluk soos volg:

I’ve only ever loved you.

I deserve death.
I deserve death,stupid,uselessly in love.

You will see me dead Jacques Roubaud.They will come looking for you.You will identify my corpse.

You know nothing of God.

ready yourself for my death.

you love me for reasons on the side of life-stupidly you forget the reasons on the side of death.

Kitchell sluit sy blog-inskrywing met die volgende samevatting af: “For Alix, every memory is the memory of a moment; every image is the image of an event. Alix’s events were, generally, physically fictional but emotionally honest. Her events were the result of double-exposures and manipulations of light. Other times, the events are simply memories, mostly of herself or Jacques. Bodies are naked in all of the photos, as if in the events of Alix’s diegesis, bodies do not need to be clothed. There is a hyper-presence of light, which Jacques mentions over and over again throughout his poems.”

Inderdaad, ontroerend. Vir jou leesplesier volg ‘n toepaslike gedig deur Jacquez Roubaud onder aan vanoggend se Nuuswekker. En, by wyse van verdere toegif, een van Alix Cleo Roubaud se foto’s heel onder. 

***

Vanoggend is daar ook twee nuwe gedigte deur Marius Crous waaraan jy jou kan verlekker. Dan is dit ook vir ons aangenaam om bekend te kan maak dat Amanda Lourens binnekort by ons paneel Suid-Afrikaanse bloggers aansluit. Haar kort lewensskets kan solank hier gevind word.

Geniet die middel-van-die-week-dag.

Mooi bly.

LE

 

Photo-Novel

The novel consists of adventures told in the time they are happening.

The important and meaning of this constraint are not masked. On the contrary, it is stated explicitly that the events told are happening at the time of the telling.

For all that not a newspaper.

Because here the present speaks as present without being resolved in any way. None of the newspaper’s gaps of dates, pages, regrets.

There is someone, a man. He has no name. There is his young wife. Who is dead.

The novel takes place in several possible worlds. In some, the woman is not dead.

The time is the present. The time of each possible world is the present.

Sounds, time spans, even savors are written in light, and the clouds. This, more than anything, shows respect for the constraints governing the novel’s composition.

When there is only one world left, where she is dead, the novel is finished.

 

© Jacquez Roubaud (Uit: Quelque chose noir / some thing black) 

 

Foto: Alix Cleo Roubaud

Foto: Alix Cleo Roubaud

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.