Boekverkope in Vlaandere toon geringe daling

Tom Lanoye

Tom Lanoye

Volgens ‘n berig by De Papieren Man  is 2010 se syfers vir boekverkope in Vlaandere pas bekend gemaak en aangesien hulle ‘n vergelykbare mark met ons eie (Afrikaanse) mark is, is dit myns insiens van belang.

Na die styging van 5% in 2009 dui die verslag wat deur GfK Retail and Technology Benelux uitgereik is, dat die verkope in 2010 met 1.1% afgeneem het. Kinderboeke het egter ‘n groeikoers van 6% getoon, met nie-fiksie boeke  oor vryetydsbesteding as die genré wat met -8.5% die grootste daling getoon het. Volgens die verslag verteenwoordig die Vlaamse boekmark ‘n omset van 205 miljoen euro, wat na beraming sowat 16,217,000 verkoopte boeke verteenwoordig. Laasgenoemde is eweneens ‘n daling van 3.3% – ‘n syfer wat inderwaarheid goed vergelyk met Nederland (-3.5%) en die Verenigde Koninkryk (-3.2%).

Die topverkopers in Vlaandere verlede jaar was SOS Piet 4 (‘n kinderboek), gevolg deur Stephenie Meyer. Die derde plek word beklee deur David Van Reybroeck se Congo. Nog twee romans wat deel vorm van die Top 20 is Paolo Giordano se De eenzaamheid van de priemgetallen en Sprakeloos van Tom Lanoye. (Terloops, laasgenoemde is ‘n boek wat binne enkele weke in Afrikaanse vertaling beskikbaar gaan wees … Daniel Hugo is verantwoordelik vir die vertaling en die bekendstelling geskied tydens vanjaar se Woordfees. Ek plaas die toepaslike inligting onder aan vanoggend se Nuuswekker.)

Nietemin, ‘n belangrike aspek van die verslag is de toename in markaandeel wat deur fiksie en literêre nie-fiksie behaal is: “Opvallend is dat de boekhandel zijn marktaandeel op het vlak van fictie en literaire non-fictie heeft weten te vergroten. Meer dan vier op de vijf literaire boeken worden via de boekhandel verkocht. Het marktaandeel van de boekhandel in literatuur is gestegen van 82,4 naar 83,2%. Met andere woorden: wie een roman wil, koopt die nog steeds bij de boekhandel.”

En gesien in die lig van elektroniese boeke se opmars is dít immers ‘n gerustellende statistiek. Veral aangesien ‘n skamele 30,000 e-boeke in 2010 in Vlaandere verhandel is; ‘n syfer wat op .21% van die markaandeel dui. Hierdie staan egter in skrille kontras tot die situasie by Amazon.com. Volgens ‘n ander berig het Amazone.com pas bekend gemaak dat die verkope van e-boeke die sagtebandverkope by hulle oortref het, en wel teen ‘n ratio van 115 elektroniese boeke vir elke 100 sagtebandboeke. Dit verteenwoordig ‘n groei van 36% teenoor die laaste kwartaal van 2009.

***

Vanoggend is daar heelwat blogs om aan te kondig. Ten eerste is daar Carina Stander se bydrae waarin sy op kenmerkende manier afskeid neem as blogger. Carina was van die begin af betrokke by hierdie webblad en haar besluit om (vir eers) terug te staan, is ‘n gevoelige verlies. Veral vir haar gereelde en waarderende lesers. Dankie, Carina … Dan is daar ook bydraes geplaas deur Philip de Vos (en hy beter nie eens daaraan dink om die woordkamera neer te lê nie!) en Desmond Painter. Ek’s nie seker waaroor Philip skryf nie, maar Desmond skryf oor ‘n besonderse vertaalprojek op die internet.

Onder die vaste inhoud is daar die onderhoud wat met Melt Myburgh gevoer is in sy hoedanigheid as Woordkunsprojekbestuurder by die komende Woordfees en ook ons geliefde webmeester, Marlise Joubert, wat haar eie fotobeeld geplaas het.

Soos gewaarsku – sommer ‘n lôrrievol nuwe inhoud. En daar’s nog heelwat wat in die vooruitsig lê. So, bly op datum en geniet dit. Hierdie gaan ‘n gróót week wees.

Mooi bly.

LE

 

SPRAKELOOS MET TOM LANOYE

Met Tom Lanoye en Daniel Hugo; Volwasse, geen onder 12 (T)

Sprakeloos vertel hoe Tom se ma weens beroerte haar spraak en later haar lewe verloor het. Somber? Nee, want Lanoye se sprankel maak dit nie alleen ‘n afskeid van sy jeug, van sy pa se slaghuis en die lewendige Vlaamse stadsbuurt waar hy grootgeword het nie, maar ook ‘n humoristiese afrekening met ‘n temperamentele amateur-aktrise wat teater en werklikheid nie kon skei nie. Daniel Hugo stel vrae aan Tom oor dié meesleurende en oorrompelende boek.

7 Maart 10:00 | Boektent | 50min | R40

Bookmark and Share

Comments are closed.