Christine D’haen se beker van Djamsjied

Christine D'haen

Christine D

Goeie nuus is dat Christine D’haen, wat in 2009 oorlede is, se uitgewers bekend gemaak het dat hulle oor enkele maande ‘n postume bundel van haar gaan uitgee. Volgens die verklaring is dit ‘n volledige bundel wat blykbaar reeds persklaar was ten tye van haar afsterwe. Die titel daarvan is De beker van Djamsjied; eweneens die titel van ‘n gedig in haar vorige bundel, Innisfree, wat in 2007 verskyn het.

Volgens ‘n berig by De Papieren Man word die titel soos volg verklaar: “Djamsjied (of ‘Jamshid’) is een mythische koning van Perzië die volgens een legende verbonden blijft aan de ontdekking van wijn. Een vrouw, lid van de harem van de koning, viel uit de gratie. Ze moest de gifbeker drinken, maar ontdekte dat de gefermenteerde druiven in de beker toch een ander effect hadden. Ze vertelde de koning over de bijzondere bijwerkingen van de drank en werd weer in de harem opgenomen. De koning beval om alle druiven van de Perzische hoofdstad Persepolis (niet ver van het huidige Shiraz in Iran) in wijndrank om te zetten.”

Hierdie gegewe is natuurlik heeltemal in lyn met D’haen se sterk assosiatiewe digkuns wat ryk is aan verwysings na Bybelse, alchemistiese en mitologiese gegewe. Uiteraard ‘n bundel om na uit te sien …

Vir jou leesplesier volg drie vertalings van ‘n toepaslike kwatryn (die 17de) van die Persiese digter, Omar  Khayyám hieronder, met Christine D’haen se gedig uit Innesfree heelonder aan die Nuuswekker.

They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshyd gloried and drank deep:
And Bahram, that great Hunter–the Wild Ass
Stamps o’er his Head, and he lies fast asleep.
(Vertaling: Edward FitzGerald)

De leeuw is met de hagedis te gast
Waar Djamsjied heeft gejubeld en gebrast;
Bahraam, die grote Jager – de Onager
Vertrappelt nu zijn Hoofd, maar hij slaapt vast.
(Vertaling: Paul Claes)

Ek verneem die woestynleeu, likkewaan en akkedis bewoon
nou die howe waar Yamshyd gefuif het, – met glorie bekroon
en Banrám, befaamde jagter – ‘n Kwaggatrop
trap stof op oor sy kop waar hy nou salig droom.
(Vertaling: Sebastiaan Basson)

***

Afgesien van ‘n aantal belangrike kommentare  het daar sedert gister geen nuwe bydraes bygekom nie. Gebruik dus die tyd om op agterstallige leeswerk in te haal en geniet wat die Woordfees het om aan te bied.

Mooi bly.

LE

 

De beker van Djamsjied

Beëdelsteend de beker, goudgesmeed,
kringend geïncrusteerd om gouden wand,
de wijn verrijkt geeft af een zachte zucht
alsof kristal tegen kristallen tikt,
weerschijnend de verschuivingen der lucht.
Het pronksieraad verheerlijkt in de hand,
het lied geheven, plengt de heer of snikt?
Te troebel in de spiegel ziet, niet weet…

© Christine D’haen (Uit: Innisfree, 2007: Querido)

 

Bookmark and Share

Comments are closed.