Desmond Painter. Handelaars in kennis en idees?

Ek het hierdie naweek twee goed gelees wat my weereens laat dink het aan die gesprekke wat deur Heilna du Plooy en Pieter Odendaal se onlangse bloginskrywings op loop gesit is. Die eerste is Irma du Plessis se uitstekende artikel oor studentskap en die universiteitswese in Suid-Afrika wat Saterdag in BY verskyn het. Lees dit gerus, dit is die moeite werd — soos altyd maar met Irma se intervensies die geval is.

Die tweede ding is hierdie aanhaling van Bernard Stiegler, die hedendaagse Franse filosoof van die tegniek: ‘There is no doubt that a real conflict of cultures announces itself, that is, a struggle to try and impose behavioural models, collective programs through which markets must be dominated, for that is the question hidden behind all this: an unprecedented, merciless commercial world war where digital networks are already, are at first, and will increasingly be fighting instruments for the conquest of world commerce – of the world commerce of merchandise as well as ideas.’

Dit is daardie ‘as well as ideas’ wat, in die lig van ons gesprekke, by my spook.

Bookmark and Share

2 Kommentare op “Desmond Painter. Handelaars in kennis en idees?”

  1. Leon Retief :

    Desmond, dis wat my ook pla. Dit wil my voorkom asof elke “idee” wat by ‘n universiteit ontstaan een of ander kommersiele toepassing moet he, anders is daar net nie finansiele steun daarvoor nie…

  2. Desmond :

    @Leon: goeie antwoord van een van SA se beste prosaskrywers, Ivan Vladislavic, op ‘n vraag wat op LitNet aan hom gestel is oor die kweek van ‘n plaaslike leeskultuur:

    “It would be nice if more South African children actually learned to read at school. Imagine if the education system could fulfil this quixotic function! In ten or twelve years we would have crowds of matriculants able to read more than the labels on their clothing.”