Joan Hambidge. Voetnoot by die film “Howl”

In die mokkie-dokkie oor Allen Ginsberg se “Howl” (2010) word daar ‘n belangrike polemiek gevoer in ‘n hofsaak oor die obseniteit van hierdie gedig.  “Howl” is ‘n grensverskuiwende gedig binne die wêreldletterkunde en soos enige omstrede en nuwe gedig, is daar teenstand. Ons weet almal hoe die kritiek onkant betrap was indertyd deur die nuutheid van Breytenbach se Die ysterkoei moet sweet. Vandag kyk ons terug na hierdie baken.

James Franco as Allen Ginsberg

James Franco as Allen Ginsberg

Die film “Howl” (deur Rob Epstein en Jeffrey Friedman, 2010) behels ‘n voorlesing van Ginsberg self en ‘n strip-voorstelling van die fantasie van die digter (vertolk deur James Franco). Tussendeur is daar hoftonele waar literatore in die obseniteit-hofsaak moet getuig of die gedig letterkunde is al dan nie. Hier word die pro- en anti-“Howl”-argumente uitgespeel. Diegene wat dit obseen vind (veral ‘n vroulike literator beskou die gedig as skokkend en non-literêr) teenoor kundiges wat die teks verdedig as geïntegreer, met ander woorde, as ‘n gedig wat om meer gaan as die “skokkende” homoseksuele aspek, maar ook ‘n gesprek voer met Blake se visioene en die Boeddhisme. In die film word die Moloch as god van offergawe goed voorgestel. Rondom die obseniteit-hofsaak van 1957 en die eerste voorlesing van die gedig in die Six Gallery word die komplekse vrae oor die gedig gestel. Die hoftonele is in kleur, die voorlesing in swart-en-wit om die illusie van die werklikheid weer te gee en hierteenoor word die digterlike voorlesing in animasie voorgestel.  Fantasie, New York, San Francisco. Die Beats as die San Francisco Renaissance word puik hier voorgestel met die belangrike punt: ‘n groot teks het teenstanders én ondersteuners. Dit bly, soos hierdie film uitwys, een van die groot gedigte van die twintigste eeu waarin angs en woede skitterend verbeeld word.

Todd Rotondi lewer ‘n puik vertolking van Jack Kerouac.

Ralph McIntosch (die akteur is David Straithairn) is die suur aanklaer.

Kritek was daar op die film, o.a. omdat Shig Murao uit die film gelaat is. Hy is gearresteer omdat hy Howl verkoop het, terwyl Ginsberg in Tangiers was…

Die film is ‘n huldeblyk.

Joan Hambidge

***

Lees gerus ook Jaco Barnard-Naudé se bydrae oor “Howl” wat op 30 Mei 2011 geplaas was. – Red.

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.