Verklaring t.o.v Hertzog-prys aan Professor Adam Small

Persverklaring

Ons, die ondergetekende digters, skrywers, dramaturge en belanghebbendes wil deur middel van hierdie verklaring ons opregte dank teenoor die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (die Akademie) uitspreek vir die toekenning van die Hertzog-prys aan professor Adam Small. Vir ons was Small deur al die jare ‘n simbool van verset, inspirasie  en ‘n ongevraagde mentor.

Vir Prof Adam Small wil ons opreg gelukwens. Ons kan aan geen waardiger ontvanger van die prestige prys dink nie!

Dat die Akademie, in stryd met hul eie reglemente, (slegs werke van skrywers wat in die ‘vorige drie kalenderjare ‘ nuwe, oorspronklike werk gepubliseer het, mag in ag geneem word vir die toekenning) tog die gesogte prys aan Small toegeken het, is vir ons tekenend van ‘n organisasie wat poog om vanuit eie geledere vernuwend en versoenend op te tree.

Gegewe die feit dat daar wel vanjaar voorleggings was en nie een aan die vereistes voldoen het nie, én dat die Letterkundekomitee met die volle wete van moontlike reaksies wel die prys aan Small gemaak het, dui ook op die feit dat die Akademie hulself bereid verklaar het om die toekenning te verdedig …sou dit nodig wees.

Die blote feit dat prof Jacques van der Elst openlik oor die besprekings agter geslote deure met die publiek was, slaan presies op kwaliteite wat Prof Adam Small op 19 Junie 1995 tydens sy aanvaarding van lidmaatskap van die Akademie gestel het. Tydens die Akademie se eerste veelrassige konferensie te Stellenbosch, het Small in sy toespraak gesmeek dat daar gebieg moet word “soos in die oop en eerlike omgang tussen mense.”

Laat ons maar die beswaardes gelyk gee. Hul besware is nie ongegrond nie. Maar in die geval van die toekenning van die Hertzog-prys aan Small het die Akademie beslis ‘n doelbewuste besluit met ‘n duidelike antwoord geneem: om die skreiende onreg van die verlede reg te stel. Daarvoor is ons u innig dankbaar. Veral so kort op sy 75ste verjaarsdag.

Wat die beswaardes egter nooit uit die oog moet verloor, is dat daar historiese redes was dat die prys nooit aan Small toegeken kon word nie. Dit is ook ‘n feit dat daar ‘n veel groter polemiek in 1965 (of kort daarna) toe “Kanna hy ko’ hystoe” geskryf was, sou die Hertzog-prys aan Small toegeken word. Ook het die Akademie eers  in 1995 ‘n werklik inklusiewer of ‘oper’ organisasie geword. Ook moet die destydse greep van invloedryke groepe soos die NG Kerk en die Afrikaner Broederbond nie geringgeskat word in die ontsegging van die Hertzogprys aan iemand van kleur nie!

Daar mag besware omtrent die toekenning wees, maar sover vasgestel kan word, het geen beswaarde oor die hoë kwaliteit van Small se werk gekla nie! Dit op sigself is ‘n teken dat Small se werk, deur al die jare, op ‘n besondere wyse tydloos en selfs universeel gebly het.

In ons oë en ook vele ander Afrikaanse skrywers wat saam met ons in vreugde gehuil het by die aanhoor van die nuus, bly “Kanna” steeds die grootste enkele prestasie in Afrikaans.

Einde van persverklaring

Die volgende persone ondersteun die verklaring:

Willem Fransman Jr, Peter Braaf, Sandra Braaf, Floris Brown, Paul Cookson, Albertus Davids, Joey Erasmus, Sammy Frans, Edwina H Fransman, Victor C Fredericks, Sameerah Frost, Zavey Goliath, LLuwellyn Abdoll, Kaapse Woordenaar, Berni Kleinveld, Karin Newman, Edgar Magerman, Muriel Mapling, Martha Marcus, Selvyn Milborrow, Elias P Nel, Ria Olivier, Susan Ongansie, Anna Oppel, Robert J Pearce, David Pieters, Surita Riffel, Brenda Sylvester, Danny Titus, Edna van Harte, Barend van Vuuren, Daniel van Wyk, Karel A Willemse, Anthony ‘Speedo’ Wilson.

Ingestuur deur: Willem Fransman Jr

Bookmark and Share

4 Kommentare op “Verklaring t.o.v Hertzog-prys aan Professor Adam Small”

 1. Nicol Stassen :

  Ek wil die opstellers van die verklaring gelukwens oor die billike en eerlike wyse waarmee dit gedoen is. Ek kan dit ten volle onderskryf. Gelukkig sal emosionele argumente nooit die onaantasbare posisie wat Adam Small in die Suid-Afrikaanse letterkunde inneem, en altyd sal inneem, kan aantas nie.

 2. Joan Hambidge :

  Geluk aan Adam Small.

 3. SP Benjamin :

  Hiep-hiep en n groot hoera! Adam Small.

 4. Liewer laat as nooit!Baie Geluk Adam Small.Vertrou dat die groei mbt die Letterkunde ook die voorloper sal wees om aan ander verdienstelikes te bekroon.Mag Floris Brown die volgende wees.

 •