Leon Retief. Die keiser in sy naaktheid

Na aanleiding van  Louis Esterhuizen se  skrywe oor satiriese spotprente , herinner dit my aan  ‘n Kanadese skilder wat niks van die Kanadese eerste minister Stephen Harper hou nie het Vrydag hierdie skildery (bo) ten toon gestel. (Met die kommentaarblokkie kan foto’s helaas nie ingelaai word nie.)

Een van die opposisie se parlementslede het gequip: I don’t care who buys it, but I’m sure it will be well hung somewhere.

Harper se reaksie? “We’re not impressed. Everyone knows the PM is a cat person,” said Andrew MacDougall, Harper’s director of Communications. (Ek weet nie hoekom daar ‘n hond in die foto is nie – Harper is baie lief vir katte en elke keer wanneer mens ‘n foto van hom aan huis sien is daar ‘n paar katte in die nabyheid.)

Ek dink die skildery is tot ‘n mate gebaseer op hierdie skildery van Manet?

Bookmark and Share

Een Kommentaar op “Leon Retief. Die keiser in sy naaktheid”

  1. Johann de Lange :

    Leon, die skildery is ‘n duidelike toespeling op of satirisering selfs van die Manet. Die hond is helaas nie so ‘n gelade simbool as die swart kat aan die voete van Olimpia nie, met sy stert so penorent. Manet s’n is weer ‘n toespeling op Ingres se ‘Odalisk met slaaf’, Goya se ‘Maja’, wat weer herlei kan word na die ‘Dresden Venus’ deur Giorgione & die ‘Venus van Urbino’ deur Titian, & straks nóg verder terug. Dis ‘n gevestigde diskoers waarop elke kunstenaar sy eie stempel probeer afdruk het. Die kontroversie had gedeeltelik te make gehad met sy keuse om ‘n prostituut uit te beeld in stede van die gebruiklike godin. Heelwat van Manet se skilderye het in die verlede opgeduik in fotoadvertensies, satires etc., verál sy ‘Le déjeuner sur l’herbe’. Fassinerend as mens eers begin krap.