Francis Galloway. Rondreis

 

Francis Galloway

In 1996 vind die eerste “rondreis” van Nederlandse en Vlaamse skrywers in Suid-Afrika plaas. Dit was ’n projek van die Nederlandse Taalunie en die Stichting Poetry International, moontlik gemaak deur die Nederlandse regering.

Ensovoort 8 (1) van 1996 is gewy aan hierdie gebeurtenis. Greetje van den Bergh, destyds algemene sekretaris van die Nederlandse Taalunie, skryf in haar voorwoord tot hierdie uitgawe:

Voor de Nederlandse Taalunie heeft de hervatting van de officiële betrekkingen met Zuid-Afrika verrassende nieuwe perspectieven geopend. Ook met Zuid-Afrika kan nu worden samengewerkt op het gebied van het Nederlands. […] Aan veel Zuidafrikaanse  universiteite wordt nog Nederlands gegeven als onderdeel van de studie Afrikaans. Nederlandstalige literatuur is echter nauwelijks meer in de boekhandel te krijgen. Omgekeerd waren de meeste Afrikaanstalige schrijvers tot voor kort nauwelijks bekend in de Lage Landen. De wederzijdse (her)ontdekking kan aan beide kanten de horizon verbreden. Daarom ontstond het idee van een tournee van Nederlandse en Vlaamse schrijvers, met ondersteuning van een aantal universitaire departemente.

Die persone wat hierdie projek vir die Nederlandse Taalunie gedryf het, was Martin Mooij van Poetry International en Breyten Breytenbach wat teen daardie tyd reeds 25 jaar deel van Mooij se projek was. Ek is genooi om die plaaslike organisasie van die rondreis te bestuur. Daar is ’n landwye program saamgestel waartydens die besoekende skrywers, vergesel van Afrikaanse skrywerkollegas, deelgeneem het aan aktiwiteite waarby dosente en studente van verskillende departemente Afrikaans/Nederlands  asook die wye publiek betrokke was.

Die besoek van die agt skrywers was ’n hoogtepunt op die kultuurkalender van daardie jaar. Terugskouend is dit duidelik dat die besoek ’n rol gespeel het in die bepaling van verhoudinge tussen Afrikaanse en Nederlandse skrywers en letterkundiges sedertdien. Dit het die pad gebaan vir die opwindende ontwikkelinge waarop sestien jaar later teruggekyk kan word.

Die vier Nederlandse skrywers wat aan die rondreis deur die land deelgeneem het, was J. Bernlef, Simon Vinkenoog, H.C. ten Berge en Marion Bloem. Die vier Vlaamse skrywers was Herman de Coninck, Eddy van Vliet, Geert van Istendael en Geertrui Daem.

Ek lig hiermee ’n onthou-glasie op die rondreis van 1996. En op die deelnemers wat nie meer saam met ons ’n borreltjie kan maak nie – Simon Vinkenoog, Herman de Coninck, Eddy van Vliet en nou ook Bernlef.

Miskien is daar ander wat ook die rondreis van 1996 onthou?

 

Francis Galloway

 

Bookmark and Share

Een Kommentaar op “Francis Galloway. Rondreis”

  1. Johann de Lange :

    Triest dat die bos so uitgekap raak.