Neels Jackson. Guernica

Guernica. Picasso

 

Guernica

             (vir Danie du Toit)

 

geluidlose gille klief deur die doek

soos die speer deur die romp van die perd

uit die brandende stad reik arms

hulpeloos omhoog

soveel monde sper hemelwaarts oop

dié van ‘n vrou soos die moeder van jesus

met ‘n dooie kind op die skoot

die brokstukke van ‘n soldaat

met die meester se wond in sy hand

die struikelende swanger figuur

die ros aan wie se sy ‘n christuswond gaap

selfs die duif wat vrede nie kan sing nie

die draer van die vlam van vryheid

het ‘n spook geword

bo alles hang ‘n brandbom soos ‘n doringkroon

 

in elke verminkende aanval

guernica dresden hirosjima marikana gasa

speel ‘n kruisiging opnuut weer af

word god vermoor

 

maar iewers onopsigtelik onder pablo se protes

begin iets soos hoop weer blom

soos ‘n opstanding

 

Bookmark and Share

Comments are closed.