’n Bespreking van die Afrikaanse poësienetwerk sedert 2000

Lees meer oor hierdie interessante artikel op LitNet:

’n Bespreking van die Afrikaanse poësienetwerk sedert 2000

deur Burgert A Senekal   2013-04-18

Uittreksels uit bg. artikel:

“Netwerkontleding word in een van my ander publikasies (Senekal 2012) gedek, sowel as in ander opkomende publikasies wat verskillende toepassings van die netwerkteorie op die studie van die Afrikaanse letterkunde ontgin. Vir hierdie artikel kies ek doelbewus nie ’n akademiese formaat nie, aangesien die netwerkteorie elders breedvoerig uiteengesit word. Ek het egter ’n groot datastel versamel wat wyer besprekingsmoontlikhede verleen as wat ek binne ’n artikel kan behartig, en daarom gebruik ek hierdie forum vir ’n bespreking van die poësienetwerk in Afrikaans sedert 2000. “

[… ] “Alhoewel ek nie die bewering wil maak dat hierdie datastel absoluut volledig is nie, is sover moontlik gepoog om die datastel so omvattend moontlik te maak, en hierdie datastel is vir seker meer omvattend as dié wat beskikbaar is op www.versindaba.co.za óf www.litnet.co.za, óf beide: addisionele soektogte het gereeld tot verdere ontdekkings gelei as die somtotaal van hierdie twee webblaaie.”

[…] “Die belangrike punt hier is dat die posisies wat digters, digbundels, kritici, uitgewers en publikasieplatforms in hierdie netwerk inneem, nie deur die ontleder bepaal word nie, maar deur algoritmes wat binne die programmatuur ingebed is. ’n Mens sou die algoritmes kon bevraagteken, maar afgesien van die feit dat die netwerkteorie stewig gevestig is, bewys dit in elk geval sy eie geldigheid deur digters binne die sentrum te plaas wat gewoonlik as sentraal gereken word, en digters in die rand te plaas wat ook so gereken word.”   

Lees artikel hier op LitNet.

Bookmark and Share

Comments are closed.