Blikvanger: Die narratief van verlies – Die Bloubaardnarratief as interteks in “Die burg van hertog Bloubaard” deur H.J. Pieterse

 

Artikel op LitNet Akademies  deur Ihette Jacobs, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa.

*

Die Bloubaardnarratief – veral die Bloubaard-opera van Béla Bartók, Herzog Blaubarts Burg – dien as prominente interteks van H.J. Pieterse se bundel Die burg van hertog Bloubaard (2000). In hierdie artikel word daar in die lig hiervan betoog dat dié interteks die verwerking van (outobiografiese) verlies heterologies en semanties blootlê, soos wat dit geïllustreer word deur die ontleding van uitgesoekte gedigte wat met die Bloubaardnarratief verband hou. Die argument word gevoer dat daar deurgaans in die bundel ’n parallel getrek word tussen die stemme van die skrywer en dié van veral die Bloubaardkarakter. Laasgenoemde word aangewend om te spreek van die psigiese ruimte van die digter. Op hierdie wyse word die narratiewe van dié twee stemme oormekaar geskuif, met die doel om onder meer die verlies- en verganklikheidsbesef te verwoord, te illustreer en vanuit verskeie hoeke te belig.”

Gaan lees gerus die volledige artikel. Dit is werklik ‘n besonderse studie oor ‘n monumentale werk deur een van ons vernaamste digters.

 

 

Omslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.