Persverklaring. Afskaling van Afrikaans aan die Universiteit van Kwazulu-Natal

 

 

PEN Afrikaans neem met groot kommer kennis van die Universiteit van Kwazulu-Natal se voorneme om die doseer van Afrikaans as taal af te skaal tot eerstejaarsvak. Ons is besorg oor die opleiding van onderwysers in Afrikaans, en die uiters nadelige gevolge wat dit in die toekoms sal hêvir Afrikaans in die skole van Kwazulu-Natal.

UKZN maak tot nou toe ‘n onvervangbare bydrae tot die opleiding van onderwysers wat Afrikaans in Kwazulu-Natal kan doseer. Die Afrikaans-departement aan UKZN het vanjaar groot groei op eerstejaarsvlak gehad, en die inkorting sal effektief alle groeimoontlikhede in die kiem smoor.

Dit sal katastrofale gevolge vir die toekomstige dosering van Afrikaans in skole in Kwazulu-Natal hê.

Die departement kom oor die weg met ’n minimum personeel en is geen noemenswaardige finansiële las binne die School of Arts aan UKZN nie. Boonop word Afrikaans beskou as Afrika-taal,  en het ‘n belangrike rol gespeel in die vestiging van ‘n Zoeloe Literêre Museum in Pietermaritzburg. Hierdie ondersteunende rol wat deur die Afrikaans-departement gespeel word, sal noodwendig deur die afskaling vir die universiteit – en Suid-Afrika – verlore gaan.

Die departement het ‘n trotse tradisie binne die Afrikaanse letterkunde, met die digter D.J. Opperman, die taalkundige Gawie Nienaber, die egpaar Stoffel Nienaber en Miep Luitingh-Nienaber, die stigter van NALN en literatuurgeskiedskrywer PJ Nienaber, die bekende kritici en professore AP Grové en HP van Coller, die Neerlandikus Jacques van der Elst, asook professor Andries Visagie en die skrywers Ingrid Winterbach en Abraham H de Vries wat in die verlede deur dié universiteit gelok is om daar te doseer.

Ons eis ’n verduideliking van prof. Malegapuru Makgoba vir die besluit om Afrikaans aan UKZN te marginaliseer in ’n tyd waarin die departement ’n groot en wesentlike bydrae tot diéuniversiteit en provinsie lewer.

Uitgereik namens PEN Afrikaans

Kerneels Breytenbach

Voorsitter

PEN Afrikaans

Posbus 365

Wellington

7654

Bookmark and Share

2 Kommentare op “Persverklaring. Afskaling van Afrikaans aan die Universiteit van Kwazulu-Natal”

  1. Ampie Coetzee :

    Is die marginalisering van Afrikaans nie teen die Grondwet nie? Ander Afrikatale word nie eintlik bevorder nie. Dit beteken dat ons op die pad na eentaligheid is. Die koloniserende tale neem oor in Afrika.

    Verder: die afskaling van Afrikaans hou nog verband met die onvergeetbare verlede waar dit verkeerdelik as die taal van die Boere gemaak is -alhoewel meer mense as die Boere Afrikaans gepraat het, en nog praat.

    Die renons teen Afrikaans het nie bestaan en bestaan nie in die taal van ons digters nie. Die onnoseles moet lees van Paul Celan wat in sy moedertaal, Duits, geskryf het, binne die gruweldade wat in daardie land gebeur het. Sy woorde was dat hy deur daardie Duits moes breek.

  2. Deeglik beredeneerde verklaring en kommentaar. Dit is egter nie die mikpunte aan verskeie Universiteite nie, waar Afrikaans slegs ‘n onderdeel van ‘n groter taalonderrig bestel is nie. Met ‘n wil om die taal op akademiese vlak te bevorder (met bewyse daarvan by byvoorbeeld Fort Hare die afgelope drie jaar) deur instansies soos Cordis Trust en andere dui my navrae op ‘n afskaling ook elders (bv. areas soos taalkunde).