Joan Hambidge. Waarmee is Crous besig?

Ná die verskyning van Marlene van Niekerk se bekroonde roman Agaat is opgemerk dat die romans van Suid-Afrikaanse skrywers na dese altyd daaraan gemeet gaan word. Myns insiens gaan dit ook met poësie die geval wees ná hierdie bundel, haar eerste in 30 jaar sedert Groenstaar in 1983.

http://bookslive.co.za/blog/2013/12/19/marius-crous-resenseer-kaar-deur-marlene-van-niekerk/

Hierdie opmerking is die gevleuelde woorde van die digter-akademikus Marius Crous oor Van Niekerk se Kaar.

Ek het nog nie een digter aangehoor wat nie hieroor knor nie. Trouens, selfs non-digters vind dit ook ‘n vreemde opmerking.

Waarmee is Crous besig? Wil hy die falliese moeder (aldus Lacan) behaag?

Wat hierdie apodiktiese uitspraak veral problematies maak, is die volgende:

1 Crous is self digter en hiermee sny hy sy eie keel af – gaan hy voortaan aan sy mentor gemeet word?;

2 Hy het onder Van Niekerk studeer en ‘n MA in kreatiewe skryfkuns onder haar voltooi;

3 Dit impliseer dat alle bundels (selfs ongepubliseerdes van groot name) hieraan gemeet gaan word wat hierdie uitspraak verskuif na die ruimte van die orakel;

4 Agaat is nie die enigste maatstaf van groot of suksesvolle romans nie; daar is ook ander groot romanskrywers in Afrikaans;

5 Is daar dan een manier van poësie skryf, naamlik die intellektuele, heuristiese vers? Wat van praatverse of parlando? Die verskillende vorme van dig is juis wat die Afrikaanse digkuns so opwindend maak.

6 Kyk maar net wie almal binnekort nuwe bundels gaan publiseer.

 

Joan Hambidge

 

Bookmark and Share

Comments are closed.