Breyten Breytenbach – Vertaling in Engels

late work: Breyten Breytenbach

.

when it gets late in the day
in life

and the evening star is already quivering
like a heartthrob
on the slopes of the day going down
every brush stroke is free
every word thoughtlessly unattached
to significance  and the shell of intensions
you are only aware as well
it’s a shying away of being
so that every stroke and stuttering
will now be a singular relic
on the lips of silence
you won’t be able to return any more
to seam and to hem
all that was not fitting in
till utter astonishment

when it gets late in the day
in life
while birds are already seeking out trees
and looking for the flesh of the evening star
you do dream a night
on the carpet
of uninhibited resignation

©Tr. by Waldemar Gouws / 2015

.

laatwerk :  Breyten Breytenbach

.

wanneer dit laat word in die lewe
en die aandstér reeds teen die dalende dag
se skuinstes bewe
soos ’n hartklop
is elke kwashaal vry
elke woord onbesonne los
van sin en sinne se dop
maar weet jy ook
dis ‘n saamkrimp van syn
dat elke streep en stotter
nou eenmalige nalaatsel sal wees
op die lippe van stilte
jy nie meer terug sal kan keer
om dit wat nie klop
te naat en te soom
tot verstomming nie

wanneer dit laat word in die lewe
en voёls al die bome opsoek
op soek na die aandstér se vleis
droom jy ’n nag
op die lappe
van uitgelate gelatenheid

(Aanlyn op netwerk 24 gepubliseer, 20/9/2015)

Bookmark and Share

Comments are closed.