DIE 2018 INGRID JONKER-PRYS VIR ENGELSE POËSIE

DIE 2018 INGRID JONKER-PRYS VIR ENGELSE POËSIE

Die Ingrid Jonker-pryskomitee nooi uitgewers of selfgepubliseerde digters uit om voorleggings te doen vir die Ingrid Jonker-prys vir Engelse poësie van 2018. Drie eksemplare van enige Engelse debuut-digbundel wat in die jare 2016 en 2017 verskyn het en volgens die reglement vir die Ingrid Jonker-prys in aanmerking kom, moet vir beoordeling gestuur word aan:

Die Ingrid Jonker-pryskomitee

Vir aandag Finuala Dowling

Sentrum vir Buitemuurse Studies

Die Universiteit van Kaapstad

Privaatsak

Rondebosch 7701

Kaapstad

Die prys word jaarliks beurtelings aan ʼn Afrikaanse of ʼn Engelse debuutdigbundel toegeken, die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het. Die wenner ontvang ʼn kontantbedrag, afhanklik van die rente op ʼn belegging wat oorspronklik vir hierdie doel geskep is.

Die wenner van die vorige Engelse prys was Thabo Jijana, vir sy bundel Failing Maths and My Other Crimes (uHlanga Press).

Die sperdatum vir voorleggings is Woensdag 31 Januarie 2018. Inskrywings moet vergesel wees van ʼn brief met die kontakbesonderhede van die uitgewer en die digter, sowel as ʼn verklaring dat dit die digter se eerste gepubliseerde digbundel is met ʼn ISBN.

Vir die reglement, sien https://versindaba.co.za/2011/03/23/die-ingrid-jonker-prys/.

Navrae kan gerig word aan Finuala Dowling, konvenor van die Ingrid Jonker-prys vir Engelse Poësie: (finuala.dowling@uct.ac.za).

 

Bookmark and Share

Comments are closed.