N.P. van Wyk Louw 50 jaar. Aankondiging

Vanjaar (2020) is die vyftigste herdenkingsjaar van die sterfdatum van die gevierde Afrikaanse digter, prosaïs en dramaturg, N.P. van Wyk Louw, op 18 Junie, ’n week ná die eenhonderd-en-veertiende herdenking van sy geboortedatum op 11 Junie. Verskeie herdenkingsgeleenthede en -publikasies word vir vanjaar beplan. Versindaba, in samewerking met Bernard Odendaal en Ronél Johl, het einde verlede jaar ’n uitnodiging aan gepubliseerde digters gerig om met Louw se digterlike nalatenskap in gesprek te tree op enige manier wat hulle poëties goedvind – huldigend, voortskrywend, satiriserend, ironiserend of teensprekend. (Kyk hieroor ook elders op die Versindaba-webwerf by: https://versindaba.co.za/2019/10/24/np-v-wyk-louw-50-jaar-later-2020/.) In die weke wat intussen gevolg het, het interessante verdere moontlikhede begin opduik waaroor ons mettertyd aankondigings sal doen en het ons ook wonderlike gedigte begin ontvang wat ons van vandag af gereeld weekliks op Vrydae hier sal plaas. Ons hoop dat die gedigte in die eerste plek aan lesers genot sal verskaf en tweedens nog digters sal aanspoor om ook deel te word van die projek om een van die heel groot geeste in ons uitgebreide kultuurgemeenskap in herinnering te roep en te huldig.

 

Bookmark and Share

Comments are closed.

  •