Versindaba advertensies

Versindaba akkommodeer ‘n beperkte aantal advertensies op die tuisblad. Advertensies is onderhewig aan keuring deur die Inhoudsbestuurder. Die volgende kostes is van toepassing:

  1. Advertensie/logo sigbaar op die tuisblad – kolom regs, bolangs: R1200 per maand, R350 per week, bv. enige feeste waar digters optree, ander feeste, wyne, boeke behalwe digbundels.
  2. Advertensie/logo onderaan tuisblad – kolom regs: R1000 per maand, R300 per week.
  3. Animasie-advertensie met tot drie verskillende grafika wat afwisselend flits of draai: R1500 per maand op tuisblad onderaan, R500 per week.
  4. Aankondiging op die tuisblad R300 – R1000 (bespreek vooraf).

Kontak Marlies Taljard by taljard.marlies@gmail.com

 

Bookmark and Share

Comments are closed.