Lucas Malan. Vertaling in Engels

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (93)

 

Lucas Malan. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Marieta McGrath.

 

Growing

 

It can’t be helped:

the years pile exponentially,

you bend, become more grounded

and tend towards the earth;

 

It’s just as well

you carry all those scars

and as time grows,

soften to decay;

 

how else

could we be made

unrecognisably humane?

 

***

 

Groei

Lucas Malan

 

Hoe ook al:

die jare stapel in kwadraat,

mens buig jou langsaam grondiger

en kry ‘n neiging aarde toe;

 

net so wel

dat jy die letsels daarvan dra

en al hoe buigsamer verval

in vergelykings met die tyd;

 

hoe anders

sou ons onherkenbaar slyt

tot afgeronde menslikheid?

 

Bronverwysing:

Brink, André P. (Samesteller). Groot Verseboek. 2008. Kaapstad: Tafelberg (p. 898)

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.