Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

 

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (101)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus se sesde vers

 

Slegs, Flavius, as jou lief skurf en onfatsoenlik

was, sou jy nie vir Catullus oor haar wou vertel

nie; slegs dán sou jy jou mond só tjoep kon hou.

Maar jou vriendin is seker die een of ander hoerasie

met ‘n hemelhoë koors: jy bloos wanneer jy dit beken.

Want jou bed basuin dit uit dat jy – met die geur van blomme

en ingevoerde oliekolonie deurweek – nie leë nagte om

om dowe neute grafstil lê en stof vergader nie.

Dís ook jou beddegoed se verhaal, dié kant en daai

blinkgeslyt, en waarom jou bed so kap-kap-kap en kreun.

Die feite paal bo die water uit. Mondtoerits help niks.

Hoekom? Want jy sal nie sulke voosgenaaide blaaie

oopvou as jy jou nie met allerlei soutighede verstout nie.

So, sê ons tog wat jy daar in jou hande koester, maak nie

saak nie: mooi of sleg. Ek wil tog só graag vir jou en jou

beminde, in my fyne versie, ten hoogste hemele besing.

 

***

 

Carmen 6

Gaius Valerius Catullus

 

Flavi, delicias tuas Catullo,

ni sint illepidae atque inelegantes,

velles dicere, nec tacere posses.

verum nescio quid febriculosi

scorti diligis: hoc pudet fateri.

nam te non viduas iacere noctes

nequiquam tacitum cubile clamat

sertis ac Syrio fragrans olivo,

pulvinusque peraeque et hic et illic

attritus, tremulique quassa lecti

argutatio inambulatioque.

nam nil stupra valet, nihil, tacere.

cur? non tam latera ecfututa pandas,

ni tu quid facias ineptiarum.

quare quicquid habes boni malique,

dic nobis. volo te ac tuos amores

ad caelum lepido vocare versu.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

Bookmark and Share

Comments are closed.