Opstelle ingewag oor landskap- en natuurgedigte

 

Landskap in waterverf – Meinhard Peters

 

Versindaba wag op die oomblik opstelle in oor landskap- en natuurgedigte in Afrikaans wat nog nie voorheen in druk verskyn het nie. Ons betaal R1 200 vir elke opstel wat gepubliseer word. Opstelle moet wetenskaplik of semi-wetenskaplik van aard wees. Lengte: 850+ woorde.

ʼn Skrywer mag maksimaal 3 artikels instuur.

Opstelle moet in Afrikaans of Nederlands wees. Nederlandse skrywers wat ‘n Suid-Afrikaanse bankrekening het, sal vergoed word vir hulle werk.

Die Inhoudsbestuurder van Versindaba besluit oor die publikasie al dan nie van opstelle en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

Die afsnydatum is 31 Desember 2022 of later indien ‘n reëling met die Inhoudsbestuurder by die onderstaande e-posadres getref word.

Alle inskrywings moet as ‘n Word-dokument by ‘n e-pos aangeheg word: Arial, 11-punt, dubbelspasiëring, asseblief. Inskrywings kan gestuur word aan die Inhoudsbestuurder van Versindaba by die onderstaande e-posadres:

taljard.marlies@gmail.com

 

 

 

Bookmark and Share

Los kommentaar

 

*