Meyer van Rensburg

Meyer van Rensburg

Meyer Janse van Rensburg is op 4 Julie, 1944, in Upington gebore as die jongste seun in ’n familie van sewe kinders. Hy het as plaasseun in Noordwes grootgeword, eers in Upington en later in Kimberley omgewing, voordat die familie na Brits toe trek, waar hy gematrikuleer het.

Hy sluit in 1962 by die SAUK aan en werk as musiekopname-ingenieur, totdat hy tien jaar later by RPM-platemaatskappy aansluit as hoofmusiek-ingenieur.

Toe die televisiediens begin, word hy herroep om die lewendige musiekuitsending by televisie te hanteer. Hy begin lirieke vir musiekkunstenaars skryf, onder andere vir Glenys Lynne, Sias Reinecke, Malie Kelly, Maria en Gene Rockwell. Dit lei dan tot die begin van sy skryfloopbaan as digter en in 1983 verskyn sy eerste digbundel, Klankmanwoordboom (Human & Rousseau) wat baie gunstig deur die kritici ontvang was en bestempel was as ’n bundel waar “die taalklank en die semantiese waarde van die woord kommunikatief gebind word” (T.T. Cloete: “Die digbundel is meer as die gewone”, (Oosterlig, 27Okt., 1983), asook dat dit ’n vernuwing in die Afrikaanse digkuns bring as gevolg van die bybring van die tegniese sy van die klankwêreld in die poësie.

In 1982 ondergaan van Rensburg se lewe ’n groot omwenteling omdat hy ’n weergebore Christen word en hom toespits op die teologie. Hy word ’n Bybelskoolleraar en deeltydse omroeper by Radio Kansel en Punt Geselsradio. Nadat hy sy doktorsgraad in teologie verwerf het, verhuis hy oorsee na Engeland, waar hy by universiteitskolleges as lektor klasse gee in teologie en handleidings vir die teologiese studente skryf en hom verder toespits op die skryf en publikasie van sewe Engelse Christen boeke, reise in Europa en om in olieverf te skilder.

Nadat Gisella Ulyatt hom in 2015 in Londen opspoor en vier rubrieke oor hom in Versindaba plaas, kontak Daniel Hugo hom ’n paar jaar later en hits hom aan om weer in Afrikaans te begin skryf. Die gevolg was die verskyning van sy bundel, Heenkoms (Imprimatur) in 2021, wat besondere goeie verslae van Joan Hambidge (“ …’n woordvaste digter wat uit ’n vreemde landskap terugkyk na Van Wyk Louw en Opperman…. en daar is nie een swak vers in die bundel nie”), Nini Bennett (die fonologiese, semantiese, morfologiese of sintaktiese moontlikhede van die taal word maksimaal geëksploiteer… in ’n digterlike vernufspel”), asook Cas Vos (wat die oorspronklike keuring gedoen het) (“…’n gerypte en volwasse bundel, sonder motgevrete gedigte… van ’n bedrewe woordman”).

Heelwat van sy gedigte handel oor die lewe in die vreemde, soos “This green and pleasant land”;“Thomas Boleyn”; “Winston Churchill”; “Parlementsplein”, “Londen”; en “Bournemouth-strand” (onderwerpe wat nie baie in die Afrikaanse poësie behandel word nie), maar daar is ook verskeie ander gedigte wat terugkyk na die digter se heenkoms uit Suid-Afrika, bv. “Ganspan”; “Wolhuterskop”;  en die tweede afdeling bevat steeds gedigte uit van Rensburg se werk as klankman by die televisie.

Van Rensburg se volgende bundel is op pad, en hier is ’n paar van die gedigte wat daarin sal verskyn, want die wêreld van klanke en kleure en krieket maak nog steeds ’n groot gedeelte van sy lewe uit, soos ’n mens kan waarneem in die omslagskildery van Heenkoms, wat die digter self geskilder het.

 

Lys van publikasies:

 

Afrikaanse poësie:

Klankmanwoordboom, (Human en Rouseau, 1983)

Heenkoms, (Imprimatur, 2021)

 

Engelse Christen prosa:

Brother to Brother: A Handbook for the Study of Covenants (Whitmore

Publications,, Pittsburgh, Pensylvania, 2006)

A Dwelling Place for God: A Handbook for the Study of the Tabernacle (WPS; London,

2008)

God & sons: A Study in the the Fatherhood of God (WPS, London) 2012

Images of Christ in Genesis, Volume One (WPS, London) 2012

Images of Christ in Genesis, Volume Two (MvR publishing, London) 2 014

Images of Christ in Genesis, Volume Three (MvR Publising, London) 2014

The Cure for Today’s Dying Church: The Wellspring of Life (Revival Waves of Glory Book

Publishing, Litchfield, Illinois.), 2018

 

Vincent:  Sonneblomme en sipresse

 

behep met kleur en lig en son

in elke verfhaal wat jy maak

soek jy die lewensbron

van die geheel

daarom die geel-op-geel-op-geel:

stamp die kwas in elke blomgesig

sodat die plakke olieverf

kan blok en stol en krul

tot stam en blaar en bloeisel

elke blanko seildoek en houtskilderbord opvul

en vir nou eers nié die koringland en kraaie

of knoestige stamme en geknakte wortels

wat dorstig kronkelkoers vir water

nie                                dis vir veel later

nou net sonkleurblomme

met harlekyngroen stingels

impressionistiese strepe, fleurige diepkrapvore

van dartelende kwasstele en paletverfmesse

om die donker sepia blommestamper

en kadmiumgroen kelkblare

met vrolike saffraan- en ambergeel botsels

te verenig, te versoen

en só jou bloeiselsonveld te laat straal

om die geel huis op te kikker

 

die ligspel neem jou só geheel in beslag

dat jy sommer vir dié somer twaalf sonneblomskilderye maak

 

en ek is gek oor almal en nog meer

selfs die later sterlignagsipresse

met hul abnormale krulstam-semi-esse

en karinkelstrepe wat die maan omkring

en krukwiel ry

sodat dit lyk asof die besterde hemeldak vergaan

 

maar een ding moet ek nog verstaan:

 

dié besnydenis van die oor

wat jy doen met eie hande:

was dit ’n geskenk, ’n korbanofferande

of het jy toe al klaar te veel verdriet gehoor?

 

*

 

Beeldbouer

aanvanklik moet ek

die dooie growwe klei

met my vingers knie

en goed vermeng

met ’n sagter pappery

om die regte digtheid te verkry dan die ronderige

                 bal

     van die

  kop beplan

     neus oë

      mond

        ken

   met nek skouers arms

           aangelas aan

                   die

                  dun

                   ge-

                 raam-

                   te

            heupe bene

             met spiere

               wat bult

             of ontspan

                 tot by

                   die

            hak en tone

wat platvoet(s)  op die aarde

                  staan

 

eers dan kan ek daaraan dink

om dit verder te verfyn

sodat persoonlike eienskappe

begin verskyn

 

ek wil so graag polsende

lewe

in die hart laat klop

die oë laat flits

die brein laat dink

en dié mensbeeld laat spring en rits

laat sit en staan en dink

en loop

as ek asem in die longe blaas

maar weet dat ek myself

dan as mens sou misplaas

daarom bak ek hom ’n tydlank in die oond

om hom hard en stil en dood

te kry

en ek gewoond

om net na-aper, bouer van beelde, te bly.

*

 

Digterboulwerk

 

(i)

As die veldwerkers my boulbal reg kan lees

sal daar nog ’n paaltjie vir ons wees

maar hulle werk beter met my mee

as ek hulle die regte plek en tekens gee:

 

met my woordklanke korrek getint

kry die leser soveel makliker die .

  

(ii)

 

my vingergreep, hoe ek vat

aan die bolrondsfeer: hoe ek dit laat draai,

dit los en, digterby, waar dit land op die blad,

bepaal die uitkoms en swaai

voor verklaarders dit vertolk en laat weerklink

met naklanke van al die gedink

 

©Meyer van Rensburg

 

 

Bookmark and Share