Bronnelys: Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978. (2)

Datastel van die Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978 (2)

Senekal, Johannes H. en Karien van Aswegen. 1981.

Bronne by die studie van die Afrikaanse digbundels 1900-1978.

Johannesburg: Perskor.

   Bronnelys 1,  2,  3,  4

 

 

Datum van publ. (werk) Outeur Werk Platform Kritikus of letterkundige Datum van studie
1934 Boy Stockenström Sommer liedjies Die Burger I.W. van der Merwe 1935
W.(slegs voorletters) 1935
Die Skoolblad Kr.(slegs voorletters) 1935
Die Vaderland C.M. van den Heever 1935
Die Volkstem M.(slegs voorletters) 1935
D. Gildenhuys Getye Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger F.M.(slegs voorletters) 1935
Die Huisgenoot T.C.(slegs voorletters) 1934
E.A. Schlengemann Gedigte (Schlengemann)
G.J. Diamond Rajodiena
P.C. van Zyl Snaakse Afrikaanse rympies
Totius Passieblomme Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse romantematologie P.J. Nienaber 1938
Die Burger F.E.J. Malherbe 1934
Die soek na Kriteria A.P. Grové 1962
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1934
C.M. van den Heever 1934
Die Volksblad D.F. Malherbe 1934
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1934
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Koers Gerrit Dekker 1934
Ons Eie Boek B. Kok 1944
P.C. Schoonees 1941
T.J. Heyns 1938
Tjaarda Buning 1948
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Patrys W.J. de Klerk 1962
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte S.J. Pretorius 1970
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns D.F. Malherbe 1935
Werkplaats J. Haantjes 1936
W.E.G. Louw Die Ryke Dwaas Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse romantematologie P.J. Nienaber 1938
Die Burger Gerrit Dekker 1934
Die Duister Digter A.P. Grové 1949
Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1934
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1934
Die Vaderland A.J. van den Heever 1934
C.M. van den Heever 1934
Die Volksblad D.F. Malherbe 1934
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Digters van Dertig D.J. Opperman 1953
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Opwaartse Wegen G. Besselaar 1936
J. Haantjes 1934
Patrys Anoniem (Patrys) 1957
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns D.F. Malherbe 1935
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1935 G.R.A. Moll Fluisterstemme Die Burger S.P.E. Boshoff 1935
Die Vaderland A.J. van den Heever 1936
Die Volksblad D.F. Malherbe 1935
Die Volkstem K.(slegs voorletters) 1935
I.D. du Plessis Stryd (Du Plessis) Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Burger F.E.J. Malherbe 1938
Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1935
Die Vaderland S. Ign. Mocke 1935
Ons Eie Boek P.J.G. Meiring 1935
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
M.I. de Villiers Lewensrympies
N.P. van Wyk Louw Alleenspraak Alleenspraak, Die halwe kring en Gestaltes en diere -N.P.van Wyk Louw C.J.M. Nienaber 1967
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger Gerrit Dekker 1935
Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1935
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Vaderland S. Ign. Mocke 1936
Die Volksblad D.F. Malherbe 1935
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Fyn net van die woord: opstelle oor poësie A.P. Grové 1965
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Nasionalisme en literatuur Ernst van Heerden 1969
Ons Eie Boek P.J.G. Meiring 1935
Ons Tydskrif Tjaarda Buning 1935
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Louis Eksteen 1966
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Wiggelstok D.J. Opperman 1959
Uys Krige Kentering Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger F.E.J. Malherbe 1935
Die Huisgenoot S. Ign. Mocke 1935
Die Vaderland S. Ign. Mocke 1935
Die Volksblad F.E.J. Malherbe 1935
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek P.J.G. Meiring 1935
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
Rob Antonissen 1969
T.T. Cloete 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1936 C. Louis Leipoldt Slampamperliedjies Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Burger Gerrit Dekker 1936
Die Unie L.C. Bruwer 1939
Die Volksblad J.R.L. van Bruggen 1936
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1931
1936
Letterkundige kragte M.S.B. Kritzinger 1932
Ons Eie Boek Gerrit Dekker 1938
Jaco van der Merwe 1954
M.L. Jurgens 1946
W.C. Dempsey 1936
Standpunte Abel J. Coetzee 1946
Suiderstem Abraham H. Jonker 1936
Vaandels en voetangels W.E.G. Louw 1958
Elisabeth Eybers Belydenis in die skemering Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Elisabeth Eybers 1939
Die Burger Gerrit Dekker 1936
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1936
Die Unie L.C. Bruwer 1939
Die Vaderland M.S.B. Kritzinger 1936
Die Volksblad J.J. Kruger 1936
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1936
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Koers Gerrit Dekker 1936
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek W.C. Dempsey 1936
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suiderstem A.C. Verloren van Themaat 1938
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Werkplaats J. Haantjes 1937
J.H. Naude Eerste verse Die Burger F.E.J. Malherbe 1936
Die Skoolblad G. Higgo 1937
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1936
Ons Eie Boek W.C. Dempsey 1936
Suiderstem Abraham H. Jonker 1936
J.R.L. van Bruggen Morestond Die Burger F.E.J. Malherbe 1936
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1936
Die Skoolblad Kr.(slegs voorletters) 1936
Die Vaderland Gerrit Dekker 1936
Koers Gerrit Dekker 1936
Ons Eie Boek E.C. Pienaar 1936
S. Ign. Mocke Vlugtige aandrif Die Vaderland C.M. van den Heever 1936
M.P.O. Burgers 1936
Ons Tydskrif Kootjie van den Heever 1936
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius Uit donker Afrika Die Burger F.E.J. Malherbe 1936
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1936
Die Staatsamptenaar A.v.D. Richter 1955
Die Vaderland C.M. van den Heever 1936
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek E.C. Pienaar 1936
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
W.A. Willemse Die blonde skaduwees van Rhynland Die Brandwag H.A. Mulder 1939
M.P.O. Burgers 1945
Die Huisgenoot D.J. Opperman 1945
Piet Prins 1936
Koers J. Coetzee 1942
Ons Eie Boek L.C. Bruwer 1945
W.L. Marais Doudruppeltjies en ander gedigte
1937 H.D. Roberts Baie gulde reëls vir elke kind : Afrikaanse kinderversies vir huis, skool en konsert resitasies
I.D. du Plessis Ballades (Du Plessis) Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Burger S.P.E. Boshoff 1937
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1937
Die Unie L.C. Bruwer 1942
Die Volksblad D.F. Malherbe 1937
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1937
Helikon S.C.H.(slegs voorletters) 1954
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek A.P. Grové 1954
F.E.J. Malherbe 1937
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suiderstem F.E.J. Malherbe 1937
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Vreemde liefde Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Elisabeth Eybers 1937
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1938
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1937
Die Transvaler Gerhard J. Beukes 1938
Die Volksblad D.F. Malherbe 1937
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1937
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
L. Taljaard Rosies van liefde
N.P. van Wyk Louw Die halwe kring Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Alleenspraak, Die halwe kring en Gestaltes en diere -N.P.van Wyk Louw C.J.M. Nienaber 1967
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag S. Ign. Mocke 1937
Die Burger E.C. Pienaar 1937
J. du P. Scholtz 1937
Uys Krige 1937
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1938
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1938
Die Vaderland T.J. Haarhoff 1938
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1938
Die Vreugdemotief in Die Halwe Kring (N.P.van Wyk Louw) Wilhelmina Johanna Basson 1969
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Digters van Dertig D.J. Opperman 1953
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Nasionalisme en literatuur Ernst van Heerden 1969
Ons Eie Boek J.H.W. Rosteutseher 1941
M.S.B. Kritzinger 1938
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Opstelle oor poesie H.A. Mulder 1939
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rapier en knuppel.ʼn bundel letterkundige polemieke P.J. Nienaber 1952
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Suiderstem H.A. Mulder 1937
Twee wêrelde.Opstelle oor afrikaanse en nederlandse letterkunde H.A. Mulder 1942
Wat is ʼn volk? Die aktualiteit van Van Wyk Louw se riglyne vir die nasionalisme G.v.N. Viljoen 1977
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Wiggelstok D.J. Opperman 1959
1938 C.M. van den Heever Aardse vlam Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag S. Ign. Mocke 1938
Die Vaderland Elisabeth Eybers 1938
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek Gerrit Dekker 1938
Perspektief en profiel Ernst van Heerden 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suiderstem H.A. Mulder 1938
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
D.F. Malherbe Die siel van Suid-Afrika Die Brandwag H.(slegs voorletters) 1938
Koers F.J. Labuschagne 1939
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suiderstem H.A. Mulder 1938
D.J. Potgieter Lig en skaduwee Die Brandwag Elisabeth Eybers 1938
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1938
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1938
Ons Eie Boek Gerrit Dekker 1938
Suiderstem H.A. Mulder 1938
N.P. van Wyk Louw Die dieper reg (poësie)
Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Aspekte van die nuwe drama André P. Brink 1974
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag S. Ign. Mocke 1939
Die Burger F.C.L. Bosman 1938
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1938
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1938
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Vaderland T.J. Haarhoff 1938
Die Volksblad J.J. Kruger 1938
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Hoe om ʼn drama te ontleed P.J. Conradie 1968
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1938
Opstelle oor poesie H.A. Mulder 1939
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
S.A.Akademie 1875-1/1/1975 Studies oor die Afrikaanse letterkunde T.T. Cloete 1975
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Twee wêrelde.Opstelle oor afrikaanse en nederlandse letterkunde H.A. Mulder 1942
Wat is ʼn volk? Die aktualiteit van Van Wyk Louw se riglyne vir die nasionalisme G.v.N. Viljoen 1977
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Totius Die trek van Boerewaens
1939 D.F. Malherbe Brood op die weg Die Huisgenoot W.E.G. Louw 1940
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Elisabeth Eybers Die stil avontuur Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag S. Ign. Mocke 1940
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1939
Die Vaderland R.P. Visser 1940
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Koers Gerrit Dekker 1939
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1940
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Taalgenoot D.M.(slegs voorletters) 1939
Twee wêrelde.Opstelle oor afrikaanse en nederlandse letterkunde H.A. Mulder 1942
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1940 Harper Martins Gedigte (Martina)
Uys Krige Rooidag Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger Gerrit Dekker 1941
Die Huisgenoot W.E.G. Louw 1941
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1940
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
T.T. Cloete 1969
Suiderstem Anoniem (Suidestem) 1941
Twee wêrelde.Opstelle oor afrikaanse en nederlandse letterkunde H.A. Mulder 1942
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
W.E.G. Louw Terugtog Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Elisabeth Eybers 1940
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1940
W.E.G. Louw 1943
Die Kerkbode J.W. Louw 1940
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1940
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Twee wêrelde.Opstelle oor afrikaanse en nederlandse letterkunde H.A. Mulder 1942
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1941 H.D. Roberts Liefde.Hoe om geld te maak? ens
I.D. du Plessis Kwatryne Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger Ernst van Heerden 1941
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1942
Die Volksblad Tjaarda Buning 1941
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1941
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
J. Nel van der Merwe Van mens tot mens Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1941
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1941
N.P. van Wyk Louw Raka
Bantoe-Onderwysblad H. Askes 1971
Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker D.J. Opperman 1957
H. Venter 1957
De Arte Anoniem (De Arte) 1968
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die ander werklikheid Ernst van Heerden 1969
Die Brandwag Anoniem (Die Brandwag) 1941
Die Huisgenoot F.V. Lategan 1960
Gerrit Dekker 1941
J.F. Marais 1942
Die Kerkbode P.d.T.(slegs voorletters) 1941
Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1967
Die Volksblad B. Kok 1941
Fyn net van die woord: opstelle oor poësie A.P. Grové 1965
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Klasgids Ernst Lindenberg 1967
I.J.L. van Vuuren 1967
M. Toerien 1971
Salomon Levinson 1974
Laaste opstelle H.A. Mulder 1961
Lantern F. Harmsen 1969
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1945
W.E.G. Louw 1941
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Patrys Anoniem (Patrys) 1967
B.P. Bisschoff 1968
F.V. Lategan 1960
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Raka (deur) N.P.van Wyk Louw A.P. Grové 1966
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skietlood P.D. van der Walt 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Ernst van Heerden 1965
F.I.J. van Rensburg 1969
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Suid-Afrikaanse Panorama S. Potgieter 1975
Tyd as struktum·element in Raka van N.P.van Wyk Louw M. Lombard 1975
Wat van ons letterkunde? W.J. du P. Erlank 1957
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1942 Ernst van Heerden Weerlose uur Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag M.P.O. Burgers 1944
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1946
H.A. Mulder 1942
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1943
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika F.J. Labuschagne 1943
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
N.P. van Wyk Louw Gestaltes en diere Alleenspraak, Die halwe kring en Gestaltes en diere -N.P.van Wyk Louw C.J.M. Nienaber 1967
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot H.A. Mulder 1942
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Laaste opstelle H.A. Mulder 1961
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek Gerrit Dekker 1943
Oor die eenheid van die digbundel Leon Strydom 1976
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rob Antonissen 1969
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skietlood P.D. van der Walt 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Suid-Afrika C. Hudson 1942
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Uys Krige Oorlogsgedigte Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag C.W. Hudson 1943
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1943
Die Volkstem S.D.(slegs voorletters) 1942
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1943
Suid-Afrika J. van Melle 1942
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1943 I.D. du Plessis Die vlammende fez Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1944
Die Naweekpos Brander 1944
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1944
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika J.H.R.(slegs voorletters) 1944
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Skermutseling en skote Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1944
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1944
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
S.J. Pretorius Vonke (Pretorius) Die Brandwag M.P.O. Burgers 1944
S. Ign. Mocke 1944
Die Huisgenoot H.A. Mulder 1944
Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1944
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika F.P. van der Merwe 1944
Trans-Afrika S. Ign. Mocke 1945
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1944 Olga Kirsch Die soeklig
Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot D.J. Opperman 1945
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1944
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika C. Hudson 1945
Suiderstem B.L.(slegs voorletters) 1944
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
S.V. Petersen Die enkeling Die Huisgenoot I.D. du Plessis 1944
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1944
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Suid-Afrika F.P. van der Merwe 1944
W.E.G. Louw Adam en ander gedigte Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1945
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1945
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika C. Hudson 1945
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
1945 André Groenewald Die blond god Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1945
C.M. van den Heever Versamelde gedigte (Van den Heever) Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die stem van die Afrikaner H. du Randt 1975
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Helikon S. Ign. Mocke 1954
S.C. Hattingh 1954
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek J.N. van der Merwe 1948
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
D.J. Opperman Heilige Beeste Afrikaanse skrywer 1945
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag M.P.O. Burgers 1945
Die dokument agter die gedig A.P. Grové 1974
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1945
Die Kerkblad E.A.V.(slegs voorletters) 1945
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Dolosgooier van die woord F.E.J. Malherbe 1974
Gerrit Dekker 1974
H.A. Mulder 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1945
Oordeel en besinning: studies, beskouinge en kritieke Gerrit Dekker 1964
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suid-Afrika C.H.(slegs voorletters) 1945
Trans-Afrika S.J. Pretorius 1945
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Elisabeth Eybers Die vrou en ander verse Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag M.P.O. Burgers 1946
Die Huisgenoot H.A. Mulder 1945
Die Huisvrou J.K. Swart 1946
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1945
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Zuid-Afrika J.J. Kruger 1945
Elizabeth C.M. du Toit In die verbygaan
I.D. du Plessis Land van ons vadere Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1946
Die Huisvrou J.K. Swart 1946
Die Naweekpos L.J. du P.(slegs voorletters) 1946
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
J.J. Oosthuizen In die woestyn Die Brandwag M.P.O. Burgers 1946
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1946
Ons Eie Boek W.J. du P. Erlank 1946
S.J. Pretorius Die arbeider en ander gedigte Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag M.P.O. Burgers 1946
Die Duister Digter A.P. Grové 1949
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1946
Ons Eie Boek W.J. du P. Erlank 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Trans-Afrika P.J. Barnard 1946
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Topas Herinnerings
1946 C. Louis Leipoldt Vyftig gedigte van C.Louis Leipoldt Kriterium Ernst Lindenberg 1963
Ons Eie Boek Jaco van der Merwe 1951
T.T. Cloete 1953
Patrys H.J. Truter 1958
Elisabeth Eybers Die ander dors Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisvrou Marie Heese 1971
Die Ruiter F.E.J. Malherbe 1947
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Horison S. Ign. Mocke 1947
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1947
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Ernst van Heerden Verklaarde nag Die Duister Digter A.P. Grové 1949
Die Huisvrou J.K. Swart 1947
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Koers A.P. Grové 1947
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1946
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Suid-Afrika F.E.J. Malherbe 1947
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
Wending en inkeer.ʼn Beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde F.E.J. Malherbe 1948
Wilhelm Knobel Hierdie uur en ander gedigte Horison P.A. du Toit 1946
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1947
1947 D.J. Opperman Negester oor Ninevé
Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker A.P. Grové 1957
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die gedig as estetiese voorwerp J.L. Steyn 1958
Die Huisgenoot H.A. Mulder 1948
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Ruiter Gerrit Dekker 1947
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Dolosgooier van die woord Gerrit Dekker 1974
H.A. Mulder 1974
T.T. Cloete 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1948
Oordeel en besinning: studies, beskouinge en kritieke Gerrit Dekker 1964
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Emma Louw Venster in die stad Die Huisgenoot W.J. Badenhorst 1948
Ons Eie Boek I.N.J. van der Merwe 1947
H. van der Merwe Scholtz Vlugtige spore Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1948
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1948
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
H.J. Steyn Christien en ander gedigte
I.D. du Plessis Bloemlesing (Du Plessis) Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1949
Die Skoolblad S.J. Pretorius 1948
Ons Eie Boek Tjaarda Buning 1948
Standpunte Ernst van Heerden 1949
S. Ign. Mocke Asperien vir die Muse Die Onderwysblad P.J.H.(slegs voorletters) 1950
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
S.J. du Toit Tussen die dae Ons Eie Boek Anoniem (Ons Eie Boek) 1947
Uys Krige Die einde van die pad en ander gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1948
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
T.T. Cloete 1969
1948 C. Louis Leipoldt Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse Standpunte Rob Antonissen 1951
G.A. Watermeyer Sekel en simbaal Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Helikon S. Ign. Mocke 1953
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1949
Perspektief en profiel D.J. Opperman 1969
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1953
Jan F.E. Celliers Bloemlesing uit die gedigte van Jan F.E.Celliers, deur C.M.van den Heever en P.J.Nienaber Ons Eie Boek S.C. Hattingh 1951
John Murray du Toit Nada en ander gedigte
Olga Kirsch Mure van die hart
Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1948
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1949
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1949
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
P. Marincowitz Sebastiaan
S. Ign. Mocke Liedere van Salomé en ander gedigte Bulletin S.C. Hattingh 1956
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1948
Tydskrif vir Letterkunde S.C. Hattingh 1956
S.J. Pretorius Inkeer Die Huisgenoot A.P. Grové 1948
Horison S. Ign. Mocke 1949
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1949
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
S.V. Petersen Die stil kind en ander verse Die Huisgenoot Gerhard J. Beukes 1948
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1949
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Totius Skemering Bulletin Anoniem (Bulletin) 1954
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1948
Die Huisvrou H.J. Truter 1948
Die Skoolblad Th.B.(slegs voorletters) 1948
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Helikon Anoniem (Helikon) 1954
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Koers H. Venter 1948
Ons Eie Boek A.P. Grové 1950
H.W. Truter 1952
T.T. Cloete 1954
Tjaarda Buning 1948
Patrys Octavius 1955
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
1949 C. Louis Leipoldt Geseënde skaduwees Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Standpunte Rob Antonissen 1951
D.J. Opperman Joernaal van Jorik Afrikaanse lewe en letterkunde F.E.J. Malherbe 1958
Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker A.P. Grové 1957
T.T. Cloete 1957
Dekades in die Afrikaanse letterkunde S.A.U.K. 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1950
Die probleem van tyd in die epiek aan die hand van Joernaal van Jorik David Jacobus Bosch 1954
Die Staatsamptenaar Anoniem (Die Staatsamptenaar) 1950
Die stem van die Afrikaner H. du Randt 1975
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
Ernst van Heerden 1974
F.E.J. Malherbe 1974
N.P. van Wyk Louw 1974
Geteleskopeerde visie Ernst Lindenberg 1976
Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle H. v.d. Merwe Scholtz 1975
T.T. Cloete 1975
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Joernaal van Jorik (bespreking) T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Klasgids C.H.F. Ohlhoff 1969
Nasionalisme en literatuur Ernst van Heerden 1969
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Nieuws uit Zuid-Afrika C. de Jong 1970
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1950
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rob Antonissen 1969
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte P.G. du Plessis 1963
Rob Antonissen 1951
Taalkundige literêre teorie en kritiek Ernst Lindenberg 1972
Trek Ernst Lindenberg 1951
Trekkersweë en Joernaal van Jorik T.T. Cloete 1953
Wat van ons letterkunde? H. v.d. Merwe Scholtz 1957
Woord en wonder A.P. Grové 1974
H.A. Fagan Soos die windjie wat suis en ander gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot M.P.O. Burgers 1949
Die Kerkbode E.A.V.(slegs voorletters) 1950
Koers Anoniem (Koers) 1949
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Standpunte Rob Antonissen 1951
Suid-Afrika T.J. Haarhoff 1950
I.D. du Plessis Ballade van die eensame seeman Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1949
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Standpunte Anoniem (Standpunte) 1951
Mein van Hessen In my eensame hof Die Huisgenoot D.J. Opperman 1949
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
S.J. Pretorius Die swyende god Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1951
Toon van den Heever Die speelman van Dorestad Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Staatsamptenaar Anoniem (Die Staatsamptenaar) 1950
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek C. Aucamp 1950
Perspektief en profiel R.H. Pheiffer 1969
Standpunte Rob Antonissen 1951
Totius Keur uit die gedigte van Totius
Uys Krige Hart sonder hawe Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot D.J. Opperman 1949
Die Kerkbode E.A.V.(slegs voorletters) 1949
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek A.P. Grové 1949
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
T.T. Cloete 1969
Standpunte Rob Antonissen 1951
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
1950 B. Spruijt-Lambrechts Aanhanklikheid Die Huisgenoot Gerhard J. Beukes 1950
Die Taalgenoot Vulpen 1951
Standpunte Rob Antonissen 1951
Bartho Smit Mure (Smit) Die Huisgenoot Gerhard J. Beukes 1963
Ons Eie Boek A.P. Grové 1950
Standpunte Rob Antonissen 1951
C.M. van den Heever Verhalende gedigte Bulletin S.C. Hattingh 1957
Die Kerkbode E.A.V.(slegs voorletters) 1950
Helikon S. Ign. Mocke 1953
S.C. Hattingh 1953
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek Ernst van den Heever 1951
D.J. Opperman Engel uit die klip Afrikaanse lewe en letterkunde F.E.J. Malherbe 1958
Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker A.P. Grové 1957
H. v.d. Merwe Scholtz 1957
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die dokument agter die gedig A.P. Grové 1974
Die Huisgenoot A.P. Grové 1951
Die Huisvrou Retha Theron 1951
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1956
Die Taalgenoot M.M.(slegs voorletters) 1951
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
F.E.J. Malherbe 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek F.E.J. Malherbe 1951
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Oordeel en besinning: studies, beskouinge en kritieke Gerrit Dekker 1964
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1951
Elisabeth Eybers Tussensang Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die gedig as estetiese voorwerp J.L. Steyn 1958
Die Huisgenoot A.P. Grové 1951
Helikon G.A. Watermeyer 1953
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1951
Tydskrif vir Letterkunde G.A. Watermeyer 1953
Uys Krige Vir die luit en die kitaar Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot A.P. Grové 1952
Ons Eie Boek Rob Antonissen 1951
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958

.

 

Na bladsy 3

Bookmark and Share