Bronnelys: Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978. (3)

Datastel van die Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978 (3)

Senekal, Johannes H. en Karien van Aswegen. 1981.

Bronne by die studie van die Afrikaanse digbundels 1900-1978.

Johannesburg: Perskor.

   Bronnelys 1,  2,  3,  4

 

Datum van publ.(werk) Outeur Werk Platform Kritikus of letterkundige Datum van studie
1951 D.F. Malherbe Duine en pioniere Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1951
Die Taalgenoot Vulpen 1951
Standpunte Rob Antonissen 1951
Ernst van Heerden Die sewe vrese Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot A.P. Grové 1951
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1956
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek Rob Antonissen 1951
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1951
Ses gedigte/six poems
1952 Ernst van Heerden Die Bevryding Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot R. du P. Grobler 1952
Die Naweekpos Ernst van Heerden 1956
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek H. v.d. Merwe Scholtz 1953
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1951
Tydskrif vir Letterkunde J.J. Human 1952
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
I.D. du Plessis Lig en skaduwee Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Byvoegsel E.L.(slegs voorletters) 1953
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1953
Ekstra Anoniem (Ekstra) 1953
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek Ernst van Heerden 1953
Verhalende ballades Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Ons Eie Boek Gerhard J. Beukes 1953
Standpunte Rob Antonissen 1953
1953 Ernst van Heerden Reisiger Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Byvoegsel H.W. Truter 1954
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1954
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1956
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek Anoniem (Ons Eie Boek) 1954
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Standpunte Rob Antonissen 1954
Zuid-Afrika Anoniem (Zuid-Afrika) 1955
S. Ign. Mocke Twee lande Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag S.C. Hattingh 1953
Ekstra Anoniem (Ekstra) 1953
Fleur S.C. Hattingh 1953
Helikon S.C. Hattingh 1953
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek S.C. Hattingh 1955
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1954
S.J. Pretorius Grou mure Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Byvoegsel S.M.(slegs voorletters) 1953
Die Huisgenoot H. v.d. Merwe Scholtz 1953
S.J. Pretorius 1953
Die Taalgenoot Vulpen 1953
Fleur Anoniem (Fleur) 1953
Helikon S. Ign. Mocke 1953
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Nieuwe Afrikaanse letterkunde J.M. de Vries 1956
Ons Eie Boek A.P. Grové 1953
Standpunte Rob Antonissen 1953
Tydskrif vir Letterkunde S.C. Hattingh 1953
1954 Ina Rousseau Die verlate tuin Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Gerhard J. Beukes 1954
Die Huisvrou Audrey B. Blignault 1954
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1955
Helikon S. Ign. Mocke 1954
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1954
Tydskrif vir Letterkunde Ernst Lindenberg 1954
N.P. van Wyk Louw Nuwe verse Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker H. v.d. Merwe Scholtz 1957
Bulletin S. Ign. Mocke 1955
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Rob Antonissen 1954
Die Huisvrou Audrey B. Blignault 1954
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1955
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Fleur H. v.d. Merwe Scholtz 1954
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Helikon S. Ign. Mocke 1955
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Ons Eie Boek A.P. Grové 1954
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1954
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte C.J.M. Nienaber 1956
Rob Antonissen 1955
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Taalkundige literêre teorie en kritiek Ernst Lindenberg 1972
Tydskrif vir Letterkunde Ernst Lindenberg 1954
Wat van ons letterkunde? H. v.d. Merwe Scholtz 1957
1955 A.G. Visser Bloemlesing uit die gedigte van A.G.Visser
C.M. van den Heever Honderd sonnette Die Brandwag S. Ign. Mocke 1955
Die Huisgenoot Gerhard J. Beukes 1954
Ekstra S. Ign. Mocke 1955
Fleur Wim Pretorius 1955
Helikon S.C. Hattingh 1955
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1956
Tydskrif vir Letterkunde S. Ign. Mocke 1955
I.D. du Plessis Die sanger, die bose en die lied Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Brandwag Literator 1955
Die Byvoegsel S.M.(slegs voorletters) 1955
Die Huisgenoot F.V. Lategan 1955
Fleur Pretorius (slegs van) 1955
Helikon F.P. van der Merwe 1956
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Standpunte Rob Antonissen 1956
Tydskrif vir Letterkunde S.C. Hattingh 1955
Zuid-Afrika B.R.(slegs voorletters) 1955
P.J. Philander Uurglas Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Anoniem (Die Brandwag) 1955
Die Byvoegsel S.M.(slegs voorletters) 1955
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1956
Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1956
Fleur Wim Pretorius 1955
Helikon M.M. Solz 1955
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1955
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1956
Tydskrif vir Letterkunde Ernst Lindenberg 1955
Zuid-Afrika Br. 1955
Peter Blum Steenbok tot Poolsee Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagsoom A.P. Grové 1978
Dekades in die Afrikaanse letterkunde S.A.U.K. 1975
Deurskouende verband N.P. van Wyk Louw 1977
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Brandwag Literator 1956
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1956
Ernst Lindenberg 1955
N.P. van Wyk Louw 1956
Die Byvoegsel Ernst Lindenberg 1955
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1956
Die stem in die literêie kunswerk J.C. Kannemeyer 1965
Die Vaderland S. Ign. Mocke 1956
Helikon Anoniem (Helikon) 1956
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Jewish Affairs I.P.(slegs voorletters) 1956
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Kriterium Ernst Lindenberg 1964
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1956
Standpunte Rob Antonissen 1956
The Cape Times N. Baines 1956
Tydskrif vir Letterkunde C.W. Hudson 1956
Verspreide opstelle D.J. Opperman 1977
Zuid-Afrika J.M. de Vries 1956
1956 Abraham Fouché Tiende van die oes Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Bulletin Jan Kromhout 1957
Helikon Jan Kromhout 1956
Standpunte Rob Antonissen 1957
D.J. Opperman Blom en Baaierd Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker A.P. Grové 1957
Die Brandwag Literator 1955
Die bundel as eenheid: ʼn ondersoek na die junks ie van die simbool in Opperman se “Blom en baaierd” Edith Raidt 1962
Die Huisgenoot A.P. Grové 1962
Ernst van Heerden 1956
G.S. Nienaber 1962
Dietse studies Edith Raidt 1965
H. v.d. Merwe Scholtz 1965
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
Rob Antonissen 1974
T.T. Cloete 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Kristalle uit “Kroniek van Kristien” van D.J.Opperman Louise Esther Combrink 1970
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
S.A.Akademie 1875-1/1/1975 Studies oor die Afrikaanse letterkunde C.J.M. Nienaber 1975
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1957
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte A.P. Grové 1958
P.P. van der Merwe 1969
Rob Antonissen 1956
T.T. Cloete 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe H.J.J.M. van der Merwe 1962
Wat van ons letterkunde? W.J. du P. Erlank 1957
Zuid-Afrika J.M.V.(slegs voorletters) 1956
Elisabeth Eybers Die helder halfjaar Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Literator 1956
Die Huisgenoot R. du P. Grobler 1956
Die Nataller Fanie Olivier 1973
Die Staatsamptenaar G. McArdell 1957
Die Taalgenoot C.W.H.(slegs voorletters) 1956
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1956
Uit twee letterkundes M. Nienaber- Luitingh 1978
Verkenning van enkele vierreëlige verse van D.J.Opperman F.R. Gilfillan 1960
Zuid-Afrika v.B.(slegs voorletters) 1957
Ernst van Heerden Koraal van die dood Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Literator 1957
Die Huisgenoot A.P. Grové 1957
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Standpunte Rob Antonissen 1957
Tydskrif vir Letterkunde Ernst Lindenberg 1957
Zuid-Afrika J.M. de Vries 1959
J.M. Tillema 1959
Eugene N. Marais Gedigte- Poems; with English verse translations Die Huisgenoot A.P. Grové 1957
Anoniem (Die Huisgenoot) 1956
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1957
Ingrid Jonker Ontvlugting Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Ekstra R.P.V.(slegs voorletters) 1956
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1956
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1957
Studiehulpaantekeninge oor Senior Verseboek D.J. Opperman 1975
J. Nel van der Merwe Bloedrivier is breed Die Brandwag Jan Kromhout 1958
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1957
Die Staatsamptenaar Louise Behrens 1958
Standpunte Rob Antonissen 1957
Tydskrif vir Letterkunde Anoniem (Tydskrif vir Letterkunde) 1957
P. de Villiers Die dwase stryd Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1957
Die Kerkbode H.W.(slegs voorletters) 1957
Standpunte Rob Antonissen 1957
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1957
R.H. Belcher Mens en skepper Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Brandwag Literator 1957
Die Huisgenoot Abraham H. de Vries 1957
T.T. Cloete 1957
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Standpunte Rob Antonissen 1957
Tydskrif vir Letterkunde Ernst Lindenberg 1957
S. Ign. Mocke Die koue tyd Bulletin S.C. Hattingh 1956
Die Brandwag S.C. Hattingh 1956
Die Staatsamptenaar G. McArdell 1957
Helikon S.C. Hattingh 1956
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1957
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1957
Vincent van der Westhuizen Die Rustelose Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1957
W.E.G. Louw Bybels en Babels Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Literator 1956
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1956
Ekstra W.H.W.(slegs voorletters) 1956
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Sarie Marais Elizabeth Tredoux 1956
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte Rob Antonissen 1956
Zuid-Afrika J.M. de Vries 1956
1957 A.J.J. Visser Kaleidoskoop Die Huisgenoot A.P. Grové 1957
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1958
Adam Small Verse van liefde Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
D.F. Malherbe Kruis en kraai Die Kerkbode F.G.M. du Toit 1958
Elisabeth Eybers Versamelde gedigte (Eybers) Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
G.A. Watermeyer Die Republiek van duisend jaar
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
George Louw Die trekpad Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1958
I.D. du Plessis Versamelde verse Die Volksblad J.R.V.(slegs voorletters) 1970
Vincent van der Westhuizen Die eindelose weg
1958 Adam Small Klein simbool Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1960
Boerneef Ghaap en Kambro Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Bondgenoot Koos Roux 1960
Die Brandwag H.S.v.B.(slegs voorletters) 1960
Die Huisgenoot Audrey B. Blignault 1960
Die Unie G.M.G.(slegs voorletters) 1960
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Krokos Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Elize Botha 1966
Die Huisvrou J.A.(slegs voorletters) 1959
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns J.L. Steyn 1959
Zuid-Afrika Abraham H. de Vries 1959
J.M. Tillema 1959
C. le Grange Afrikaanse gedigte, eerste bundel
Elisabeth Eybers Neerslag Die Naweekpos Gerhard J. Beukes 1960
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
Tydskrif vir Letterkunde C.W.H.(slegs voorletters) 1959
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns J.L. Steyn 1959
Zuid-Afrika J.M. de Vries 1959
Peter Blum Enklaves van die lig Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek en Sondagnuus T. de Weerdt 1958
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Ernst Lindenberg 1958
Die Volksblad W.E.G. Louw 1958
Helikon P.S.(slegs voorletters) 1959
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
n Semantiese en morfologiese ondersoek na die ligmomente in die bundel “Enklaves van die lig” van Peter Blum M.M. Walters 1973
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Standpunte Rob Antonissen 1959
Zuid-Afrika J.M. de Vries 1959
1959 A.J.J. Visser Labirint Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1960
Abraham H. de Vries Proegoed Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Standpunte Rob Antonissen 1960
D.J. Opperman Wigelstok
I.P.J. van der Westhuizen Kinders van die stad Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Pieter G. Mocke Die mes in my hand, ens
Soul Erasmus Smit Die halwe god Die Brandwag H.S.v.B.(slegs voorletters) 1959
Die Huisgenoot Ernst Lindenberg 1959
Tydskrif vir Letterkunde M.S. du B.(slegs voorletters) 1959
1960 Barend J. Toerien Gedigte (Toerien) Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Ernst Lindenberg 1961
Die Huisgenoot A.P. Grové 1961
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Bunty Halloway Grobler Vrou-moeder
C. le Grange Afrikaanse gedigte, tweede bundel
D.J. Opperman Opperman: ʼn Keur uit sy gedigte
L.S. van der Walt Vuurvoël Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Tydskrif vir Letterkunde T.de W.(slegs voorletters) 1960
Lionel Sheldon Weeklaag van die wese Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot A.P. Grové 1961
Die Unie J.P. Smuts 1961
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1961
Inset J.P. Smuts 1961
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1961
Standpunte Rob Antonissen 1960
The Cape Times Jan Rabie 1971
Tydskrif vir Letterkunde C.W. Hudson 1961
P.J. Philander Vuurklip Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot A.P. Grové 1961
Ernst Lindenberg 1961
Die Taalgenoot T.C.(slegs voorletters) 1961
Die Unie J.P. Smuts 1961
lnset Gloudina Maria Rykheer 1961
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1961
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1961
S.V. Petersen Die kinders van Kain Die Unie J.P. Smuts 1961
Inset J.C. Kannemeyer 1961
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1961
Standpunte Rob Antonissen 1960
Uys Krige Ballade van die groot begeer en ander gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Adam Small 1960
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
T.T. Cloete 1969
Standpunte Anoniem (Standpunte) 1960
Tydskrif vir Letterkunde B. le Roux 1962
Vincent van der Westhuizen Man sonder hande Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
1961 Adam Small Kitaar my kruis Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Daily Dispatch D.J.T.(slegs voorletters) 1976
Daily News Anoniem (Daily News 1973
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Kerkblad Leendert Dekker 1962
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1962
Die stem in die literêie kunswerk J.C. Kannemeyer 1965
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Inset Rialette Wiehahn 1962
Kaapse Bibliotekaris Anoniem (Kaapse Bibliotekaris) 1973
Oggendblad Abel J. Coetzee 1973
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1961
The Pretoria News Daan Minnaar 1965
Ernst van Heerden Die Klop Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Hennie Aucamp 1965
Die Taalgenoot T.C.(slegs voorletters) 1962
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Inset Hennie Aucamp 1962
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1962
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1962
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Gerrit Dekker 1962
Tydskrif vir Letterkunde S.J. Pretorius 1962
G.A. Watermeyer Taalfeeskwatryne Die Huisgenoot A.P. Grové 1962
Die Taalgenoot Anoniem (Die Taalgenoot) 1962
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
S.A.Biblioteke Anoniem (S.A. Biblioteke) 1962
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1962
G.J.J. Theron Die wonderwerk
J.J.S. Botha Die wakis Die Staatsamptenaar Boekanier 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
L.T.P. Venter Herfsblare en vergruisde are
R.H. Belcher Ver land Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abraham H. de Vries 1971
lnset K. Stemmet 1961
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1961
Uys Krige Gedigte, 1928-1940 Die ander werklikheid Ernst van Heerden 1969
Die Huisgenoot Ernst van Heerden 1961
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
lnset J. Oosthuizen 1961
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1962
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1962
1962 B. Gilliland Veelhoek Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Ernst Lindenberg 1963
Die Vaderland A.P. Grové 1962
Kriterium Rialette Wiehahn 1963
Rekenskap. letterkundige opstelle Ernst van Heerden 1971
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1963
Boerneef Mallemole Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot A.P. Grové 1962
Inset Edith Raidt 1962
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1962
Elisabeth Eybers Balans Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die ander werklikheid Ernst van Heerden 1969
Die Huisgenoot A.P. Grové 1963
Die Staatsamptenaar Louise Behrens 1963
Faune Anoniem (Faune) 1962
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Handleiding by die studie van die letterkunde A.P. Grové 1966
Elize Botha 1966
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Kriterium Ernst van Heerden 1963
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde R. du P. Grobler 1970
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1963
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1963
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1965
N.P. van Wyk Louw Tristia en ander verse voorspele en vlugte Afrikaans – ons pêrel van groot waarde Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (F.A.K.) 1974
Dagsoom A.P. Grové 1978
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die dokument agter die gedig A.P. Grové 1974
Die Huisgenoot A.P. Grové 1963
Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kriterium Ernst Lindenberg 1963
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Nasionalisme en literatuur Ernst van Heerden 1969
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
S.A.Akademie 1875-1/1/1975 Studies oor die Afrikaanse letterkunde C.J.M. Nienaber 1975
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Ernst Lindenberg 1966
F.R. Gilfillan 1974
H.P. van Coller 1974
Johan de Villiers 1974
Louis Eksteen 1967
P.G. du Plessis 1966
Rob Antonissen 1963
Sublieme Ambag F.I.J. van Rensburg 1975
Taalkundige literêre teorie en kritiek Ernst Lindenberg 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1964
Van Wyk Louw se intellektuele houding F.I.J. van Rensburg 1974
Pieter Venter Die blomblaar is requiem Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
1963 A.J.J. Visser Lig en donker Die Taalgenoot Rialette Wiehahn 1967
Sarie Marais Elsa Joubert 1968
Adam Small Sê sjibbolet Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1964
Die Vaderland A.P. Grové 1963
W.M.(slegs voorletters) 1979
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1973
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kriterium Ernst van Heerden 1964
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1964
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1964
Barend J. Toerien 39 Gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1964
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1964
Kriterium Louis Eksteen 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
C. le Grange Afrikaanse gedigte, derde bundel
D.J. Opperman Dolosse Dagsoom A.P. Grové 1978
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die dokument agter die gedig A.P. Grové 1974
Die Huisgenoot A.P. Grové 1964
Dietse studies H. v.d. Merwe Scholtz 1965
Dolos en denke: werkswyseen werklikheidsieningveral in Dolosse vanD.J.Opperman D.H. Steenberg 1971
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
Ernst Lindenberg 1974
Louis Eksteen 1974
Pirow Bekker 1974
T.T. Cloete 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Kriterium Ernst Lindenberg 1964
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Rooi Rose Anoniem (Rooi Rose) 1964
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1964
Sestiger A.P.B.(slegs voorletters) 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte D.H. Steenberg 1969
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1964
Tydskrif vir Letterkunde D.H. Steenberg 1970
N.J. Snyman 1974
T.T. Cloete 1974
George Louw Koggelstok Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1964
Die Vaderland R. Schutte 1964
Kriterium H.W. Truter 1964
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1964
Harper Martins Van son en sang
Ingrid Jonker Rook en oker Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die ander werklikheid Ernst van Heerden 1969
Die Burger W.E.G. Louw 1963
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1964
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Volksblad W.E.G. Louw 1963
Kriterium Ernst van Heerden 1964
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Sestiger André P. Brink 1963
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1963
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1963
Louis Eksteen ʼn Fluit in die riet Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1964
Die Vaderland A.P. Grové 1964
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1964
Kriterium F.I.J. van Rensburg 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Marja Hand oor die wit muur
S.J. Pretorius Die mummie en ander verse Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Kriterium C.J.M. Nienaber 1964
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Sestiger A.P.B.  (slegs voorletters) 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1964
Tydskrif vir Letterkunde Jan Kromhout 1964
1964 Boerneef Palissandryne Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Rob Antonissen 1964
Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1964
Kriterium Edith Raidt 1964
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1964
Breyten Breytenbach Die ysterkoei moet sweet Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek Ernst van Heerden 1964
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1965
Die ek (-spreker) in “Die ysterkoei moet sweet” van Breyten Breytenbach P.H. Roodt 1977
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1965
Die Transvaler Jan Kromhout 1965
Die Vaderland R. Schutte 1965
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1965
Fort Hare Papers J. Voster 1964
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kriterium André P. Brink 1965
Perspektief en profiel André P. Brink 1969
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Ernst Lindenberg 1967
Francis Galloway 1979
Rob Antonissen 1965
ʼn Verkenning van die surrealisme en Zenboeddhisme in “Die ysterkoei moet sweet” van Breyten Breytenbach Hendrik Louis Stander 1974
C.F. Rudolph Tieroog Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek en Sondagnuus André P. Brink 1964
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die ander werklikheid Ernst van Heerden 1969
Die Transvaler Jan Kromhout 1965
Die Vaderland A.P. Grové 1964
Kriterium Ernst van Heerden 1964
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1965
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Rialette Wiehahn 1964
Vangriem Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek F.I.J. van Rensburg 1964
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1965
Kriterium R.K. Belcher 1965
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1965
D.J. Opperman Kuns-mis Digterlike diagnose Ernst van Heerden 1977
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
Rob Antonissen 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kriterium C.J.M. Nienaber 1964
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Oordeel en vooroordeel A.P. Grové 1958
Perspektief en profiel A.P. Grové 1969
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1964
Greta Sauerman Fluitspeler
Harper Martins Lewenswonder
Uys Krige Vooraand Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Faune T.T. Cloete 1964
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Jewish Affairs Anoniem (Jewish Affairs) 1965
Kriterium F.I.J. van Rensburg 1965
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Perspektief en profiel M. Nienaber- Luitingh 1969
T.T. Cloete 1969
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1965
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1965
Vincent van der Westhuizen Glimpe
1965 D.B. van Soelen Antwoord aan Omar Khayyám, met ‘n vertaling van die Rubaiyat
D.F. Malherbe Agterland Die Kerkbode A.v.d.C.(slegs voorletters) 1966
D.P.M. Botes Wat is ʼn gewone man Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek en Sondagnuus J.M.E.(slegs voorletters) 1965
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1966
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1966
Tydskrif vir Geesteswetenskappe F.I.J. van Rensburg 1966
G.A. Watermeyer Bitter brood Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
P.de Waal Venter Kiem Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1966
Die Sondagstem P.G. du Plessis 1966
Die Transvaler Jan Kromhout 1966
Die Vaderland A.P. Grové 1966
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1966
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
P.J. Philander Die bruin kokon Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1965
Pirow Bekker Die klip sing Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek en Sondagnuus J.M.E.(slegs voorletters) 1965
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1965
Die Huisgenoot T.T. Cloete 1965
Die Sondagstem P.G. du Plessis 1965
Die Vaderland R. Schutte 1965
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Standpunte Rob Antonissen 1965
S.V. Petersen Suiderkruis Die Huisgenoot T.T. Cloete 1965
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Spitsberaad.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1961-1965 Rob Antonissen 1966
Vincent van der Westhuizen Kolokwinte
1966 D.P.M. Botes Klawer
Ernst van Heerden Anderkant besit Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Standpunte Rob Antonissen 1966
Freda Plekker Petisie van ʼn loodsoldaat Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland R. Schutte 1966
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1967
G.J. Kruger Spektrum Dagbreek en Sondagnuus J.M.E.(slegs voorletters) 1966
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe H.J. Truter 1967
George H. Weideman Hondegaloppie Beeld Anoniem (Beeld) 1966
Dagbreek en Sondagnuus J. Erlank 1966
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland L. Pienaar 1966
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Rialette Wiehahn 1967
Henk Rall ʼn Son breek Dagbreek J. Erlank 1966
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland A. de Kock 1966
Ingrid Jonker Kantelson Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Dagbreek en Sondagnuus J.M.E.(slegs voorletters) 1966
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1966
Johann Johl 1976
Standpunte André P. Brink 1966
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Rialette Wiehahn 1967
Jacques Loots Eenhoring
Menno Stenvert Klawer
P.de Waal Venter Klawer
Wilhelm Knobel Bloedsteen Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1966
Die Transvaler Jan Kromhout 1966
Die Vaderland L. Pienaar 1966
Tydskrif vir Geesteswetenskappe F.R. Gilfillan 1967

 

Na bladsy 4

Bookmark and Share