Bronnelys: Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978. (4)

 

Datastel van die Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978 (4)

Senekal, Johannes H. en Karien van Aswegen. 1981.

Bronne by die studie van die Afrikaanse digbundels 1900-1978.

Johannesburg: Perskor.

   Bronnelys 1,  23,  4

 

 

Datum van publ. (werk) Outeur Werk Platform Kritikus of letterkundige Datum van studie
1967 A.J.J. Visser Lig en donker.Verbeterde uitgawe
Abraham Fouché Weeskinders van die hemelgoed
Boerneef Op die flottina Klasgids Johannes Petrus Spies 1968
Sarie Marais Elsa Joubert 1967
Breyten Breytenbach Die huis van die dowe Beeld Chris Barnard 1967
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Edith Raidt 1968
Die Huisgenoot André P. Brink 1967
Die Transvaler Jan Kromhout 1967
Die Vaderland Louise Behrens 1967
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1967
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kriterium André P. Brink 1965
Perspektief en profiel André P. Brink 1969
Sarie Marais Elsa Joubert 1968
Standpunte Ernst Lindenberg 1967
Rob Antonissen 1965
The Argus Ernst Lindenberg 1967
C. van der Merwe Geboorte is nodig Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler Jan Kromhout 1967
Die Vaderland A. de Kock 1967
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1967
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Abel J. Coetzee 1967
D.P.M. Botes Klein grys telegramme van die wêreld Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland Koos Meij 1967
Sarie Marais Elsa Joubert 1968
F.Z. van der Merwe Bosveldwysies en ander gedigte
Helen Steiner Rice Net vir jou: ‘n versameling besielende verse
M.M. Walters Cabala Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler Jan Kromhout 1967
Gesprekke met skrywers T.T. Cloete 1971
Jaarboek S.A.Akademie P.D. van der Walt 1968
Sarie Marais Elsa Joubert 1968
Standpunte Ernst Lindenberg 1967
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Pirow Bekker 1968
S.V. Petersen Keurverse : ‘n bloemlesing uit die gedigte van S.V.Petersen en P.J.Philander
T.C.C. Lombard Klanke uit die siel
Uit hart, stad en see
Weegskaal
1968 Elisabeth Eybers Onderdak Aspekte van die digterskap van Elisabeth Eybers met toespitsing op die bundel “Onderdak”. C.H.F. Ohlhoff 1971
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1969
Rosa Nepgen 1969
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Jewish Affairs Anoniem (Jewish Affairs) 1969
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
S.A.Akademie 1875-1/1/1975 Studies oor die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1975
Sarie Marais Elsa Joubert 1969
Standpunte T.T. Cloete 1969
Stellenbosse student Etienne Cornelius Britz 1969
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1969
Uit twee letterkundes M. Nienaber- Luitingh 1978
Elizabeth C.M. du Toit Towertuin
Erika Nöthling Intermezzo
Henk Rall Wit-ryp Beeld Maureen Joubert 1968
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Ben de Kock 1969
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1969
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1969
Standpunte T.T. Cloete 1969
Marie Blomerus Fosforblom Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1969
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1969
N.A. Coetzee Uit die skatkamers
P.J. Philander Zimbabwe Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Ernst Lindenberg 1969
Die Vaderland Louise Behrens 1968
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1968
Sarie Marais Elsa Joubert 1968
Standpunte T.T. Cloete 1969
Pieter W. Grobbelaar Onder die skedelvlag Beeld John Miles 1969
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1969
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1969
Sarie Marais Elsa Joubert 1969
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1969
1969 Breyten Breytenbach Kouevuur Beeld F.I.J. van Rensburg 1970
Henry Katzen 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Rob Antonissen 1969
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Vaderland Abel J. Coetzee 1970
Freda Plekker 1970
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1970
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Standpunte T.T. Cloete 1970
Taalkundige literêre teorie en kritiek Ernst Lindenberg 1972
The Cape Argus Frans Esterhuyse 1970
The Star Frans Esterhuyse 1970
Jan Kromhout 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
Casper Schmidt Adder om aarde Beeld P. du Plessis 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Nataller A.G.(slegs voorletters) 1970
Die Vaderland Freda Plekker 1970
Hoofstad T.M.(slegs voorletters) 1970
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
G.J. Kruger Draaispieël Dagbreek en Sondagnuus J. Erlank 1966
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland Freda Plekker 1970
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1969
George H. Weideman As die son kliplangs spring Beeld Marie Heese 1969
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland Freda Plekker 1970
George Louw Opstand verby Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1969
Louis Eksteen Verse van ʼn landloper Beeld Abel J. Coetzee 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Nataller A.G.(slegs voorletters) 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1970
M.M. Walters Apocrypha Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1969
Die Vaderland Freda Plekker 1970
Standpunte T.T. Cloete 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
Pieter W. Grobbelaar Trippe trappe trone Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Naweekpos Anoniem (Die Naweekpos) 1970
Die Voorligter W.M.(slegs voorletters) 1970
Hoofstad T.M.(slegs voorletters) 1970
The Cape Times Anoniem (The Cape Times) 1970
The Star Jan Kromhout 1969
R. van Rensburg Klip en kristal Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Die Vaderland Freda Plekker 1970
Die Voorligter W.M.(slegs voorletters) 1970
Klasgids Pirow Bekker 1970
The Star Jan Kromhout 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
S.J. Pretorius Argekrobaat Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Nataller Anoniem (Die Nataller) 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Die Vaderland Freda Plekker 1970
Pretoria News Anoniem (Pretoria News) 1970
Standpunte T.T. Cloete 1970
Tydskrif vir Letterkunde H.J. Schutte 1970
Stephan Bouwer So sal ons uitpasseer Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Staatsamptenaar Boekanier 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
T.C.C. Lombard Papegaaie oor die reënboog Die Vaderland Freda Plekker 1970
Uys Krige Spaans-Amerikaanse keuse Die Huisgenoot Audrey B. Blignault 1969
Rosa Nepgen 1970
Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
1970 Antjie Krog Dogter van Jefta Beeld Chris Barnard 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad F.C.M.(slegs voorletters) 1970
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1970
The Cape Times Hazel Prinsloo 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Breyten Breytenbach Lotus Beeld Jan Blom 1970
Tina van Rensburg 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger F.I.J. van Rensburg 1971
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1971
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1970
The Star Jan Kromhout 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Oorblyfsels uit die pelgrim se verse na ʼn tydelike Beeld Anoniem (Beeld) 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1970
The Star Anoniem (The Star) 1970
C. le Grange Afrikaanse gedigte, vyfde bundel
D.J. Opperman Edms.Bpk. Beeld Schalk Pienaar 1970
Dagsoom A.P. Grové 1978
Die Burger A.P. Grové 1970
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Taalgenoot Anoniem (Die Taalgenoot) 1970
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Dolosgooier van die woord A.P. Grové 1974
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Standpunte Rika Cilliers 1975
The Cape Times Hazel Prinsloo 1970
The Pretoria News D.M.(slegs voorletters) 1970
The Star Jan Kromhout 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
Tydskrif vir Letterkunde A.P. Grové 1974
C.H.F. Ohlhoff 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Zuid-Afrika J.H. Senekal 1971
George H. Weideman Klein manifes van ‘ n reisiger Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1971
Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1971
Die Transvaler P.D. van der Walt 1971
Die Volksblad J.R. Verster 1971
Rapport Abel J. Coetzee 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
H.L. Swanepoel Steekgras in die dwarspad Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Henk Rall Reise (Rall) Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1970
Die Nataller A.C.(slegs voorletters) 1970
Die Volksblad J.R.V.(slegs voorletters) 1970
The Cape Times Hazel Prinsloo 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
I.D. du Plessis Sjeg Joesoef Beeld Alba Bouwer 1970
Die Volksblad J.R.V.(slegs voorletters) 1970
Sarie Marais J.L.(slegs voorletters) 1970
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1970
Ina Rousseau Taxa Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Ernst Lindenberg 1971
Die Volksblad J.R. Verster 1971
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Rapport Abraham H. de Vries 1971
Sarie Marais Alba Bouwer 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Karel Schoeman Uit die Iers Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1971
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1971
Die Volksblad J.R. Verster 1971
Kaapse Bibliotekaris Anoniem (Kaapse Bibliotekaris) 1971
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1971
The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Marlise Joubert ʼn Boot in die woestyn Dagbreek Anoniem (Dagbreek) 1969
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Rapport Abel J. Coetzee 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
Phil du Plessis Diep soet afgeronde stem van my dooies.Gedigte Beeld Wium van Zyl 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Oggendblad Abraham H. de Vries 1975
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1976
The Cape Times Jan Rabie 1975
Sheila Cussons Plektrum Beeld Anoniem (Beeld) 1970
Contrast Anoniem (Contrast)) 1971
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1971
1972
Die Huisgenoot E. Lindberg 1971
Rosa Nepgen 1971
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1972
Die Volksblad E. Lindberg 1972
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Jaarboek S.A.Akademie P.G. du Plessis 1971
Klasgids Lina Spies 1971
Pretoria News D.M.(slegs voorletters) 1971
Rapport Abel J. Coetzee 1971
Sarie Marais Alba Bouwer 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Times Hazel Prinsloo 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Wessel Pretorius Maat van die onbekende Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1971
Die Volksblad J.R. Verster 1971
Rapport I.G. Winterbach 1970
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Wilhelm Knobel Mure van mos Beeld Abel J. Coetzee 1970
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1971
Die Taalgenoot P.D. van der Walt 1971
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Wilma Stockenström Vir die bysiende leser Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Rosa Nepgen 1971
Rapport Anita Moodie 1970
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1971
1971 Dan Sleigh Duif oor water Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1971
Die Staatsamptenaar V.v.d.W.(slegs voorletters) 1971
Die Vaderland J.K.(slegs voorletters) 1971
Rapport André P. Brink 1971
Anoniem (Rapport) 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Times Jan Rabie 1971
The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1971
The Star Jan Kromhout 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
Fanie Olivier Gom uit die sipres Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger W.E.G. Louw 1971
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1971
Kaapse Bibliotekaris Anoniem (Kaapse Bibliotekaris) 1972
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
Jeanne Goosen ʼn Uil vlieg weg Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1971
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Times Jan Rabie 1971
The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
Lina Spies Digby vergenoeg Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.D. van der Walt 1972
Die Vaderland J.K.(slegs voorletters) 1972
Die Volksblad Pirow Bekker 1972
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Times Hazel Prinsloo 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
N.A. Liebenberg Die eerste gety Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1971
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1971
Jan Kromhout 1971
Rapport André P. Brink 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Cape Times Jan Rabie 1971
The Star Jan Kromhout 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
Phil du Plessis Geskrifte om ʼn houtgesig Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1971
André P. Brink 1971
Die Staatsamptenaar V.v.d.W.(slegs voorletters) 1971
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1971
New Nation Jean Marquard 1971
Rapport André P. Brink 1975
P.P. van der Merwe 1971
Wim Pretorius 1971
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1971
The Star Jan Kromhout 1971
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
1972 Abraham Fouché Boesmanverse Die Huisgenoot Louis Eksteen 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Klasgids H.J. Schutte 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Antjie Krog Januarie-suite Beeld Chris Barnard 1972
Lina Spies 1973
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester S.E.v.Z.(slegs voorletters) 1973
Die Transvaler P.D. van der Walt 1972
Die Vaderland J.K.(slegs voorletters) 1972
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1972
Charles Malan 1973
Hoofstad T.T. Cloete 1973
Rapport Abel J. Coetzee 1972
Standpunte Abel J. Coetzee 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Tydskrif vir Letterkunde P.D. van der Walt 1974
Breyten Breytenbach Skryt.Om ʼn sinkende skip blou te verf.Verse en tekeninge Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Ia van Zyl 1974
Rapport Ampie Coetzee 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
C. le Grange Afrikaanse gedigte, vierde bundel
Con Kruger Onbesnede lippe Die Huisvrou R.K. Belcher 1973
Die Nataller P.V.(slegs voorletters) 1973
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1973
Die Vaderland J.H.(slegs voorletters) 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Ernst van Heerden Teenstrydige liedere Die Burger F.R. Gilfillan 1972
Die Huisgenoot P.P. van der Merwe 1973
Die Staatsamptenaar R.E.(slegs voorletters) 1973
Die Transvaler P.P. van der Merwe 1973
Die Vaderland P.P. van der Merwe 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Klasgids D.H. Steenberg 1974
Oggendblad A.J.C.(slegs voorletters) 1973
Rapport J.C. Steyn 1975
Louis Eksteen 1973
The Star Jan Kromhout 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Freda Plekker Menner Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.D. van der Walt 1973
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1972
1973
Klasgids F.R. Gilfillan 1974
Oggendblad Abel J. Coetzee 1973
Rooi Rose Louis Eksteen 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
H.W. Truter Kleinhoewe.Gedigte Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1972
Die Volksblad Charles Malan 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
I.L. de Villiers Leitourgos Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1973
Johann Botha 1972
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1972
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1973
Charles Malan 1972
Die Voorligter Anoniem (Die Voorligter) 1973
Kaapse Bibliotekaris Anoniem (Kaapse Bibliotekaris) 1972
Klasgids H.J. Schutte 1973
The Star Jan Kromhout 1972
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
Kobus van Zyl Wintervure Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
L. Taljaard Drome van gister.Gedigte oor dieleween die liefde Die Staatsamptenaar R.B.(slegs voorletters) 1972
Olga Kirsch Negentien gedigte Buurman Jean Marquard 1973
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1973
Die Transvaler P.D. van der Walt 1972
Die Volksblad Charles Malan 1972
Hoofstad Rena Pretorius 1973
Rapport André P. Brink 1972
S.A.Jewish Times Anoniem (S.A. Jewish Times) 1972
The Cape Argus Hennie Geyser 1972
The Friend S.M.(slegs voorletters) 1972
The Star Anoniem (The Star) 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
P.H. Roodt Foma Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad Charles Malan 1972
Klasgids F.R. Gilfillan 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1972
W.E.G. Louw Naggesprek en ander gedigte Dagsoom A.P. Grové 1978
Die Burger R.H. Pheiffer 1972
Die Huisgenoot Louis Eksteen 1973
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1973
Hoofstad A.P. Grové 1973
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaapse Bibliotekaris Anoniem (Kaapse Bibliotekaris) 1973
Klasgids H.J. Schutte 1973
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Rapport Berta Smit 1972
F.I.J. van Rensburg 1972
Standpunte T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
1973 A.A.J. van Niekerk Twee maal elf is twaalf: vier-en-veertig volksrympies
Adam Small Oos Wes tuis bes. Distrik Ses Die Herald Anoniem (Die Herald) 1973
Oos Wes tuis bes.Distrik Ses Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger C. Sidego 1973
Rapport Anoniem (Rapport) 1973
C. Slabber 1973
The Cape Times Anoniem (The Cape Times) 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
André le Roux Struisbaai-blues.ʼn Testament Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger R.H. Pheiffer 1977
Die Suidwester Ia van Zyl 1977
Die Volksblad Johann Johl 1979
Rapport André P. Brink 1977
Standpunte Ernst Lindenberg 1979
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Barend J. Toerien Verliese en aanklagte Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Staatsamptenaar S.B.(slegs voorletters) 1974
Die Vaderland P.D. van der Walt 1974
Stephan Bouwer 1974
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1974
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Rapport André P. Brink 1974
C. Slabber 1974
The Cape Times Jan Rabie 1974
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Breyten Breytenbach Met ander woorde vrugte van die droom van stilte Die Burger Abel J. Coetzee 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Oggendblad Abel J. Coetzee 1973
Anoniem (Oggendblad) 1977
The Cape Argus Hennie Geyser 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
D.P.M. Botes Psalms van Dawid Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Fanie Olivier 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
J.J. Kruger 1974
Hoofstad Elsa Nolte 1974
H.(slegs voorletters) 1974
Oggendblad Anoniem (Oggendblad) 1973
Jeanne Goosen 1973
Rapport André P. Brink 1974
Rooi Rose Louis Eksteen 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Elisabeth Eybers Kruis of munt Die Burger André P. Brink 1973
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1973
Die Suidwester S.E.v.Z.(slegs voorletters) 1973
Die teken as teiken H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Transvaler P.D. van der Walt 1973
Die Volksblad Charles Malan 1973
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Hoofstad T.T. Cloete 1973
Rapport Anoniem (Rapport) 1974
Stephan Bouwer 1973
Standpunte Lina Spies 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Letterkunde R. Pretorius 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Ernst van Heerden Op die mespunt Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1964
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Kriterium R.H. Pheiffer 1964
Mené Tekél.Letterkundige studies en kritieke P.D. van der Walt 1970
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Sarie Marais Audrey B. Blignault 1964
Standpunte T.T. Cloete 1964
Tydskrif vir Geesteswetenskappe P.D. van der Walt 1964
Fanie Olivier Om alleen te reis Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger André P. Brink 1973
Oggendblad Abraham H. de Vries 1974
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Rapport Ampie Coetzee 1973
C. Slabber 1973
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
I.D. du Plessis Ballade van Broer Blindeman Die Burger Anoniem (Die Burger) 1973
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1973
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1973
Charles Malan 1973
Nexus Anoniem (Nexus) 1973
Rand Daily Mail Ella Rose 1974
The Cape Argus Anoniem (The Cape Argus) 1973
The Friend Anoniem (The Friend) 1973
1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Jansen, C. Oos Wes tuis bes.Distrik Ses
Leon Strydom Geleentheidsverse Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger André P. Brink 1974
Die Huisgenoot André P. Brink 1974
Chris Barnard 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
Jaarboek S.A.Akademie Elize Botha 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Lina Spies Winterhawe Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Abel J. Coetzee 1974
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad P.P. van der Merwe 1976
T.T. Cloete 1974
Rapport Fanie Olivier 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Marlise Joubert Domus Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger André P. Brink 1973
Die Huisgenoot C.N. van der Merwe 1974
Die Huisvrou Anoniem (Die Huisvrou) 1973
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
Hoofstad R. Pretorius 1974
Oggendblad Abraham H. de Vries 1974
Rapport Stephan Bouwer 1973
Standpunte Lina Spies 1974
Tempo H.P. van Coller 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
P.H. van Rooyen Draak op die erf Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1974
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Volksblad Charles Malan 1974
Rapport Anoniem (Rapport) 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Stephan Bouwer Soldag Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Ia van Zyl 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1970
1974
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1974
Hoofstad A.P. Grové 1974
Oggendblad Jeanne Goosen 1974
Rapport André P. Brink 1974
Anoniem (Rapport) 1973
Rooi Rose Louis Eksteen 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Letterkunde C.H.F. Ohlhoff 1974
Uys Krige Krige: ʼn Keur uit sy gedigte Die Burger J.C. Kannemeyer 1974
Die Staatsamptenaar S.B.(slegs voorletters) 1974
The Cape Argus Frans Esterhuyse 1974
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
W.E.G. Louw Versamelde gedigte (Louw) Die Burger Anoniem (Die Burger) 1973
Die Transvaler P.D. van der Walt 1973
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1973
Die Voorligter W.M.(slegs voorletters) 1973
Oggendblad Abel J. Coetzee 1973
Standpunte T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1973
Wilma Stockenström Spieël van water Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger A.E.K.(slegs voorletters) 1974
Die Huisgenoot Fanie Olivier 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1974
Elsa Nolte 1974
Oggendblad Fanie Olivier 1974
Rapport André P. Brink 1974
The Cape Times Jan Rabie 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
1974 Betsie Steynberg-Bosman U ek en jy Die Vaderland J.K.(slegs voorletters) 1974
Die Volksblad Charles Malan 1974
Die Voorligter A.J.J.V.(slegs voorletters) 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
C. le Grange Die grotman van die oertyd keer vir hom ‘n vrou aan
Casper Schmidt Terra incognita Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
H.J. Schutte 1974
P.D. van der Walt 1974
Die Volksblad Charles Malan 1974
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1975
Rapport Anoniem (Rapport) 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
D.J. Opperman Kort reis na Garrara
Naaldekoker Beeld George Boshoff 1974
Die Burger George Boshoff 1974
Die Suidwester S.E.v.Z.(slegs voorletters) 1975
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
Die Volksblad A.v.Z. (slegs voorletters) 1975
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Erika Nöthling Dal segno Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
F.W. Peters Wag op die volmaan Die Afrikaner Anoniem (Die Afrikaner) 1975
Die Vaderland J.K.(slegs voorletters) 1974
Hein Swart Praathuis Beeld Ampie Coetzee 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisgenoot Louis Eksteen 1975
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Die Vaderland Stephan Bouwer 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Hoofstad Elsa Nolte 1975
Rapport André P. Brink 1974
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
I.L. de Villiers Manna oor die duine Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Huisvrou L.J.(slegs voorletters) 1974
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Johan de Jager Haggada vir ʼn wit Afrikaan Beeld Casper Schmidt 1975
Buurman Abel J. Coetzee 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Casper Schmidt 1975
Die Huisgenoot Louis Eksteen 1975
Die Transvaler Hannie Schutte 1974
P.D. van der Walt 1975
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1975
Stephan Bouwer 1974
Oggendblad Ernst Lindenberg 1975
Rapport André P. Brink 1975
The Star Anoniem (The Star) 1975
Jan Kromhout 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
M.M. Walters Heimdall
Beeld Ampie Coetzee 1974
George Boshoff 1974
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abel J. Coetzee 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland Stephan Bouwer 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Hoofstad A.P. Grové 1974
Oggendblad P.P. van der Merwe 1975
Rapport Fanie Olivier 1975
J.C. Steyn 1974
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Zuid-Afrika Fanie Olivier 1975
Robert van Tonder Sandspruit se bloekoms Oggendblad Kees Bezuidenhout 1973
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Rosa Keet Hystera Beeld Dorothea van Zyl 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester S.E.v.Z.(slegs voorletters) 1975
Oggendblad P.E.(slegs voorletters) 1975
Rapport André P. Brink 1975
Anoniem (Rapport) 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
S.J. Pretorius Lemma Beeld Ampie Coetzee 1974
Die Burger Abel J. Coetzee 1974
Die Huisvrou W.H.V.(slegs voorletters) 1974
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1975
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland Stephan Bouwer 1975
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1975
Rapport André P. Brink 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Wessel Pretorius Nuwe wêreld Beeld Wium van Zyl 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1975
Die Vaderland Stephan Bouwer 1975
Hoofstad Rosa Nepgen 1975
Rapport André P. Brink 1975
Anoniem (Rapport) 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Woorde vir ʼn windharp Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1974
Die Transvaler P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1974
Hoofstad Fritz Ponelis 1974
Oggendblad Jeanne Goosen 1974
Rapport André P. Brink 1974
Rooi Rose Louis Eksteen 1974
The Pretoria News Daan Minnaar 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1974
Tydskrif vir Letterkunde C.H.F. Ohlhoff 1974
William Rowland Die huis waar ek woon Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger I.L. de Villiers 1974
Die Huisgenoot C. Aucamp 1974
Die Huisvrou Anoniem (Die Huisvrou) 1974
Die Kerkbode S.M.(slegs voorletters) 1974
Die Transvaler H.J. Schutte 1974
P.D. van der Walt 1974
Die Vaderland D.H. Steenberg 1974
Die Volksblad Charles Malan 1974
Die Voorligter A.J.J.V.(slegs voorletters) 1974
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1974
Oggendblad Abel J. Coetzee 1974
Rand Daily Mail Anoniem (Rand Daily Mail) 1975
Rapport André P. Brink 1974
Sarie Marais Alba Bouwer 1974
The Cape Times Jan Rabie 1974
The Star Jan Kromhout 1974
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
1975 Antjie Krog Beminde Antartika Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1975
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1975
Ia van Zyl 1975
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Die Volksblad Johann Johl 1975
Hoofstad A.P. Grové 1975
Elsa Nolte 1975
Oggendblad Anita Lindenberg 1976
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1979
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Zuid-Afrika Anoniem (Zuid-Afrika) 1975
Fanie Olivier 1976
Mannin Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1975
Die Suidwester Ia van Zyl 1975
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Die Volksblad J.J.(slegs voorletters) 1975
Hoofstad A.P. Grové 1975
Oggendblad Anita Lindenberg 1976
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Barend J. Toerien Illusies, elegieë, oorveë, transfusies Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Johann Johl 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Dolf van Niekerk Karoosange Beeld Rika Cilliers 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.D. van der Walt 1975
Die Vaderland J.K(slegs voorletters) 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Johann Johl 1975
Oggendblad Louis Eksteen 1975
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1976
The Star Jan Kromhout 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Ernst van Heerden Tyd van verhuising Beeld D.H. Steenberg 1975
Deurbraak E.J.V.(slegs voorletters) 1975
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1975
Audrey B. Blignault 1975
Die Huisvrou Anoniem (Die Huisvrou) 1975
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1975
George Boshoff 1975
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
P.D. van der Walt 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Oggendblad Louis Eksteen 1976
Rapport André P. Brink 1976
Anoniem (Rapport) 1975
J.C. Steyn 1975
Standpunte Johann Johl 1976
The Cape Argus Rykie Pretorius 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
H.W. Snyman Sestig blare in my hand The Pretoria News Anoniem (The Pretoria News) 1975
Helene Kesting Skip na die son Beeld Ernst van Heerden 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Ernst van Heerden 1975
Die Suidwester S.E.v.Z.(slegs voorletters) 1976
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
P.D. van der Walt 1975
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1975
Die Volksblad Johann Johl 1976
Klasgids M.J. Prins 1975
Oggendblad A.J. van der Merwe 1976
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Henk Rall Donker van mere Beeld Henning Snyman 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Ia van Zyl 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Oggendblad A.J. van der Merwe 1976
Rapport André P. Brink 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
I.L. de Villiers Gelykenisse en ander verse Beeld Henning Snyman 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Henning Snyman 1975
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1976
Elsa Nolte 1976
Oggendblad Helize van Vuuren 1976
Standpunte Johann Johl 1976
Lina Spies 1976
The Star Jan Kromhout 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Ingrid Jonker Versamelde werke (Jonker) Beeld Abraham H. de Vries 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1975
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1975
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
P.D. van der Walt 1975
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1975
Oggendblad Anoniem (Oggendblad) 1975
Pretoria News C.W.H.(slegs voorletters) 1976
Rapport André P. Brink 1976
The Star Jan Kromhout 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Woord en Daad Anoniem (Woord en Daad) 1976
D.H. Steenberg 1976
J.C. Steyn Die grammatika van liefhê Beeld Abraham H. de Vries 1975
Buurman Ampie Coetzee 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1975
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad P.P. van der Merwe 1976
Jaarboek S.A.Akademie H. v.d. Merwe Scholtz 1976
Oggendblad Abel J. Coetzee 1976
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte J.C. Kannemeyer 1977
Johann Johl 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Tydskrif vir Letterkunde Henning Snyman 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
J.G. Maree Die voetpaadjie
Jan Spies Voetvolk 1960-1970 Beeld Ia van Zyl 1975
Wium van Zyl 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Hein Swart 1975
Die Suidwester Anoniem (Die Suidwester) 1975
Die Volksblad Charles Malan 1975
Hoofstad T.T. Cloete 1975
Oggendblad Abraham H. de Vries 1975
Rapport André P. Brink 1975
Anoniem (Rapport) 1975
Standpunte Johann Johl 1976
The Cape Times Jan Rabie 1975
The Star Jan Kromhout 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Jan Swanepoel My Rome brand so mooi.Gedigte 1/1/1971-1/1/1975 Beeld T.T. Cloete 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger T.T. Cloete 1975
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1975
Die Volksblad Johann Johl 1976
Koers D.H. Steenberg 1976
Oggendblad Gerrit Olivier 1976
Rapport André P. Brink 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Woord en Daad D.H. Steenberg 1976
Jeanne Goosen Orrelpunte Beeld Abraham H. de Vries 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1975
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
P.D. van der Walt 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Hein Viljoen 1976
Oggendblad Annari van der Merwe 1976
Rapport André P. Brink 1976
C. Slabber 1975
Standpunte Johann Johl 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Woord en Daad D.H. Steenberg 1976
Katrien Engelbrecht Ellips Die Burger René Rautenbach 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Niel van Tonder As hy weer kom Beeld Ampie Coetzee 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Ampie Coetzee 1975
Die Huisgenoot Louis Eksteen 1975
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1975
Hoofstad C.H.F. Ohlhoff 1975
Oggendblad Anita Lindenberg 1975
Anoniem (Oggendblad) 1975
Rapport André P. Brink 1975
Standpunte Johann Johl 1976
Tempo Anoniem (Tempo) 1974
The Star Jan Kromhout 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1975
Tydskrif vir Letterkunde D.F. Spangenberg 1975
Pirow Bekker Toekomstige betrekkinge Beeld H. v.d. Merwe Scholtz 1975
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1975
Die Vaderland M.J.(slegs voorletters) 1977
Oggendblad Helize van Vuuren 1976
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Johann Johl 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Voorlopige Rapport.Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig André P. Brink 1976
Salomé Louw Onthuis Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Oosterlig D.S.(slegs voorletters) 1976
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Hoofstad Hein Viljoen 1976
Klasgids H. le R. Slabbert 1976
Oggendblad Freddie Marais 1976
Rapport Stephan Bouwer 1976
Standpunte Johann Johl 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Woord en Daad D.H. Steenberg 1976
Wilhelm Knobel Nagelate gedigte Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1976
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1976
Klasgids M.J. Prins 1976
Rapport André P. Brink 1976
Tempo R. Villo 1976
1976 Boerneef Sesde hoepel Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Breyten Breytenbach Voetskrif Beeld Gerrit Olivier 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Ena Jansen 1977
Die Oosterlig Abraham H. de Vries 1977
Die Transvaler Anoniem (Die Transvaler) 1975
P.D. van der Walt 1976
Die Vaderland H. Kloppers 1976
S. Steckoll 1977
Die Volksblad F.I.J. van Rensburg 1976
Johann Johl 1976
Hoofstad P.P. van der Merwe 1976
Rapport André P. Brink 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Zuid-Afrika Annari van der Merwe 1976
Ernst van Heerden Die Ysterwoud Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Fanie Olivier Paradysrigting van die wind Beeld Niel van Tonder 1977
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Hilda Grobler 1976
Oggendblad Ernst Lindenberg 1976
Gerrit Olivier 1976
Rapport André P. Brink 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Gerrit Fourie Bokas en ondertoon Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad F.P. van der Merwe 1977
Oggendblad Annari van der Merwe 1977
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Abel J. Coetzee 1978
Tempo R. Villo 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1976
Woord en Daad L.C. Minnaar 1978
H. van der Merwe Scholtz Grimas 1/1/1969-1/1/1973 Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Herman Engelbrecht Droomskerwe Die Vaderland H.W.(slegs voorletters) 1977
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1977
Hester Heese Sonder jou Die Oosterlig Johann Johl 1976
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1976
Johan van Wyk Deur die oog van ʼn luiperd Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Fanie Olivier 1976
Oggendblad Abel J. Coetzee 1976
Anita Lindenberg 1976
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Abel J. Coetzee 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Lina Spies Dagreis Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Volksblad Abraham H. de Vries 1976
Johann Johl 1976
Hoofstad Fanie Olivier 1977
Oggendblad F.R. Gilfillan 1977
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte J.C. Kannemeyer 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Marie Blomerus Blou as beginsel van duisternis Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Suidwester Ia van Zyl 1976
Die Transvaler P.D. van der Walt 1976
Die Vaderland J.K(slegs voorletters) 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Hilda Grobler 1976
Welma Odendaal 1976
Oggendblad Gerrit Olivier 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Woord en Daad D.H. Steenberg 1976
Marie-Louise Marais Alwynvreugde
Marietjie Joubert Ligterhout Beeld Abraham H. de Vries 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Oosterlig Abraham H. de Vries 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Fanie Olivier 1977
Oggendblad Helize van Vuuren 1977
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Abel J. Coetzee 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Marlise Joubert So ver en verder Beeld Niel van Tonder 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger F.R. Gilfillan 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad Hilda Grobler 1976
Klasgids H. le R. Slabbert 1976
Oggendblad J.C. Kannemeyer 1976
Rapport Stephan Bouwer 1976
Tempo R. Villo 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Woord en Daad L.C. Minnaar 1978
Olga Kirsch Geil gebied Buurman F.I.J. van Rensburg 1976
Die Burger Lina Spies 1976
Die Vaderland Stephan Bouwer 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Hoofstad P.P. van der Merwe 1976
Oggendblad Gerrit Olivier 1976
Rapport C. Slabber 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Rosa Keet Boom van kennis Beeld Anoniem (Beeld) 1976
Niel van Tonder 1976
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1976
Die Volksblad Ronél van der Merwe 1976
Hoofstad Hilda Grobler 1976
Klasgids M.J. Prins 1976
Oggendblad Gerrit Olivier 1976
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte Henning Snyman 1979
Tempo R. Villo 1976
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
S.J. Pretorius Album, ʼn Keur uit sy gedigte Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
W.E.G. Louw Vensters op die vrees Die Burger R.H. Pheiffer 1976
Die Volksblad Johann Johl 1976
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Hoofstad Fanie Olivier 1976
Persoonlike perspektiewe R.H. Pheiffer 1977
Rapport Anoniem (Rapport) 1976
Standpunte Gerrit Olivier 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
Wilma Stockenström Van vergetelheid en van glans Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1976
Die Oosterlig Anoniem (Die Oosterlig ) 1977
Die Suidwester Ia van Zyl 1977
Die Vaderland H.W.(slegs voorletters) 1977
Die Volksblad Johann Johl 1977
Oggendblad Ernst Lindenberg 1977
Rapport André P. Brink 1976
Standpunte J.C. Kannemeyer 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1977
1977 Boerneef Versamelde poësie Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Elisabeth Eybers Einder Die Burger Ena Jansen 1978
H. v.d. Merwe Scholtz 1977
Die Suidwester Ia van Zyl 1977
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1977
1978
Oggendblad Anoniem (Oggendblad) 1977
Rapport André P. Brink 1977
Standpunte Ernst Lindenberg 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
George H. Weideman Hoera hoera die ysman Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Transvaler P.H. Roodt 1978
Die Volksblad Johann Johl 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1978
Jeanne Goosen 1979
Oggendblad F.R. Gilfillan 1978
Rapport André P. Brink 1978
The Cape Times Jan Rabie 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Hennie Aucamp Die lewe is ʼn grenshotel Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Ia van Zyl 1977
Die Volksblad Johann Johl 1978
Oggendblad J.A. Coetzee 1977
The Cape Times Jan Rabie 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
I.D. du Plessis Kaapse moppies Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Julian L.C. de Wette Die koning in die buiteland Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1977
Die Oosterlig Abraham H. de Vries 1977
Die Volksblad Johann Johl 1977
Oggendblad Niel van Tonder 1977
Rapport André P. Brink 1977
Marlene van Niekerk Sprokkelster Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Suidwester Ia van Zyl 1978
Die Volksblad Johann Johl 1977
Hoofstad Hilda Grobler 1977
Oggendblad L.S. Venter 1978
Rapport André P. Brink 1977
Standpunte Ernst Lindenberg 1979
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Zuid-Afrika Anoniem (Zuid-Afrika) 1978
P.de Waal Venter Pols Beeld Abraham H. de Vries 1977
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Abraham H. de Vries 1977
Die Suidwester Ia van Zyl 1977
Die Volksblad Johann Johl 1977
Hoofstad Anoniem (Hoofstad) 1978
Jeanne Goosen 1978
Oggendblad Tim Huisamen 1978
Rapport André P. Brink 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
P.W. Buys Pleroma Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Petra Muller Obool Beeld Dorothea van Zyl 1978
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Dorothea van Zyl 1978
Die Suidwester Ia van Zyl 1978
Die Volksblad Johann Johl 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1978
Oggendblad Fanie Olivier 1978
Rapport André P. Brink 1978
The Cape Times Jan Rabie 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Pieter Smit Visum vir die vreemde Beeld H. v.d. Merwe Scholtz 1977
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1977
Die Volksblad Johann Johl 1977
Hoofstad Fanie Olivier 1977
Oggendblad R.H. Pheiffer 1977
Rapport André P. Brink 1978
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Rika Cilliers Debora Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1977
Die Volksblad Johann Johl 1978
Hoofstad Jeanne Goosen 1978
Oggendblad A. Parkendorf 1978
Rapport André P. Brink 1977
Tydskrif vir Geesteswetenskappe T.T. Cloete 1978
Tienie Holloway Rympies van Tienie Holloway
1978 A.G. Visser Roos en lanset Die Burger Anoniem (Die Burger) 1978
Charles Freyer Rooiwielwa Beeld M. Nienaber- Luitingh 1978
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Henning Snyman 1978
Die Transvaler P.H. Roodt 1978
Die Volksblad Johann Johl 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1978
Oggendblad Abel J. Coetzee 1978
Rapport André P. Brink 1978
Elisabeth Eybers Gedigte 1958-1973
Gedigte, 1928-1940 Die Burger Anoniem (Die Burger) 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1978
Erwyn Wessels Asiel Beeld Ian Raper 1979
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Fanie Olivier 1979
Die Oosterlig Ian Raper 1979
Die Transvaler A.P. Grové 1979
Die Volksblad Johann Johl 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1979
Oggendblad Johan van Wyk 1979
Rapport André P. Brink 1979
Eveleen Castelyn Tussen hemel en aarde Beeld H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Oosterlig H. v.d. Merwe Scholtz 1978
Die Transvaler A.P. Grové 1978
Die Volksblad Ronel Johl 1978
Hoofstad Hilda Grobler 1978
Oggendblad Anita Lindenberg 1979
Rapport André P. Brink 1978
The Friend P.C. Taljaard 1979
Fanie Olivier Skimmellig Beeld M. Nienaber- Luitingh 1978
Die Afrikaanse literatuur sedert sestig T.T. Cloete 1980
Die Burger Audrey B. Blignault 1979
Die Oosterlig Audrey B. Blignault 1979
Die Suidwester Ia van Zyl%
Bookmark and Share