Posts Tagged ‘Afrikaanse gedigte in vertaling’

Dit sou ‘n goeie grap gewees het as Ghalib die enigste goeie digter was (Nachoem Wijnberg)

Wednesday, December 18th, 2019

Vertaal deur Daniel Hugo

 

Dit sou ‘n goeie grap gewees het as Ghalib die enigste goeie digter was

Hy het nie ’n enkele dag in sy lewe ’n gebed opgesê nie, moet hy daarmee begin noudat hy nie meer kan praat nie,

soveel keer per dag ’n gebaar maak asof hy ’n gebed wil opsê?

 

Dit is Ghalib wat vir sy vriende sê hulle moenie ophou

om vir hom hul gedigte te gee dat hy dit kan verbeter nie.

 

Nie omdat hy poësie liefhet nie, waar kom hulle aan dié onsin,

maar soos ’n vrou wat haar man verdedig met wie sy haar hele lewe getroud was.

 

Ek ken ’n geheim wat ek vir al my vriende wil vertel,

aan die gedigte wat jy vir my gestuur het, kan ek sien dat dit nie die eerste is wat jy geskryf het nie; jy verwag ook niks van my nie.

 

Gee my ’n gedig en die volgende dag gee ek dit verbeter terug, behalwe as ek dit verloor het,

as my hande niks meer kan vashou nie, moet jy my niks meer gee nie.

 

As ek nie meer daar is nie, die bebloede vlag waarvoor ek my lewe gegee het, dit kan hulle vir jou gee,

daar is talle goeie digters maar ek gaan liewer eers in wanneer dit Ghalib se beurt is.

 

 

Het zou een goede grap zijn als Ghalib de enige goede dichter was (Nachoem Wijnberg)

Hij heeft geen dag van zijn leven een gebed uitgesproken, moet hij beginnen nu hij niet meer kan spreken,

zoveel keer per dag een gebaar te maken alsof hij een gebed zou willen uitspreken?

 

Dat is Ghalib die zijn vrienden zegt dat zij niet moeten ophouden

hem hun gedichten te geven om ze te verbeteren.

 

Niet omdat hij poëzie liefheeft, waar halen ze die onzin vandaan,

maar als een vrouw die de man verdedigt met wie zij haar hele leven getrouwd geweest is.

 

Ik weet een geheim dat ik al mijn vrienden wil vertellen,

aan de gedichten die je mij gestuurd hebt kan ik zien dat het niet de eerste zijn die je hebt geschreven, en je vraagt ook nergens om.

 

Geef mij een gedicht en de volgende dag geef ik het verbeterd terug, behalve als ik het kwijtgeraakt ben,

als mijn handen niets meer kunnen vasthouden moet je mij niets meer geven.

 

Als ik er niet meer ben, de bebloede vlag waarvoor ik mijn leven gaf, die mogen ze aan je geven,

er zijn veel goede dichters maar ik kom liever pas binnen als Ghalib aan de beurt is.

 

 

(uit: Divan van Ghalib, 2009)

[Afrikaanse gedigte met Engelse vertalings]: Afrikaans Poems with English Translations

Tuesday, December 11th, 2018

[Afrikaanse gedigte met Engelse vertalings]

Saamgestel deur Hennie van Coller, Helize van Vuuren and Louise Viljoen

Afrikaans Poems with English Translations

Selected and compiled by: Hennie van Coller, Helize van Vuuren and Louise Viljoen

 

Hierdie nuwe versameling van Afrikaanse gedigte met die Engelse vertalings daarnaas, is ‘n hersiene uitgawe van  Afrikaans Poems with English Translation, saamgestel deur A.P. Grové and C.J.D. Harvey in 1962. Die doel van hierdie nuwe uitgawe was om ‘n kompakte bloemlesing te verskaf van ‘n honderd van die beste gedigte in Afrikaans, maar die taak het uiteindelik gekulmineer in een honderd en dertien gedigte.  Die versameling bied ‘n venster op die Afrikaanse digkuns as ‘n geheel: ‘n letterkunde wat tematies en struktureel gegrond is in Afrika, asook in die verskeidenheid van internasionale letterkundes en poëtiese tradisies.

This new anthology of Afrikaans poems accompanied by their English translations is an extended and revised edition of Afrikaans Poems with English Translations, edited by A.P. Grové and C.J.D. Harvey and originally published in 1962. Grové and Harvey’s anthology gained a certain prominence in its time on which this anthology aims to build. It will also be a continuation of a specific tradition in Afrikaans literature, namely to collate the best and at the same time the most representative poems in an anthology. The aim with this edition was to produce a concise and compact anthology of a hundred of the best poems in Afrikaans; as a result of the near impossibility of such a task the editors ended up including a hundred and thirteen poems.

This selection will provide the reader with a window on Afrikaans poetry and give some impression of the vibrancy of Afrikaans literature as a whole: it is a literature thematically and structurally grounded in Africa, but at the same time in a variety of international literatures and poetic traditions.

Oor die samestellers / ABOUT THE COMPILERS

Editors of the new edition are H.P. van Coller, distinguished professor emeritus (University of the Free State) and extraordinary professor (North-West University), published poet and co-editor of Perspektief en profiel; Louise Viljoen, distinguished professor at the Department of Afrikaans and Dutch, Stellenbosch University, well-known literary critic and book reviewer; and Helize van Vuuren, a distinguished professor emiritus of literature at the Nelson Mandela Metropolitan University.

This anthology is a collection of the best Afrikaans poems beginning with Eugène Marais and ending with Nathan Trantraal. [Protea Book House, 2018;  R250.00 (VAT included), ISBN: 978-1-4853-0694-8, Format 152 x 222 mm., Softcover, pp 312]

.