Posts Tagged ‘Afrikaanse gedigte oor Shaka’

Uitnodiging aan digters: Gedigte oor Shaka

Tuesday, January 21st, 2020

Beste digter

Ek werk aan ’n prestige publikasie getitel “Die invloed van Shaka op kuns, literatuur en die samelewing”, wat op 14 November 2020 gaan verskyn. Shaka is volgens oorlewering in ongeveer 1781 gebore en het in 1828 gesterf. Hy het in sy leeftyd daarin geslaag om ʼn klomp stamme te verslaan en sy magsposisie oor ʼn militêr magtige volk uit te brei. As militêre despoot het hy ingrypende invloed op sowel militêre as politieke gebied in Suider-Afrika gehad. Oor Shaka bestaan daar uiteenlopende sienings in die geskiedenis en literatuur. Die letterkundige en historikus Dan Wylie, kunshistorikus Elza Miles, digter en letterkundige Johann Lodewyk Marais en politieke wetenskaplike Jabulani Sithole is genooi om vir die beoogde publikasie bydraes oor Shaka in die geskiedenis, kuns, literatuur en samelewing te lewer. Ons het besluit om ook prominente Afrikaanse en isiZulu digters te nooi om gedigte oor Shaka te skryf vir insluiting in die publikasie. Ons hoor graag nie later nie as 31 Januarie 2020 of jy ʼn Afrikaamse gedig tot die bundel sal bydra. Alle gedigte moet ons voor of op 31 Maart 2020 bereik. Stuur asseblief jou antwoord aan my:

Wouter Gildenhuys (gildenhuys.wouter@gmail.com)OF

Johann Lodewyk Marais (montpelaam@gmail.com).

Met vriendelike groete
Wouter Gildenhuys (Projekkoördineerder)
Tel. 083 628 0860