Posts Tagged ‘Albert Arnold Scholl vertaling’

Albert Arnold Scholl. Vertaling in Afrikaans

Monday, August 24th, 2020

 

Albert Arnold Scholl. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Poësie

 

POËSIE

begin waar inhoud ophou

 

DIE MISTIEKE ROOS BLOM

 

Anderkant die goue woorde

Buitekant die stadsmure

Anderkant diskursiewe vorme

Buitekant  denksisteme

 

IN DIE GLOED VAN OGGENDRYP

IN DIE PATROON VAN MUF OP DIE MUURPAPIER

TEEN DIE AGTERWAND VAN DIE ALTARE *

 

In die brandpunt  van dit

Wat nie gebeur nie

 

DIE GEDIG IS

 

‘n Molekulêre model gemaak uit vokale

‘n Kerkvenster gemaak uit naamwoorde

‘n Spinnerak gemaak uit herinneringe

‘n Prisma gemaak uit utopieë

‘n Sterrebeeld gemaak uit weglatings

 

‘N SONNESTELSEL

ANDERKANT DIE SONNESTELSEL

 

Verganklik          DUS ONVERGANKLIK

Voorlopig            DUS DEFINITIEF

Temporeel          DUS TYDLOOS

Fragmentaries    DUS VOLLEDIG

Weerloos            DUS MAGTIG

Nabootsbaar       DUS ONHERHAALBAAR

Onlogies              DUS LOGIES

Irreëel                  DUS REËEL

Onvatbaar           DUS VATBAAR

Byderhand           DUS ONBEREIKBAAR VIR RUIMTETUIE

Kwetsbaar           DUS ONKWETSBAAR VIR TAKTIESE

EN STRATEGIESE WAPENS

 

Mens dra dit

Aan ‘n klein kettinkie

Onder jou hemp

Teen die kaal vel

 

***

 

Poesie

 

POESIE    

                   beginnt wo die Inhalte aufhören

 

DIE MYSTISCHE ROSE BLÜHT

 

                       Jenseits der Goldenen Worte

                       Auβerhalb der Stadtmauern

                       Jenseits diskursiver Formen

                       Auβerhalb der Denksysteme

 

IN DER GLUT DES FROSTES

IM SCHIMMELMUSTER DER TAPETE

AUF DER RÜCKWAND DER ALTÄRE

                   

                       Im Brennpunkt dessen

                       Was sich nicht ereignet

 

                         DAS GEDICHT IST

 

Ein Molekularmodell aus Vokalen

Ein Kirchenfenster aus Substantiven

Ein Spinnennetz aus Erinnerungen

Ein Prisma aus Utopien

Ein Sternbild aus Weggelassenem

 

                          EIN SONNENSYSTEM

                          JENSEITS DES SONNENSYSTEMS

 

Vergänglich       DAHER UNVERGÄNGLICH

Provisorisch       DAHER ENDGÜLTIG

Zeitlich               DAHER ZEITLOS

Fragmentarisch DAHER VOLLKOMMEN

Wehrlos             DAHER MÄCHTIG

Nachahmbar      DAHER UNWIEDERHOLBAR

Alogisch             DAHER LOGISCH

Irreal                  DAHER REAL

Ungreifbar          DAHER GREIFBAR

Naheliegend       DAHER UNERREICHBAR

                           FÜR WELTRAUMSCHIFFE

Verletzlich          DAHER UNVERLETZLICH

                           FÜR TAKTISCHE UND STRATEGISCHE

                               WAFFEN

 

Man trägt es

An einer winzigen Kette

Unter dem Hemd

Auf der bloβen Haut

 

 

Uit: Bridgwater, Patrick (ed). 1963. Twentieth-Century German Verse. Baltimore: Penguin Books (pp. 309-310).

 

Albert Arnold Scholl (1926-2004) het hierdie gedig in H. Bender (red.) se versamelbundel Mein Gedicht ist mein Messer (1955) gepubliseer.

 

* Vir Rooms-Katolieke is dit gebruiklik om in die kerk teen die muur agter en bokant die altaar ‘n kunswerk aan te bring, bv. ‘n beeldhouwerk, skildery of tapisserie: die altaarstuk. ‘n Baie bekende voorbeeld van so ‘n kunswerk gemaak vir die agterwand van ‘n altaar is Grünewald († 1528) se veelluik vir die hospitaalkapel van die klooster te Isenheim, nou te sien in Colmar.

 

Die vertaling is opgedra aan die digters wat vanjaar om die lewe gekom het: Jeanne Goosen, MM Walters en Gisela Ullyatt