Posts Tagged ‘Bernard Odendaal vertaling’

Erich Fried. Vertaling in Afrikaans

Saturday, July 16th, 2022

 

Erich Fried. Vertaling van Duits in Afrikans. Vert. deur Bernard Odendaal.

 

‘n Gewilde, twintigste-eeuse Duitse gedig oor die liefde

 

Die volgende gedigt is opgeneem in die bloemlesing Die Lieblingsgedichte der Deutschen (“Die lieflingsgedigte van die Duitsers”; Piper Verlag, München, 2003; 25ste oplaag, 2021).

 

Was es ist

 

Es ist Unsinn

sagt die Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe

 

Es ist Unglück

sagt die Berechnung

Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst

Es ist aussichtslos

sagt die Einsicht

Es ist was es ist

sagt die Liebe

 

Es ist lächerlich

sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig

sagt die Vorsicht

Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung

Es ist was es ist

sagt die Liebe

 

  • Erich Fried (oorspronklik gepubliseer in die bundel Es ist was es ist: Liebesgedichte, Angstgedichte, Zorngedichte; K. Wagenbach, Berlyn, 1983)

 

 

Wat dit is

 

Dis onsin

sê verstand

Dit is wat dit is

sê die liefde

 

Dis rampspoed

sê sommemaak

Dis niks anders nie as smart

sê angs

Dis uitsigloos

sê insig

Dit is wat dit is

sê die liefde

 

Dis belaglik

sê ou selfbeskik

Dis ligsinnig

sê versigtigwees

Dis onhaalbaar

sê ervaring

Dit is wat dit is

sê die liefde

 

  • Vertaling deur Bernard Odendaal (15 Julie 2022)

 

Erich Kästner. Vertaling in Afrikaans

Saturday, July 16th, 2022

 

Erick Kästner: Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Bernard Odendaal

 

‘n Gewilde, twintigste-eeuse Duitse gedig oor die liefde

 

Hierdie gedig is opgeneem in die bloemlesing Die Lieblingsgedichte der Deutschen (“Die lieflingsgedigte van die Duitsers”; Piper Verlag, München, 2003; 25ste oplaag, 2021).

 

 

Sachliche Romanze

 

Als sie einander acht Jahre kannten

(und man darf sagen: sie kannten sich gut),

kam ihre Liebe plötzlich abhanden.

Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.

 

Sie waren traurig, betrugen sich heiter,

versuchten Küsse, als ob nichts sei,

und sahen sich an und wußten nicht weiter.

Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

 

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.

Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier

und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.

Nebenan übte ein Mensch Klavier.

 

Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort

und rührten in ihren Tassen.

Am Abend saßen sie immer noch dort.

Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort

und konnten es einfach nicht fassen.

 

  • Erich Kästner (oorspronklik gepubliseer in die Vossiche Zeitung, 20 April 1928)

 

 

Saaklike romanse

 

Toe hulle mekaar agt jaar ken (heel goed,

dus – figure uit ’n veelgelese boek),

raak hulle liefde op ’n dag net soek.

Soos iemand anders se kierie, of se hoed.

 

Hartseer voel hulle, hou vrolikheid voor,

probeer soen-soen maak of niks makeer nie,

síén mekaar dan, byster geraak van spoor.

Toe huil sy. Hy staan; weet nie waarheen meer nie.

 

By die venster uit kon jy vir skepe wink.

Hy het gesê dit is al kwart oor vier

en tyd om iewers te gaan koffie drink.

Langsaan: iemand wat aan ’t oefen was – klavier.

 

By die naaste klein kafee gaan hulle sit

en roer die koffie om en om.

En tot die aand toe is daar so gesit.

Woordeloos het hulle so alleen bly sit

en wonder waar om aan begrip te kom.

 

  • Vertaling deur Bernard Odendaal (15 Julie 2022)