Posts Tagged ‘Bertold Brecht vertaling in Afrikaans’

Bertolt Brecht. Vertaling in Afrikaans

Friday, March 26th, 2021

 

Bertolt Brecht. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

Uit die leesboek vir stadsbewoners: Gedig nr. 9

 

Vier uitnodigings aan ‘n man uit verskillende oorde in verskillende tye

1.

Hier is daar vir jou ‘n huis

Hier is plek vir jou goed

Skuif die meubels soos dit jou pas

Sê wat jy nodig het

Hier’s die sleutel

Bly hier.

 

2.

Hier is ‘n sitkamer vir ons almal

En vir jou ‘n kamer met ‘n bed

Jy kan saam met ons werk op die werf

Jy het jou eie bord

Bly by ons.

 

3.

Hier is jou slaapplek

Die beddegoed is nog heel skoon

Slegs een man het dit gebruik

As jy vol fiemies is

Spoel jou bliklepel af in die waskom hier

Dan’s dit so goed soos nuut

Jy’s welkom om by ons te bly.

 

4.

Dit is die kamer

Gou speel, of anders kan jy ook hier bly

Vir ‘n nag, maar dit kos ekstra.

Ek sal jou nie pla nie

Terloops ek is nie siek nie.

Jy is hier so goed geholpe as waar ook al

Jy kan dus net sowel hier bly.

 

***

 

Aus dem Lesebuch für Städtebewohner: Gedicht Nr. 9

 

Vier Aufforderungen an einen Mann von verschiedener Seite zu verschiedenen Zeiten

 

1.

Hier hast du ein Heim

Hier ist Platz für deine Sachen

Stelle die Möbel um nach deinem Geschmack

Sage, was du brauchst

Da ist der Schlüssel

Hier bleibe.

 

2.

Es ist eine Stube da für uns alle

Und für dich ein Zimmer mit einem Bett

Du kannst mitarbeiten im Hof

Du hast deinen eigenen Teller

Bleibe bei uns.

 

 

3.

Hier ist deine Schlafstelle

Das Bett ist noch ganz Frisch

Es lag erst ein Mann drin

Wenn du heikel bist

Schwenke deinen Zinnlöfel in dem Bottich da

Dann ist er wie ein frischer

Bleibe ruhig bei uns.

 

4.

Das ist die Kammer

Mach schnell, oder du kannst auch dableiben

Eine Nacht, aber das kostet extra.

Ich werde dich nicht stören

Übrigens bin ich nicht krank.

Du bist hier so gut aufgehoben wie woanders

Du kannst also dableiben.

 

Uit: Bertolt Brecht se bundel Versuche, wat in 1930 gepubliseer is.

 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/fundstueck-56-bertolt-brecht-vier-aufforderungen-an-einen.2156.de.html?dram:article_id=402749

Brecht het in die 1920’s oor die oorlewingstryd in die grootstadwoud geskryf. Anders as die rustige omstandighede waaronder Christus uitgenooi is om in die dorpie Émmaüs te oornag (“Bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal” of “Bleibe bei uns denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt” uit Lukas 24:29) skryf Brecht oor die probleme van emigrante en ontheemdes. Die probleem het algaande tot nou toe, ‘n eeu later, in omvang en kompleksiteit bly toeneem.

 

 

Bertolt Brecht. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, August 11th, 2020

 

Bertolt Brecht. Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Waldemar Gouws

 

 

Die minnaars

 

Kyk daardie kraanvoëls in wye kurwende vlug!

Die wolke vir hulle meegegee

trek met hul saam al vanaf die wegvlieg

uit die een lewe in ‘n ander lewe.

Op gelyke hoogte en met gelyke haas

lyk hulle na aan mekaar vir ‘n wyle.

So deel die kraanvoëls met die wolke

die lieflike lug waardeur hulle kortliks vlieg

sodat hulle dus nie nog tyd hier verwyl

en niks anders sien as die gewieg

van die ander ene in die wind, deur beide gewaar:

in die vlug reeds lê hul bymekaar.

So mag die wind hulle wegvoer in die niet;

mits hul net nie vergaan nie of wars van hulself neig

so lank kan niks die twee aantas nie

so lank kan mens hulle maar van enige plek verdryf

waar reën of skote wat klap hul bedreig.

So onder die son en maan elk met amper enerse skyf

vlieg hulle weg, algeheel opgegaan in elkaar.

Waarheen, julle?

Nêrens heen.

Weg van wie?

Van algar.

Julle vra, hoe lank is hulle al saam?

‘n Rukkie.

En wanneer sal hulle uitmekaargaan?

Gou.

Dit lyk so of die liefde van minnaars net nie hou.

 

 

 

 

Die Liebenden

 

Sieh jene Kraniche in groβem Bogen!

Die Wolken, welche ihnen beigegeben

Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen

Aus einem Leben in ein andres Leben.

In gleicher Höhe und mit gleicher Eile

Scheinen sie nah bei ‘nander für eine Weile

Daβ so der Kranich mit der Wolke teile

Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen

Daβ also keines länger hier verweile

Und keines andres sehe als das Wiegen

Des Andern in dem Wind, den beide spüren

Die jetzt im Fluge beieinander liegen.

So mag der Wind sie in das Nichts entführen;

Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben

So lange kann sie beide nichts berühren

So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben

Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.

So unter Sonn’ und Mond’s wenig verschiedenen Scheiben

Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.

Wohin, ihr?

Nirgend hin.

                    Von wem entfernt?

                                                  Von allen.

Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?

Seit kurzem.

                    Und wann werden sie sich trennen?

                                                                              Bald.

So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.

 

 

 

Hierdie gedig het in 1928-29 ontstaan en is deur Brecht (1898-1956) in sy opera “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny” gebruik. In 1950 het Brecht die teks gewysig.