Posts Tagged ‘Bronnelys van die Afrikaanse Poësie (1900-1978)’

Bronnelys: Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978. (1)

Wednesday, September 17th, 2014

Datastel van die Afrikaanse poësie vanaf 1900-1978 (1)

Senekal, Johannes H. en Karien van Aswegen. 1981.

Bronne by die studie van die Afrikaanse digbundels 1900-1978.

Johannesburg: Perskor.

Kyk ook na die visualisering van Skrywersprofiele hier!

Kies ‘n outeur aan die regterkant van die grafiek, en kies dan ‘n genre (opsioneel). Klik op ‘n titel van die werk om ‘n lys van resensies en studies daaroor reg onder die grafiek te sien. Die onderliggende datastel strek vanaf 1900-1978. Visualisering geskep deur Burgert A. Senekal.

   Bronnelys 1,  2,  34

Datum van publ. (werk)

Outeur

Werk

Platform

Kritikus of letterkundige

Datum van studie

1902 M. Molenaar Transvaal gedichten
1903 Melt Jacobus Brink Grappige stories en ander versies Ons Land Anoniem (Ons Land) 1903
1904 Melt Jacobus Brink Die reis naar Kaapstad van oom Gijsbert van Graan, ens. Die Volkstem Gustav Preller 1906
1906 Melt Jacobus Brink Grappige stories en ander versies De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1906
1908 A.B. De V. Pickard Afrika voor Afrikaners en Zuid -Afrikaners : zes politieke rijmpjes
Jan F.E. Celliers Die vlakte en ander gedigte Aantekeninge oor Digters en Digkuns C. Kemp 1979
Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Volkstem Anoniem (Die Volkstem) 1908
Die wonder van Afrikaans P.J. Nienaber 1959
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek A.P. Grové 1950
Gerrit Dekker 1940
1942
H. v.d. Merwe Scholtz 1952
Opstelle oor ons ouer digters N.P. van Wyk Louw 1972
Perspektief en profiel S.C. Hattingh 1969
Rondom eie werk N.P. van Wyk Louw 1970
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Studiehulpaantekeninge oor Senior Verseboek D.J. Opperman 1975
Tydskrif vir Geesteswetenskappe Abraham Jacobus Coetzee 1961
Voëlvlug A.P. Grové 1972
Totius By die monument De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1908
Die Huisgenoot J.J.S.(slegs voorletters) 1917
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1908
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1917
Die Volkstem Gustav Preller 1908
W. Postma 1908
W.G. van Nouhuys 1909
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
Vriend des Volks Anoniem (Vriend des Volks) 1908
J.B.B.(slegs voorletters) 1909
W. Postma 1908
1909 D.F. Malherbe Karooblommetjies De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1909
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1910
Die Volkstem Gustav Preller 1910
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Land W.v.Z.(slegs voorletters) 1910
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Jan F.E. Celliers Die Rivier Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Skoolblad Rikkert Hoekstra 1920
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1909
Die Volkstem Anoniem (Die Volkstem) 1909
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1909
1910
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Melt Jacobus Brink Grappige stories en ander versies Die Volkstem Anoniem (Die Volkstem) 1906
Totius Verse van Potgieter’s trek Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
1910 F.W. Reitz Oorlogs- en andere gedichten De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1910
Werda 1913
Jan F.E. Celliers Unie-kantate Ons Land D.G. Conradie 1912
Melt Jacobus Brink Die storie van Klaas Windvoöl, die ou Hotnot De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1910
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1910
1911 C. Louis Leipoldt Oom Gert vertel en ander gedigte Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker R. du P. Grobler 1957
Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1911
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
S.C. Hattingh 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag A. Verwey 1914
J. Kamp 1912
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle D.J. Opperman 1975
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Ons Eie Boek T.T. Cloete 1953
Oor literatuur C.J.M. Nienaber 1974
Ou wyn van vreugde W.E.G. Louw 1958
Patrys W.J. de Klerk 1963
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Standpunte Abel J. Coetzee 1969
H.H. Joubert Verse oor Retief en andere gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Brandwag Anoniem (Die Brandwag) 1912
H.H. Joubert 1912
Jan F.E. Celliers Martjie (Celliers) Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Aspekte van “Martjie” as verhalende gedig, ens Albert Kloppers 1968
College of Careers Freda Linde 1964
De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1916
J.H.H. de Waal 1912
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag A.J. Antonites 1947
J. Kamp 1912
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1916
Theo E. Schlebusch 1926
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1916
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer
Horison S.F. du Plessis 1947
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Klasgids H.J. Schutte 1969
Ons Eie Boek F.V. Lategan 1949
Gerrit Dekker 1944
S.P.E. Boshoff 1938
Patrys P.G. Nel 1960
Perspektief en profiel S.C. Hattingh 1969
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Twee idilles: Martjie en Trekkerswee T.T. Cloete 1970
1912 Totius Wilgerboombogies Aspekte van die Afrikaanse literatuur F.E.J. Malherbe 1940
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek Anoniem (Ons Eie Boek) 1941
T.J. Heyns 1938
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
1913 Totius Rachel De Beweging A. Verwey 1914
De Goede Hoop D.F. Malherbe 1913
De nieuwe gids J.B.M. Schepers 1914
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag J. Kamp 1913
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1923
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Inleiding tot Totius in sy verse L.J. du Plessis 1924
Jong Suid-Afrika L.J. du Plessis 1919
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1913
Ou wyn van vreugde W.E.G. Louw 1958
Perspektief en profiel T.T. Cloete 1969
Proza II A. Verwey 1921
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
Werda 1913
1914 D.F. Malherbe Klokgrassies De Goede Hoop N.J. Brümmer 1914
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
1915 Jacobus M. Schreuder Stille uurtjies
Totius Trekkersweë Beskouings oor Poësie opgedra aan prof G.Dekker A.P. Grové 1957
De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1915
Dekades in die Afrikaanse letterkunde S.A.U.K. 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag J. Kamp 1916
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1916
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1916
M.A.(slegs voorletters) 1965
Die Kerkblad J. Kamp 1916
Die kunstenaar en die samelewing Afrikaanse Skrywerskring 1958
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1916
Die Vaderland J.(slegs voorletters) 1916
Die Volksblad O. Fourie 1918
Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle T.T. Cloete 1975
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ou wyn van vreugde W.E.G. Louw 1958
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Standpunte D.J. Opperman 1961
T.T. Cloete 1969
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
Trekkersweë en Joernaal van Jorik T.T. Cloete 1953
Twee idilles: Martjie en Trekkerswee T.T. Cloete 1970
Wat van ons letterkunde? G.S. Nienaber 1957
1916 F.W. Reitz Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse Gedigte
Harper Martins Die losberge en ander gedigte Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1917
Melt Jacobus Brink Nationale en Afrikaanse gedigte in Kaaps-Hollands Die Huisgenoot D.B.B.(slegs voorletters) 1918
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1916
1918
1917 H.A. Fagan ʼn Eerste digbundel Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1917
Die Huisgenoot E.H.L.(slegs voorletters) 1918
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1917
Marius (pseud.) Blommetjies uit die Afrikaanse tuin
1918 H.H. Joubert Dageraad en sonneskyn en andere gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1918
Die Huisgenoot L. van Niekerk 1918
Die Volkstem Anoniem (Die Volkstem) 1918
Vriend des Volks V.L.(slegs voorletters) 1919
Jan F.E. Celliers Die saaier en ander nuwe gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Brandwag M.K.(slegs voorletters) 1919
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1922
Die Huisgenoot L.v.N.(slegs voorletters) 1919
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1919
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1919
1919 D.F. Malherbe Vir vryheid De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1919
Die Huisgenoot J.D. Kestell 1920
L. van Niekerk 1919
Die Skoolblad Adriaan Francken 1920
Die Unie L. van Niekerk 1919
Perspektief en profiel S.C. Hattingh 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
J.R.L. van Bruggen Lente-stemme Boervrou G.F.(slegs voorletters) 1920
Die Brandwag Eugène N. Marais 1920
P.C. Schoonees 1920
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1920
Die Skoolblad D.F. Malherbe 1920
Toon van den Heever Gedigte (Van den Heever) Banier Gerrit Dekker 1920
Boervrou Eugène N. Marais 1919
De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1919
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Abraham H. Jonker 1924
E.C. Pienaar 1924
L. van Niekerk 1924
N.N.(slegs voorletters) 1919
T.J. Haarhoff 1924
Die Unie L. van Niekerk 1919
Die Volksblad J.F.W. Grosskopf 1919
Die Volkstem C.P. Bresler 1936
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Perspektief en profiel R.H. Pheiffer 1969
Rapier en knuppel.ʼn bundel letterkundige polemieke Eugène N. Marais 1952
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
1920 A.D. Keet Gedigte van A.D.Keet Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Banier Gerrit Dekker 1920
Boervrou M.E.R. 1920
Die Brandwag Eugène N. Marais 1920
Die Burger G. Stanley 1920
Die Huisgenoot L. van Niekerk 1920
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1920
1926
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1920
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
C. Louis Leipoldt Dingaansdag Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1921
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Harper Martins Die rustelose gees en ander nuwe gedigte Die Burger Anoniem (Die Burger) 1920
Die Huisgenoot L. van Niekerk 1920
Minnetrou De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1920
Die Huisgenoot L. van Niekerk 1920
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1920
Jan F.E. Celliers Jopie Fourie en ander nuwe gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1920
1921
R. de Clercq 1920
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1920
Die Volksblad E.C.v.B.(slegs voorletters) 1920
Die Volkstem Eugène N. Marais 1920
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
Lodovikus Ontwaking en ander gedigte Die Burger Anoniem (Die Burger) 1920
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1920
Totius Kinderverse Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Brandwag Anoniem (Die Brandwag) 1920
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1920
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1920
Totius-kroniek F.I.J. van Rensburg 1977
1921 C.J. Langenhoven Eerste stoffies op die pad van Suid-Afrika Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot F.B.(slegs voorletters) 1922
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1922
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
D.F. Malherbe Die timmerman Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1921
Die Skoolblad T. Blok 1921
Die Volksblad L.K.(slegs voorletters) 1921
Koers T.T. Cloete 1958
Ons Eie Boek H. Venter 1953
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Johann G. Smit Afdrukkies en indrukkies Die Huisgenoot J.J.S.(slegs voorletters) 1921
Theo Wassenaar Gedigte (Wassenaar) Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Ons Eie Boek H.A. Mulder 1939
1922 D.F. Malherbe Rivier en veld De Goede Hoop Anoniem (De Goede Hoop) 1922
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1922
Willem Kamp Oorwinning en ander eerste gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger J. du P. Scholtz 1923
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1923
Die Volkstem Anoniem (Die Volkstem) 1923
1923 C. Louis Leipoldt Uit drie wêrelddele Boervrou Anoniem (Boervrou) 1924
Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger L. van Niekerk 1923
Die Huisgenoot L. van Niekerk 1924
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1949
L.C. Bouwer 1948
1949
Die Volkstem T.J. Hugo 1923
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek Jaco van der Merwe 1949
Ou wyn van vreugde W.E.G. Louw 1958
Perspektief en profiel R. du P. Grobler 1969
D.F. Malherbe Skaduwee van ʼn vrou Die Burger S.J.(slegs voorletters) 1923
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Jan F.E. Celliers Die lewenstuin en ander gedigte Die Burger E.C. Pienaar 1923
Die Vaderland Anoniem (Die Vaderland) 1923
Die Volkstem C. Louis Leipoldt 1923
Opvoedkundige wegen J. van Ham 1923
1924 Jan F.E. Celliers Die groot geheim Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Boervrou Anoniem (Boervrou) 1924
E.C. Pienaar 1924
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1925
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Liefdelewe Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1925
Jan F.E. Celliers 1925
1925 A.G. Visser Gedigte van A.G.Visser Aantekeninge oor “Senior Verseboek” van DJ.Opperman College of Careers 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1925
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1947
L.C. Bruwer 1947
Die Vaderland M.S.B. Kritzinger 1926
Die Volkstem M.(slegs voorletters) 1930
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Inleiding tot: Bloemlesing uit die gedigte van A.G.Visser Gerrit Dekker 1925
Ons Eie Boek A.T. Raubenheimer 1949
Anoniem (Ons Eie Boek) 1936
Gerrit Dekker 1940
1945
Poesie en politiek Abel J. Coetzee 1976
D. Mostert Elker siele Die Burger E.C. Pienaar 1926
Die Huisgenoot N.v.B.(slegs voorletters) 1926
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1926
Eugene N. Marais Gedigte (Marais) Afrikaans – ons pêrel van groot waarde Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (F.A.K.) 1974
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger E.C. Pienaar 1925
Die Huisgenoot Z.F. Pretorius 1933
Die Nuwe Brandwag Gerrit Dekker 1933
Die Volksblad C.M. van den Heever 1925
Ons Land Anoniem (Ons Land) 1925
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Uit twee letterkundes M. Nienaber- Luitingh 1978
J.R.L. van Bruggen Gedigte (Van Bruggen) Die Burger E.C. Pienaar 1925
Die Huisgenoot N.v.B.(slegs voorletters) 1926
1926 C.M. van den Heever Stemmingsure Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger P.C. Schoonees 1972
Die Huisgenoot G.S. Nienaber 1927
Die Skoolblad T. Blok 1927
Digters van Dertig D.J. Opperman 1953
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Wiggelstok D.J. Opperman 1959
1927 A.G. Visser Rose van herinnering Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger Anoniem (Die Burger) 1928
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1943
L.C. Bruwer 1943
Die Volksblad D.F. Malherbe 1927
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1928
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Ons Eie Boek Gerrit Dekker 1940
1928 C.M. van den Heever Die nuwe boord Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Huisgenoot P. de Villiers Pienaar 1928
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1928
Die Volksblad Anoniem (Die Volksblad) 1928
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
D.F. Malherbe Somerdae Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1923
Die Skoolblad C.F. Visser 1928
Die Volksblad W.C.W. Kamp 1926
Perspektief en profiel S.C. Hattingh 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Eitemal Weerklankies Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger I.D. du Plessis 1928
Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1934
Die Kerkbode A.M.M.(slegs voorletters) 1926
Die Volksblad H. v.d. Merwe Scholtz 1928
Die Volkstem C. Louis Leipoldt 1925
P.J. Weideman Ondersteun die geheuewerk van ‘n blinde
P.J. Welman Eerste stappies: gedigte en verhale Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1929
1929 G.B.A. Gerdener Elia Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1929
Die Vaderland C.M. van den Heever 1932
1930 A.G. Visser Die purper Iris en ander gedigte Die Burger Anoniem (Die Burger) 1930
Gerrit Dekker 1930
Die Huisgenoot F.E.J. Malherbe 1930
Die Kerkbode Anoniem (Die Kerkbode) 1930
L.C.M.(slegs voorletters) 1930
Die Unie Anoniem (Die Unie) 1932
Die Volksblad D.F. Malherbe 1930
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1930
Inleiding tot: Bloemlesing uit die gedigte van A.G.Visser Gerrit Dekker 1925
Uit ons prille jeug Die Burger W.J.S. Vermeulen 1931
Die Volksblad C.M. van den Heever 1930
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1930
Ons Eie Boek J.R.L. van Bruggen 1943
1931 Ben Dreyer Liefdes-liedjies en kinder-bietjies Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot Anoniem (Die Huisgenoot) 1932
Ben Dreyer 1931
Die Volksblad C.M. van den Heever 1931
Kristelike Skoolblad W.J.E.(slegs voorletters) 1931
Benjamin N. Swemmer Droomkinders
Eitemal Phaetonen ander gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger C.M. van den Heever 1931
Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1934
Die Skoolblad J.S. Davel 1931
Die Volksblad P. Beukes 1931
Helikon E. Trichardt 1953
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns C.M. van den Heever 1931
I.D. du Plessis Lied van Ali en ander gedigte Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger C.M. van den Heever 1931
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1931
Die Skoolblad J.S. Davel 1931
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
T.J. Haarhoff Tria corda Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Huisgenoot L.J. du Plessis 1932
Die Nuwe Brandwag C.M. van den Heever 1932
Die Volksblad C.M. van den Heever 1931
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1931
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Opwaartse Wegen J. Haantjes 1932
Toon van den Heever Eugène en ander gedigte Die Burger C.M. van den Heever 1931
Die Skoolblad J.S. Davel 1931
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Tydskrif vir Wetenskap en Kuns C.M. van den Heever 1931
1932 C. Louis Leipoldt Die bergtragedie Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Burger C.M. van den Heever 1932
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1932
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1932
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner W.E.G. Louw 1950
Studies en kritieke M.S.B. Kritzinger 1934
Skoonheidstroos Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde (Coetzee) Abel J. Coetzee 1951
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1932
Die Vaderland C.M. van den Heever 1934
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1932
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek A.P. Grové 1949
M.P.O. Burgers 1944
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde Rob Antonissen 1946
Studies en kritieke M.S.B. Kritzinger 1934
C.M. van den Heever Deining Causerie en kritiek Gerrit Dekker 1934
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede Rob Antonissen 1956
Die Burger S.J. du Toit 1932
Die Huisgenoot Gerrit Dekker 1932
Die Kerkbode P.G.J.M.(slegs voorletters) 1932
Die Nuwe Brandwag Gerrit Dekker 1932
Die Vaderland Abel J. Coetzee 1935
S. Ign. Mocke 1935
Die Volksblad D.F. Malherbe 1932
Die Volkstem M.S.B. Kritzinger 1932
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Kaneel.Opstelle oor letterkunde T.T. Cloete 1970
Opwaartse Wegen J. Haantjes 1933
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Studies en kritieke M.S.B. Kritzinger 1934
F.C.L. Bosman Pluksels
I.D. du Plessis In die Sabie Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger Abraham H. Jonker 1932
Die Huisgenoot E.C. Pienaar 1932
Die Vaderland C.M. van den Heever 1932
Kern en tooi.Kroniek van die Afrikaanse lettere, 1951-1960 Rob Antonissen 1963
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
S. Ign. Mocke Gedigte (Mocke) Die Huisgenoot C.M. van den Heever 1933
Die Vaderland C.M. van den Heever 1932
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
1933 Eugene N. Marais Versamelde gedigte (Marais) Die Huisgenoot Z.F. Pretorius 1933
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur J.C. Kannemeyer 1978
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde Ernst Lindenberg 1980
Ons Eie Boek H. v.d. Merwe Scholtz 1952
Jan Kromhout 1954
N.J. Brümmer 1936
S.P.E. Boshoff 1939
1942
W.A. Boonzaier 1947
1950
Ons Tydskrif Anoniem (Ons Tydskrif) 1933
Onsydige toets.Letterkundige opstelle Ernst Lindenberg 1963
Perspektief en profiel Ernst Lindenberg 1969
Skrywers en rigtings F.V. Lategan 1952
Gerhard J. Beukes 1952
Suiderstem Abraham H. Jonker 1936
Uit twee letterkundes M. Nienaber- Luitingh 1978
T.J. Haarhoff Die liefde van Catallus Aantekeninge by ” Die liefde van Catallus.” T.J. Haarhoff 1935
Afrikaanse literatuurgeskiedenis Gerrit Dekker 1975
Die Burger C.M. van den Heever 1933
Die Huisgenoot P. de Villiers Pienaar 1933
Die Vaderland C.M. van den Heever 1933
Die Volksblad J.A. Ross 1934
Die Volkstem C. Louis Leipoldt 1933
Mylpale in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde P.J. Nienaber 1963
Ons Eie Boek C.M. van der Merwe 1937
T.J. Heyns 1946
Ons Tydskrif Anoniem (Ons Tydskrif) 1933
Opwaartse Wegen J. Haantjes 1934

Na bladsy 2