Posts Tagged ‘Cas Vos gedig’

Cas Vos. Corona, o Corona

Monday, May 11th, 2020

 

Ons slaan ons hanne verstom tesame

oor miljoene der miljoene laaste name

wat jy sonder afspraak besoek

en vlytig opskryf in jou Dodeboek.

 

As iemand net begin proes

en hom met ’n masker beskerm

sal jy sonder om jou te ontferm

die armsalige opsoek wat hoes.

 

Dis nou jou kans, monster van klip

om blindelings keellangs binne te glip

en die dodelik sieke wat stik en sterf

onsigbaar vir jou Dodeboek te werf.

 

O Corona, ons gaan jou nog kry,

al is dit tussen vasbyt en knars.

Jy, geslepe dwaalster, gaan bars:

alleen sal jy in jou Dodeboek oorbly.

 

© Cas Vos, 2020

 

 

N.P. van Wyk Louw 50. Cas Vos

Friday, April 3rd, 2020

 

 

 

Inferno

ons het uitgekom om die sterre weer te sien glinster – Dante, Inferno, Canto XXX1V, 139.
Met van Wyk Louw se “Inferno” as aanhitsing.

 

’n Gerug doen die rondte:

al die sterre konkel en wil op vlug

slaan uit die kosmiese ligtrans –

die wêreld is nie meer ons woning nie.

 

Hulle wil in kringe kronkel

uitgestrek na die ewige nag

waar Inferno se poortwagter waak

oor die godverlate plek van skande;

 

die nag se koordans sal faal

en die reuse ondier wat oor berge skuur

sal met sy snypunt sterre ontluister

en hulle slykbesmet na Inferno sleep

 

waar hulle na lig sal tas voor hulle

in die donker put tot Inferno

se behae tot niet gaan   van al

die sterbeskitterde nagte ontslae.

 

© Cas Vos