Posts Tagged ‘Chrétien Breukers’

Louis Esterhuizen. Wanklank tussen die kontrabas en die ooteoote-trompet

Wednesday, December 14th, 2011

 

Goeie nuus is dat die nuwe weblog vir die Nederlands-Vlaamse letterkunde, Ooteoote, waarna Arnoud van Adrichem in die onlangse onderhoud verwys het, toe verlede week sy opwagting op die internet gemaak het. Volgens hul missie stel ooteoote die volgende as oogmerk: “Ooteoote, vernoemd naar Jan Hanlo’s legendarische klankgedicht, is een online informatieknooppunt, waar Nederlandse en Vlaamse auteurs berichten over literair nieuws en faits divers uit binnen- en buitenland […] Ooteoote wil dé literaire plek op internet zijn waar geschreven wordt met kennis van zaken, vanuit een oprechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid met de wereld die zich uitstrekt voorbij het boek. Het plezier van de tekst zal daarbij steeds centraal staan.”

Die redaksie bestaan uit Arnoud van Adrichem, Joost Baars, Rozalie Hirs, Frank Keizer, Jan Pollet, Matthijs Ponte, Matthijs de Ridder en Jeroen van Rooij.

Reeds met genoemde onderhoud en die venynige gesprek wat tussen Van Adrichem, Chrétien Breukers, Jan Pollet en Martijn Benders opgevlam het, het dit geblyk dat die melk wat dié manne in mekaar se koffie skink, ‘n ietwat surerige klankie het. Tragies genoeg het dié geurtjie nou ten volle uitgebars nadat Jan Pollet, wat tot enkele maande gelede nog saam met Chrétien Breukers (en Ton van’t Hof) die weblog De Contrabas bedryf het, ‘n ope brief op Tzum geplaas het waarin hy die redes verskaf waarom hy “noch met De Contrabas noch met Chrétien Breukers geassocieerd (wens ) te worden.”

In hoofsaak kom dit daarop neer dat Breukers sy medewerker aangesê het om sy tasse te pak nadat Pollet ‘n stuk oor Ann Cotton op De Reactor, waarby Van Adrichem onder andere betrokke is, geplaas het. Volgens Pollet se skrywe was daar ook ander, meestal finansiële oorwegings rondom hul subsidie-aansoek en betaling vir sy bydraes, wat bygedra het tot die hakkerigheid tussen hulle. Nadat hy weg is by De Contrabas het Jan Pollet toe ‘n eie weblog begin onder sy eie naam, maar nou – enkele maande later – besluit om dié inisiatief prys te gee ten gunste van sy betrokkenheid by Ooteoote.

Op De Contrabas het Breukers nou sy reaksie op Jan Pollet se “ope brief” geplaas. Na hy Pollet se griefskrif punt vir punt hanteer het, som hy alles met die volgende opmerking op: “Pollet stelde zich een vervolgsituatie voor waarin hij wel betrokken was bij de website, maar niet meer zakelijk betrokken bij De Contrabas. Tegelijkertijd zocht Pollet toenadering tot andere websites. Dat is zijn goed recht, maar ik begon me toch af te vragen of zijn loyaliteit naar De Contrabas nog wel intact was.”

Nou ja, toe. So is dit dan. En meteens vind ek die tydsberekening rondom Van Adrichem se kritiek op die stand van die poësiekritiek in Nederland, die woedende gesprek op Versindaba na die onderhoud met hom oor dié aangeleentheid geplaas was, en nou Jan Pollet se “ope brief” op Tzum ten tye van Ooteoote se kubergeboorte ietwat verdag … Of wat praat ek nou?!

Nietemin, ook Gerrit Komrij, voormalige Dichter des Vaderlands, het klaarblyklik sy bedenkinge oor dié nuwe inisiatief van Van Adrichem en Pollet. Met sy kenmerkende eiesinnigheid het Komrij die volgende waarneming op FaceBook geplaas: “Poëziesite Ooteoote op Sinterklaasdag in de lucht. Allemaal briljante studiehoofden die oprecht de pest aan me hebben. Gesubsidieerd door het Fonds voor de Letteren, het Vlaams Letterenfonds en de Lira. Ik zal me weer uit eigen zak moeten verdedigen.”

Wat vir ons persoonlik egter teleurstellend is, is die feit dat daar van meet af aan ‘n besonder goeie band tussen Versindaba en De Contrabas bestaan het: nuusbrokkies, skakels en selfs meer formele “Nuusbriewe” was oor-en-weer uitgeruil. Skakeling was gemaklik en wedersyds stimulerend. En ja, selfs nadat Jan Pollet sy rekenaar uit De Contrabas se kantore verwyder het ten einde sy eie ding te doen, het die wedersyds voordelige skakeling voortgeduur met beide rolspelers.

‘n Mens kan derhalwe maar net hoop dat dié geskil mettertyd besleg sal word en dat al die inisiatiewe gesamentlik tot voordeel van hul indrukwekkende letterkunde (en digkuns) sal kan werk …

Vir jou leesplesier plaas ek Norman Cameron se toepaslike vers hieronder.

***

The Compassionate Fool

 

My enemy had bidden me as guest.

His table all set out with wine and cake,

His ordered chairs, he to beguile me dressed

So neatly, moved my pity for his sake.

 

I knew it was an ambush, but could not

Leave him to eat his cake up by himself

And put his unused glasses on the shelf.

 I made pretence of falling in his plot,

 

And trembled when in his anxiety

He bared it too absurdly to my view.

And even as he stabbed me through and through

I pitied him for his small strategy.

 

(c) Norman Cameron  

 

Chrétien Breukers. Poëziekritiek (1)

Wednesday, May 5th, 2010
Kritikus

Kritikus

De gemiddelde poëziecriticus lijkt nog het meest op een blinde die een snelweg oversteekt, zonder stok en blindegeleidenhond. Tijdens het oversteken, of net voordat hij te pletter wordt gereden, murmelt hij orakeltaal. Dit noemt hij: analyse. Of: diepgang.

Deze orakeltaal heeft maar één doel: bewijzen dat de criticus, ondanks zijn blindheid, scherp kan zien – scherper bijna dan de dichter.

De droevige resultaten worden in word verwerkt en afgedrukt in literaire bijlagen, gepubliceerd op websites en blogs en bijgezet in literaire bladen. Wijzer word je er niet van, maar het bewijst wel dat de criticus slim is (en blind).

Misschien is het wel tijd voor een andere poëziekritiek. Zonder diepgang. Zonder analyse. Een poëziekritiek die subjectief is. Onredelijk.

Het is een tijd voor een poëziekritiek die óók tot de conclusie komt dat Arjen Duinker een groot dichter is, maar zonder daarvoor orakeltaal te gebruiken.  

Chrétien Breukers

De Contrabas

 

Die digter as fietsryer

Thursday, April 29th, 2010
Ad Zuiderent

Ad Zuiderent

Na aanleiding van die nuutste uitgawe van Het Liegend Konijn het De Contrabas ‘n pragtige artikel geplaas oor die teenwoordigheid van fietsryers in die Nederlandse digkuns. Meer spesifiek fokus die berig op ‘n gedig van Ad Zuiderent, ‘n digter wat glad nie onbekend is aan Suid-Afrikaanse poësieliefhebbers nie, synde mede-samesteller met Johann Lodewyk Marais van die bloemlesing Ons klein en silwerige planeet.

In sy berig wys Chrètien Breukers van De Contrabas daarop dat die fietsryer reeds van Zuiderent se debuut, Geheugen voor landschap, in 1979 prominent teenwoordig was en dat hy dié metafoor konsekwent deur sy daaropvolgende bundels volgehou het.  Die gedig waarna verwys word in Het Liegend Konijn se titel is “Van A naar B” en dit begin met die volgende reëls: “Een dag van niets? Ga op de fiets / van A naar Be en weer terug, / vrijwel geen wind, een wandelaar (…)” Volgens Breukers is daar, moontlik met die uitsondering van Anton Korteweg, geen ander digter wat hierdie tema meer konsekwent en insiggewend ontgin as juis Zuiderent nie.

Ten slotte is dit interessant om die inhoudsopgawe van dié tydskrif te bekyk, aangesien daar twee digters prominent in opgeneem is wat ook by dié webblad betrokke is, naamlik Chrétien Breukers en Ester Naomi Perquin. Nog ‘n digter wat in dié uitgawe opgeneem is en my oog gevang het, is Vrouwkje Tuinman wat eersdaags aan Wisselkaarten gaan begin deelneem. Terloops, nog nuwe toetredes tot ons Wisselkaarten-projek is Jan Pollet (wat reeds ‘n blog geplaas het), en Thomas Möhlman wat eersdaags sal begin blog. Gaan kyk gerus by die Wisselkaarten-inligtingsblad ten einde jou te vergewis waarom ons so opgewonde is oor dié dertien uitgelese Vlaamse – en Nederlandse digters wat bereid is om deel te neem aan ‘n Afrikaanse webtuiste ten einde betrekkinge tussen ons stamverwante taalgroepe te verstewig. So, ondersteun hulle asseblief. Dit is inderdaad formidabele insette wat hulle lewer.

Vir jou leesplesier plaas ek hieronder ‘n vers deur Ad Zuiderent wat uit sy debuutbundel van 31 jaar gelede geneem word.

***

Weens die Spesiale Nuuswekker gister kon ek nie soos gebruiklik nuwe inhoud aangekondig nie; dus is daar vanoggend sommer ‘n dubbelsarsie. Die belangrikste plasing is waarskynlik die inleidende oorsig (met gedigte) van Berta Smit se verswygde digterskap wat deur Amanda Botha ingestuur is; asook Astrid Lampe en Jan Pollet se eerste bydraes tot Wisselkaarten. Aan die blogkant van sake is nuwe inskrywings geplaas deur Andries Bezuidenhout (wat terselfdertyd ‘n inskrywing is vir vandeesmaand se Blogfokus), Desmond Painter, Francilié Hoek en Pieter Hugo. Afgesien van Andries se inskrywing in die Brieweboks, is daar ook nog ‘n bydrae deur Pieter Hugo ontvang vir die kompetisie. En nog is het einde niet: in Joan Hambidge se gedigtekamer is daar ‘n nuwe vers, “Halifax“, geplaas.

Sjoe, nou’s my twee tikvingers omtrent kapot.

‘n Lekker dag word almal toegewens. En trap daai fiets dat die speke sing …

Mooi bly.

LE

 

Naar de eenzaamheid

Terug ging ik vanmorgen en alleen.
Daar zocht ik woorden voor: de Houtmankade,
de stilte rond de stapels blanke planken
en rijen schepen voor de binnenvaart.

Ik kende dit, wat had ik hier te zoeken?
De weg hield op, op zondag vaart geen pont.
Geuren van stadsrand, wind om in te blijven,
alsof de toekomst al verleden was.

Mijn droom houdt stand, zoals het pakhuis
dat groot van jaren naast het water staat.
Een woord wordt beeld, een tochtje weer emotie.
Zo kom ik nergens aan. Dus fietste ik terug.

© Ad Zuiderent

 

Alliansie met De Contrabas

Monday, August 31st, 2009
Chrétien Breukers

Chrétien Breukers

Vandat ons webblad enkele maande gelede op die internet gevestig is, het daar ‘n besondere alliansie met De Contrabas, wat die toekenning vir die beste literêre weblog verlede jaar in Nederland ontvang het, tot stand gekom. Etlike van ons artikels is deur hulle oorgehewel; in dié mate dat bykans 30% van ons besoekers tans vanuit Nederland/Vlaandere afkomstig is. Daarom is dit ‘n voor die hand liggende inistiatief om nog nouer bande met ons vennoot in die ander halfrond te smee.

Vanoggend is dit dan met borrelende opwinding dat ons kan bekend maak dat daar voortaan ‘n tweeweeklikse nuusbrief deur die redaksie van De Contrabas in die Brieweboks geplaas sal word. Hierdie Nuusbriewe sal nuus bevat van gebeure rondom die poësie in Nederland en ook Vlaandere. As teenprestasie sal ons ‘n soortgelyke maandelikse nuusbrief aan hulle verskaf. Soos Versdindaba is De Contrabas ‘n onafhanklike webblad wat deur drie persone bedryf word, by name Chrétien Breukers (Utrecht), Ton Van’t Hof (Leeuwaarden) en Jan Pollet (Gent).

Die eerste bydrae, by wyse van bekendstelling, is vanoggend in die Brieweboks te lese en is deur Chrétien Breukers geskryf. ‘n Meer omvattende nuusbrief sal binne enkele dae geplaas word.

Uiteraard is ons sommer baie opgewonde oor dié ontwikkeling; enersyds omrede dit ons plaaslike liefhebbers van die digkuns selfs nog meer op hoogte van die verwikkelinge in die ander halfrond sal bring, maar ook omrede dIt die prominensie van ons digkuns aldaar net nog verder sal kan verhoog. Onthou dus om hierdie skakel te kliek ten einde op hoogte te kom van nuusgebeure in die Ware Noord. (Lees gerus ook Yves T’Sjoen se kommentaar op die Miriam Van hee-onderhoud wat gisteraand op De Contrabas geplaas is waarin hy reageer op haar van die hand wys van Gent se stadsdigterskap. Die volledige berig kan hier gelees word.)

Dan het ons omtrent rede om hierdie week met ‘n handeklap-sessie te begin, aangesien nog ‘n nuwe bundel verlede week by die boekwinkels gearriveer het, naamlik Cas Vos se vyfde digbundel Intieme afwesige (Protea Boekhuis). Gaan loer dus by Publiksies in vir meer inligting oor dié besonderse bundel en lees veral Johann de Lange se skitterende onderhoud met Cas Vos. Intieme afwesige is beslis ‘n belangrike toevoeging tot ‘n reeds indrukwekkende oeuvre.

Lekker lees aan alles en geniet die week wat op hande is.

Mooi bly.

LE