Posts Tagged ‘Christine Barkhuizen le Roux gedigte’

Christine Barkhuizen le Roux. Meiringspoort – vir C.J. Langenhoven

Wednesday, August 27th, 2014

Meiringspoort – vir C.J. Langenhoven

                                                                                                                                                           

hasejag                         

rietbos grys winterpopulier

blaarloos blomnek en varkenskraal

seepwater

geel rots

skelmkloofdrif

watter boer het hier

so skuwerig rondgeloer?

aalwyndrif

dubbele drif

steweldrif

plant jou voete

stewig in dié aarde

sanddrif

o goddelike hemelklip

na al die eb en vloed

‘n sprinkel hoop liefde geloof

dan spoed die lewe op galop weer voort

witperdedrif

ou tol

wadrif

hoe beur ons teen die steiltes uit

witfonteindrif

uitspan!

watervaldrif

ontploffingsdrif

‘n herrie rammel- en roffelgeluid

voor rooi-uitspanningsdrif

klein respyt van die groot gedruis

klip van die dinamietslag

tot by die vrugteboord

waar ‘n man sy vrou sag soen

pereboomdrif

bloupunt

opmetingsdrif

my laaste drif

 

daar kom ‘n end

aan waar die water loop

of lankal droog staan teen die rif

 

© Christine Barkhuizen le Roux / 2014Christine Barkhuizen le Roux. lykbesorger

Monday, February 24th, 2014

lykbesorger  

              

op orreltone onderneem

die digter obsessief

weer eens ‘n treurige vers

vir nóg ‘n beste vriend

– teen so ‘n aanspraak kragteloos –

 

:hang om die lang manel

set woorde onverpoos

pen in die ink onmiddellik

veer-in-die-hoed sy moet

die elegie opsluit vermink

 

berei ‘n krans pervers

letterlik wit en swart

plastiek lykdig gerig

op oorle iemand van statuur

stuur na die nagkantoor se pers

 

bundel die dood as hamburgers

brood op die water

op die duur:

glansend verniste klank

verlakte blink kewergevrete-kis
 

© Christine Barkhuizen le Roux / 2014