Posts Tagged ‘Cyril JM Clake gedig’

Cyril JM Clarke: a probatio pennae: Hebban olla vogala…

Monday, December 6th, 2021

 

a probatio pennae1: Hebban olla vogala…2

 

Vlaamse vadertjie

toe jy –

in die vaal kloosterscriptorium van Kent

met die gedurige gegriffel van veerpenne op perkament

soos die stil geskarrel van vaalmuisvoetjies –

die varsgesnyde punt van jou gansveerpen

moes proef

krabbel jy

op die skutblad van jou manuskrip

a pueritia memoria3

’n liefdesvers

uit jou vaderland

in jou moedertaal:

al die voëls het reeds begin nesmaak,

behalwe ek en jy…

 

was dit ’n geval van

wat die hart van vol is

loop die gemoed van oor

 

kom patertjie

buig jou stywe dop

en laat jou nonnatjie effe opsy

sê tog

op ’n manier

vir my

waarom wag julle toe nog

 

© Cyril JM Clarke, 2021

 

 

1 “a probatio pennae”(Latyn) – ’n penpuntproef/penneproef

2 “Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu”.

“Wat unbidan we nu?”

Vermoedelik Oudnederlandse reëls van ’n liefdevers (na bewering as penpuntproef deur ’n Vlaamse monnik-skriba in ongeveer 1100 op die skutblad van ’n manuskrip in ’n klooster in Kent, Engeland geskryf.)

Vry vertaal:

Alle voëls het reeds begin nesmaak, behalwe ek en jy.

Waarom wag ons dan nou/nog?

 3 “a pueritia memoria” (Latyn): jeugherinnering