Posts Tagged ‘Dante Inferno’

Nuwe Bundel. Inferno: Dante Alighieri (Vertaal en verklaar deur Cas Vos)

Thursday, September 30th, 2021

Inferno

Dante Alighieri

Vertaal en verklaar deur Cas Vos

Omslag

Wie met Cas Vos se Die goddelike komedie (2017) kennis gemaak het, sou ’n smakie gekry het van sy uitnemende vertaling van gedeeltes uit die Inferno (I, 1-6; XXVI, 112-120), asook toeligting in sy inleiding en aantekeninge ten opsigte van die historiese en kulturele konteks en die bepaalde verspatroon (die rymende tersine). Sy meesterlike Il Paradiso (2018) het hierop voortgebou en verder bewys gelewer van sy vernuf om vorm en taal te beheer en ’n ware tour de force te skep. Met die huidige bundel kry die leser die volledige Inferno, weer eens met vertaling in rymende tersines, ’n inleiding en verklarende aantekeninge.

Hierdie vertaling van Dante se Inferno is die eerste rymende versvertaling in Afrikaans en ’n unieke bydrae tot die groeiende skat van Afrikaanse vertalings van die wêreld se meesterstukke. Vers-vertaling op hierdie vlak en skaal vereis hoë tegniese vaardigheid, sterk skeppingsdrang, volgehoue toewyding en besondere taal-vermoë – en ’n groot dosis entoesiasme, passie en liefde. Dit is ’n prestasie wat in die voorsienbare toekoms onherhaalbaar is en lank ’n standaardwerk sal wees.

 – W. J. Henderson

 

Oor die outeur

Cas Vos is ’n bekende digter en ook ’n gerekende vertaler. Hy het hom bewys as meestervertaler uit Hebreeus, Grieks en Italiaans. Sy vorige werke sluit in: Die goddelike komedie (2017) en Il Paradiso (2018). In albei het hy homself bewys as meestervertaler van die wêreld se meesterstukke. Sy nuutste bundel, Inferno, is die eerste rymende versvertaling van die meester Dante Alighieri in Afrikaans.

Cas Vos ontvang reeds die volgende pryse: Die Andrew Murray-prys, die Pieter van Drimmelen-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Orde van die Goue Pen deur die Cordis Trust. Hy was vanaf 2004 – 2006 die President van die Internasionale Homiletica Societas. Hy het reeds 12 digbundels die lig laat sien. Sy vertalings sluit in: Die vertaling van Hooglied uit Hebreeus, Fragmente uit die Ilias en die Odusseia van Homeros uit Grieks. Hy het ook Dante se Il Paradiso uit Italiaans vertaal.

 

[Naledi 2021. Formaat: Sagte band, 213 mm x 137 mm, +/- 484 bladsye. Prys: R260.00. ISBN: 9781928530565]

 

 

N.P. van Wyk Louw 50. Cas Vos

Friday, April 3rd, 2020

 

 

 

Inferno

ons het uitgekom om die sterre weer te sien glinster – Dante, Inferno, Canto XXX1V, 139.
Met van Wyk Louw se “Inferno” as aanhitsing.

 

’n Gerug doen die rondte:

al die sterre konkel en wil op vlug

slaan uit die kosmiese ligtrans –

die wêreld is nie meer ons woning nie.

 

Hulle wil in kringe kronkel

uitgestrek na die ewige nag

waar Inferno se poortwagter waak

oor die godverlate plek van skande;

 

die nag se koordans sal faal

en die reuse ondier wat oor berge skuur

sal met sy snypunt sterre ontluister

en hulle slykbesmet na Inferno sleep

 

waar hulle na lig sal tas voor hulle

in die donker put tot Inferno

se behae tot niet gaan   van al

die sterbeskitterde nagte ontslae.

 

© Cas Vos