Posts Tagged ‘Davis Whyte vertaling in Afrikaans’

David Whyte. Vertaling in Afrikaans

Wednesday, November 25th, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (25)

 

David Whyte. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Elza Lorenz.

 

Dan sou ek

 

Dan sou ek word soos die

malmens wat hardloop om die maan

in die venster sien,

 

die valk

wat ek die afgrond sien afteken

bokant die rivier.

 

Ek sou die man wees

wat ek heeltyd gejaag

en eindelik gevang het.

 

Ek sou al my intuisies wees

en al my begeertes

en dan sou ek loop,

stadig met die trappe af

asof in wit geklee

en in die water

inwaad

vir ‘n tweede doop.

 

Ek sou wees soos een

wat  sy liefde

nie kan wegsteek nie

maar my vreugde sou gewoon word,

en allerdaags

 

en soos ‘n minnaar

sou ek uitvind

presies hoe dit is

om die gelukkigste

die enigste in die skepping te wees

wat werklik verstaan

hoe naby

 

hoe ek net ‘n haarbreedte

van sterwe is.

 

***

 

Running to see the moon

David Whyte 

                                  

 I will have become like

the madman running

to see the moon

in the window,

 

the hawk

I saw tracing the cliff edge

above the river.

I will be the man

I have pursued all along

and finally caught.

 

I will be

all my intuitions

and all my desires

and then I will walk

slowly down the steps

as if dressed in white

and wade into

the water

for a second baptism.

 

I will be like

someone who cannot

hide their love

but

my joy will

become ordinary

and everyday

 

and like a lover

I will find out

exactly what it is like

to be the happiest,

the only one in creation

to really understand

how much,

 

I’m just a hair’s breadth

from dying.

 

Bronverwysing:

https://palacegatecounsellingservice.wordpress.com/2018/03/05/i-will-have-become-david-whyte/