Posts Tagged ‘De Waal Venter vertaling van Octavio Paz’

Octavio Paz. Vertaling/naskrywing in Afrikaans

Sunday, January 3rd, 2021

 

Octavio Paz. Vertaling van Spaans in Afrikaans. Vert. deur De Waal Venter.

 

Nota van vertaler:

“Die geskrewe woord” is ‘n gedig van Octavio Paz wat ek vertaal het uit Spaans. Dit is opgeneem in “Dias habiles” 1958 -1961.

 

“Geskrewe mens” is ‘n “Míwisi” gedig.

 

Ek het al geskryf oor ‘n metode wat ek as vertaler aanwend om die bronteks beter te verstaan: ek skryf ‘n gedig in die styl van die ander digter om so goed as moontlik te probeer agterkom hoe sy kop werk, hoe hy sinswendinge en al die apparaat van die poësie hanteer. Hierdie soort gedig noem ek “Míwisi” wat naastenby iets beteken soos “naboots” of “naskryf”. Dit is ‘n Griekse woord wat hier nuttig te pas kom.

 

In “Geskrewe mens” leef ek my dus in by die skryfmetode en dinkwêreld van Octavio Paz.

 

La palabra escrita.   p 60

 

Ya escrita la primera

palabra (nunca la pensada

sino la otra – ésta

que no la dice, que la contradice,

que sin decirla está diciéndola)

 

Die geskrewe woord

 

Reeds geskryf, die eerste

woord (nie die een waaraan gedink is nie

maar die ander – dit

wat dit nie sê nie, wat dit teenspreek,

wat dit sê sonder om dit te sê)

reeds geskryf, die eerste

woord (een, twee, drie –

daar bo is die son, jou gesig

in die middel van die poel,

vasgevang soos ’n verblufte son)

reeds geskryf, die eerste

woord (vier, vyf –

die klippie het nie ophou val nie,

kyk na jou gesig terwyl dit val, bereken

die vertikale mate van die val)

reeds geskryf, die eerste

woord (daar is ’n ander, onder,

nie die een wat val nie,

die een wat die gesig, son en tyd

stand hou bokant die afgrond: die woord

voor die val en die berekening)

reeds geskryf die eerste

woord (twee, drie, vier –

jy sal jou gesig sien verbrokkel,

jy sal die son sien versplinter,

jy sal die klip sien in gebroke water,

jy sal dieselfde gesig sien, dieselfde son,

vasgevang bokant dieselfde water)

reeds geskryf die eerste

woord (gaan voort

daar is geen meer woorde

as dié van berekening)

 

2020.12.26

 

***

 

Hombre escrito

 

Ocatvio Paz*

 

El sol corta

en el cuerpo de Gilgamesh

 

 

Geskrewe mens

 

Son steek af

op Gilgamesh se lyf,

glans op sy bruin vel, (koper en brons

skyn

uit die nat klei van die besige tablette) –

makers van skerppuntige

skrif buig oor die klei,

hy, jagter, die heerser oor wilde natuur

bring

die dooie leeu

oor sy skouers na die dansende paleis;

vroue sing –

 

sy nageslagte sprei oor die aarde,

hulle bou (groot beskawings

wat vergaan)

en bou

weer nuwes, tot nou waar ons is,

ons weet waar ons is.

Die vraag is of ons weet

waar ons weet ons is.

 

2021.01.02

 

 

* Míwisi