Posts Tagged ‘Emily Dickinson vertaling in Afrikaans’

Emily Dickinson. Vertaling in Afrikaans

Monday, December 28th, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (54)

 

Emily Dickinson. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Helize van Vuuren.

 

Die Tint wat ek nie kan vat

 

Die Tint wat ek nie kan vat—is beste—

Die Kleur te ver weg

Om in Basaar te wys

‘n Ghienie vir ‘n Kyk—

 

Die fyn—ontasbare Vertoning—

Wat voor die oog pronk

Soos Cleopatra & Kie—

Herhaal—in die lug—

 

Momente van Regeer

Wat in die siel gebeur

En dan in Onvrede laat

Te verwonderlik—om oor te praat—

 

Die gretig kyk—na Landskappe—

As sou hul pas verduister het

Een of ander Geheim—wat gedruk

Het soos waens—in die onderhemp—

 

Die Gepleit van die Somer—

Die ander Poets—van Sneeu—

Wat misterie kussing met Tulle,

Uit vrees die Eekhorings—weet,

 

Hul Onbevatlike maniere—spot ons—

Tot die gefopte Oog

Hovaardig sluit—in die Graf—

Nog ‘n manier—van sien—

 

 ***

 

The Tint I cannot take

 

The Tint I cannot take—is best—

The Color too remote

That I could show it in Bazaar—

A Guinea at a sight—

 

The fine—impalpable Array—

That swaggers on the eye

Like Cleopatra’s Company—

Repeated—in the sky—

 

The Moments of Dominion

That happens in the Soul

And leave it with a Discontent

Too Exquisite—to tell—

 

The eager look—on Landscapes—

As if they just repressed

Some Secret—that was pushing

Like Chariots—in the Vest—

 

The pleading of the Summer—

That other Prank—of Snow—

That Cushions Mystery with Tulle,

For fear the Squirrels—know,

 

Their Graspless manners—mock us—

Until the Cheated Eye

Shuts arrogantly—in the Grave—

Another Way—to see—

 

Bron:

Dickinson, Emily. Complete poems