Posts Tagged ‘Erik Lindner’

Vat vyf! Erik Lindner, redakteur van “Terras”

Wednesday, June 29th, 2011

“Terras, de opvolger van het periodiek Raster, presenteert zijn 0-nummer tijdens het 42ste Poetry International Festival Rotterdam met een voordracht door K. Michel. Terras is een plek, een verzamelplaats, een omgeving op het web waar literatuur uit binnen- en buitenland wordt gepubliceerd, waar veel aandacht is voor vertalingen en voor alle genres waarin de literatuur zich openbaart: van essay tot gedicht, van soundscape tot foto, van film tot novelle. Terras is ook een papieren periodiek. Twee keer per jaar verschijnt een handzaam tijdschrift in boekvorm, met teksten en andere bijdragen, meestal speciaal voor de papieren editie gemaakt.”

Erik, in hierdie tye wanneer ‘n mens meer dikwels verneem van literêre tydskrifte wat deure sluit, is dit nogal verrassend om ‘n nuwe inisitaief soos “Terras” te verwelkom. Hoe het hierdie onderneming tot stand gekom en wie is almal daarby betrokke?

Terras is de vervulling van een wens die al een tijdje bestond. Vijf jaar terug zat ik met Jan-Willem Anker, Jan Baeke en Mustafa Stitou aan een tafel een internationaal poëzienummer te bedenken. We noemden ons de Rasterette, een soort jongere en toen baldadigere versie van het tijdschrift Raster. Dat nummer is ooit in Raster aangekondigd maar er nooit van gekomen, mede omdat Raster stopte. Ik heb Raster beloofd een website voor het blad te maken en te onderhouden en die is er uiteindelijk vorig jaar gekomen: www.tijdschriftraster.nl. Daarop plaatsen we alleen teksten van auteurs en vertalers die hun bijdragen uit het tijdschrift graag online willen hebben. Voor het maken van die site hebben we een kleine subsidie gekregen. Mede voor nieuwe teksten die reflecteerden op wat Raster was en waar het voor stond, bezien vanuit het heden. Zo hadden we een budget om tien artikelen te laten schrijven die oude thema´s uit Raster moesten actualiseren. Dat hebben we gebruikt voor het nieuwe blad Terras. Dat was natuurlijk bij verre niet genoeg om een nummer te maken. We hebben een grote redactie: Mischa Andriessen, Kim Andringa, Jan Baeke, Hélène Gelèns, Ehud Neuhaus, Ruth Verraes, Miek Zwamborn. Veel dichters en ook veel beeldend kunstenaars.

In Nederland het jul natuurlik ‘n sterk en gevestigde mark vir vertaalde tekste; daarom maak ‘n tydskrif soos “Terras” wat juis op digkuns in vertaling gaan konsentreer, perfekte sin. Beoog julle om op spesifieke digkunste te fokus (soos die Oos-Europese, byvoorbeeld) of gaan julle die net so wyd as moontlik gooi en selfs kleiner digkunste daarby insluit?

Het nul-nummer, Terras 00 (zie: http://tijdschriftterras.nl/nu/) bevat veel vertaalde poëzie. Het staat nog redelijk dicht bij Raster. Oud-redacteur Bernlef vertaalde voor ons nieuwe gedichten van Lars Gustafsson en K. Michel van Russel Edson. Er is ook een mooie duo-vertaling van gedichten van Monika Rinck van onze redacteuren Gelèns en Zwamborn. Het nummer bevat ook proza en essays en Nederlandse poëzie van Jan Baeke en Tonnus Oosterhoff. Vertaalde poëzie zullen we altijd blijven brengen en wat mij betreft van heinde en verren en juist ook onbekend werk. de grootte van de taal doet er niet toe. Zolang we het maar echt bijzonder vinden. De komende twee nummers worden anders van opzet dan Raster 00. Mischa Andriessen stelt een nummer samen over gereedschap en Jan Baeke bereidt een volgend nummer voor over codes. Daarna komt Hélène Gelèns met een nummer over vrijplaatsen. Ik denk niet dat poëzievertalingen in die nummers evenzeer de rode draad zullen vormen zoals in het nul-nummer. Terras is er ook voor essay en proza en kunstbeschouwing.

Gaan julle gebruik maak van ‘n paneel vertalers wat in opdrag bepaalde tekste vertaal, of gaan julle eerder gebruik maak van wat (reeds) beskikbaar is in vertaling? Anders gestel – gaan die inhoud op aanvraag versamel word, of sal dit enigiemand vry staan om bydraes te lewer vir moontlike opname?

Redaksie

Redaksie

Er zitten twee vertalers in de redactie. Kim Andringa vertaalt uit het Frans. Mischa Andriessen vertaalde voor Bunker Hill veel Amerikaanse poëzie. We staan open voor suggesties. Het grootste deel van de kopij zal door de redactie gevraagd zijn, niet spontaan ingezonden. We hebben meteen al goede ervaring met Rokus Hofstede. En Tom Van de Voorde, de vertaler van Michael Palmer, is gevraagd om een bijdrage. Teksten die al in vertaling beschikbaar zijn, publiceren we niet.

Die eerste uitgawe van “Terras” het pas verskyn. Watter aspekte van hierdie nooiensvaart is vir jou persoonlik ‘n bron van vreugde?

De grootste vreugde was het allemaal naast elkaar te zien. Het nummer openslaan en bemerken: dit is goed, en dat erna ook en dat daarna ook weer. Dat de ruimte weer open is, stemt tot vreugde, dat een eigenwijs en niet-academisch of niet-theoretisch literair blad opnieuw kan bestaan. Het is van wezenlijk belang dat iedere dichter goed wordt gepresenteerd met rond de tien gedichten en een inleiding, zodat de lezer een beeld krijgt van het werk en niet alleen maar een vluchtige indruk. En verheugend is de vele uiteenlopende ideeën en energie van de redactie.

Kan jy dalk – selfs op dié vroeë stadium – vir ons ‘n aanduiding gee van hoe hierdie publikasie tans deur die Nederlandse poësieliefhebbers ontvang word? Opgewonde of skepties?

TerrasHet is krankzinnig toeval: we verschijnen op het moment dat de bezuinigingen op tijdschriften worden aangekondigd. Ik heb een week lang voornamelijk vragen moeten beantwoorden die over geld gingen en niet over de inhoud. We krijgen daarbij echt heel veel enthousiaste reacties, van schrijvers en lezers en in de pers. Verzoeken om abonnementen druppelen dagelijks binnen. en paar  mensen opperden een steunabonnement te nemen. Twijfel over onze onderneming heb ik van geen enkele kant gehoord. Ik moet wel zeggen dat het echt een gedoe gaat worden elk nummer gefinancierd te krijgen in dit in barre politieke klimaat in Nederland. Dat vraagt vraagt uiteindelijk gewoon om heel veel extra werk en tijd die je niet aan teksten kunt besteden. En je hebt het gebruikelijke sceptisme op de Nederlandse blogs die nu eenmaal altijd alles wat maar een beetje buitennissig is beschimpen. Dat hoort er nu eenmaal bij.

 

Lees ook die berigte by JJ PolletDe Papieren Man en De Contrabas.

Louis Esterhuizen. Nuwe tydskrif fokus op vertaalde poësie

Tuesday, June 21st, 2011

Ehud Neuhaus (links), Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes

Ehud Neuhaus (links), Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes

In die Nederlandse lettere klap almal tans hande oor ‘n nuwe literêre tydskrif wat pas daar tot stand gekom het; ironies genoeg in dieselfde week as wat staatsekretaris Halbe Zijlstra die subsidie aan alle literêre tydskrifte opgehef het. Hierdie opwindende inisiatief genaamd Terras, staan onder bestuur van  Ehud Neuhaus, Erik Lindner, Miek Zwamborn en Ruth Verraes.

Volgens die NRC Handelsblad se berig gaan Terras hom in die besonder op vertaalde poësie toespits. En uiteraard bestaan daar ‘n besonderse band tussen hierdie tydskrif en sy beroemde voorganger, Raster. In die voorwoord tot hul eerste uitgawe word Eirk Lindner soos volg aangehaal: “Terras is niet toevallig een anagram van Raster. […] De brede internationale oriëntatie van dat blad (Raster) was belangrijk en die stem mis ik nu bij de andere literaire tijdschriften. […] “Elders staat wel werk van buitenlandse dichters, maar wij willen dat bij Terras veel groter opzetten. Dus naast veel poëzie ook een inleidend essay over de dichter en zijn oeuvre.”

Dit is egter kommerwekkend dat volgens NRC Handelsblad bykans alle literêre tydskrifte, waaronder ikoniese tydskrifte soos De Gids, hulle in finansiële stormwater, weens die opheffing van staatssubsidies. Suzanne Meeuwissen, wat namens die Nederlands Letterenfonds verantwoordelik is vir binnenlandse subsidies, het egter haar bes probeer om ‘n rooskleurige randjie om die stromwolk te verf: “Onze directeur Henk Pröpper praat nog met ambtenaren, want de algehele subsidiestop is wel erg merkwaardig. We hebben de voorwaarden flink aangescherpt de laatste jaren. Zo moesten de tijdschriften zich digitaal meer laten zien en moest men actiever op zoek naar alternatieve financiering. Wanneer daar voor een deel gehoor aan wordt gegeven, en dat nu vervolgens helemaal wordt genegeerd, is dat lastig te verdedigen.”

Erik Lindner

Erik Lindner

NRC Handelsblad sluit dan – heel gepas – hul berig af met einste Erik Lindner in militante stemming: “Crisistijd vraagt om militante initiatieven. Terras wordt uitgegeven bij stichting Perdu, en niet bij een uitgeverij, waar je al snel in een verdomhoekje terecht komt. Wanneer de subsidie verdwijnt, moet je andere wegen zoeken. Terras wil voorbij het hokje van de literatuur kijken naar kunstuitingen met een literaire waarde en plaatst op de website terrasterras.nl ook films. De twee papieren nummers die wij per jaar willen maken, die komen er.”

‘n Mens kan beslis nie anders as om Terras alle voorspoed toe te wens nie. Hopelik is dit juis deur dié glibberige helling dat die Afrikaanse digkuns ook op die terras ‘n tafeltjie onder die sambrele bespreek kan kry …

Vir jou leesplesier volg hieronder ‘n gedig van Erik Lindner.

***

 

Bomen buigen weg van de kust

 

Bomen buigen weg van de kust
voor het huis schuift een steiger

de rechte gevel en rechte steiger
zijn bomen die naar je wuiven

het huis vanuit een rijdende tram
helt in de wind die van zee komt

je buigt je hoofd onder de steiger
kijkt naar buiten als je thuis bent.

 

© Erik Lindner (Uit: Terrein, 2008: Uitgeverij De Bezige Bij)