Posts Tagged ‘Francisco X. Alarcón’

Francisco X. Alarcón. Vertaling in Afrikaans.

Monday, June 28th, 2021

 

Francisco X. Alarcón vertaling van Spaans via Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer.

 

Gebed

 

ek bid vir ʼn god

as medepligtige

om nagte deur te bring

in skandlik-e

onkuis-huise

en laat te slaap

op Saterdae

 

ʼn god

wat fluitend

deur die strate draal

en sidder

voor die mond

van sy beminde

 

ʼn god

wat in ry staan

by die ingang

van bioskoopteaters

en hou van ʼn

koppie boeretroos

 

ʼn god

wat bloed spuug

van tuberkulose

en nie eers

genoeg

busgeld het nie

 

ʼn god

wat bewusteloos

gelaat word

deur die knuppel

van ʼn poliesman

by ʼn versetoptog

 

ʼn god

wat pis

uit vrees

vir die flikkerende

elektrodes

van marteling

 

ʼn god

wat seerkry

tot murg

en been

en op die lug

af byt in pyn

 

ʼn werklose god

ʼn stakende god

ʼn verhongerde god

ʼn voortvlugtende god

ʼn verbande god

ʼn verwoede god

 

ʼn god

wat ver-

andering

begeer uit

die tronk

van bestel

 

ek bid vir

ʼn meer godlik-e

god

 

*

 

Prayer/Oracion – Francisco X. Alarcón

(Translated to English by Francisco Aragón)

 

I want a god

as my accomplice

who spends nights

in houses

of ill repute

and gets up late

on Saturdays

 

a god

who whistles

through the streets

and trembles

before the lips

of his lover

 

a god

who waits in line

at the entrance

of movie houses

and likes to drink

café au lait

 

a god

who spits

blood from

tuberculosis and

doesn’t even have

enough for bus fare

 

a god

knocked

unconscious

by the billy club

of a policeman

at a demonstration

 

a god

who pisses

out of fear

before the flaring

electrodes

of torture

 

a god

who hurts

to the last

bone and

bites the air

in pain

 

a jobless god

a striking god

a hungry god

a fugitive god

an exiled god

an enraged god

 

a god

who longs

from jail

for a change

in the order

of things

 

I want a

more godlike

god

 

Bron: Francisco X. Alarcón, From the Other Side of Night/Del otro lado de la noche (University of Arizona Press, 2002)

 

*

 

Oración / Paidir

Oración

Quiero un dios

de cómplice
que se trasnoche

en tugurios

de mala fama

y los sábados

se levante tarde

 

un dios

que chifle

por las calles

y tiemble

ante los labios

de su amor

 

un dios

que haga cola

a la entrada

de los cines

y tome café

con leche

 

un dios

que escupa

sangre de

tuberculoso

y no tenga

ni para el camión

 

un dios

que se desmaya

de un macanazo

de policía

de un mitín

de protesta

 

un dios

que se orine

de miedo ante

el resplandor

de los electrodos

de tortura

 

un dios

que le punce

hasta el último

hueso

y muerde el aire

de dolor

 

un dios desempleado

un dios en huelga

un dios hambriento

un dios fugitivo

un dios en exilio

un dios encabronado

 

un dios

que anhele

desde la cárcel

un cambio

en el orden

de las cosas

 

quiero

un dios

más dios