Posts Tagged ‘Gaius Valerius Catullus vertaling in Afrikaans’

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (102)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus se vyftiende vers

 

Aan jou vertrou ek my en my beminde toe,

Aurelius. Van jou vra ek net ‘n beskeie

Gunsie. Dat, as jy al ooit iets op prys gestel

het wat jy puur en ongeskonde wou behou,

dan vra ek: hou my mannetjie in watte,

gepluis nie teen die gespuis nie – húlle

vrees ek nie, wat heen en weer die strate

vol stap met hul neuse diep in hul eie sake.

Wragtigwaar: ek is banggat vir jóú – en jou piel,

‘n beproewing vir jonkmans, kuis én jags.

Want jy laat daai ding gaan waar hy wil, na eie

goeddunke snuffel. Steek dit kop uit, is jy rég.

Maar, prewel ek, los tog dié mannetjie alleen.

Want as duiwel se gedagte en gulplose drif

jou, jou vuigaard, tot so ‘n misdaad dryf

wat jy hier, in jou boonste kop, teen my beplan

dan wag ‘n donker en droewe vergesig op jou.

Met jou pote vasgeknoop sal ‘n stoet harders

en radyse deur jou gapende gat gejaag word.

 

***

 

Carmen 15

Gaius Valerius Catullus

 

Commendo tibi me ac meos amores,

Aureli. Veniam peto pudentem,

Vt, si quicquam animo tuo cupisti

Quod castum expeteres et integellum,

Conserues puerum mihi pudice,

Non dico a populo: nihil ueremur

Istos qui in platea modo huc modo illuc

In re praetereunt sua occupati;

Verum a te metuo tuoque pene

Infesto pueris bonis malisque.

Quem tu qua lubet, ut lubet moueto

Quantum uis, ubi erit foris paratum:

Hunc unum excipio, ut puto, pudenter.

Quod si te mala mens furorque uecors

In tantam impulerit, sceleste, culpam,

Vt nostrum insidiis caput lacessas,

Ah tum te miserum malique fati,

Quem attractis pedibus patente porta

Percurrent raphanique mugilesque.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (101)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus se sesde vers

 

Slegs, Flavius, as jou lief skurf en onfatsoenlik

was, sou jy nie vir Catullus oor haar wou vertel

nie; slegs dán sou jy jou mond só tjoep kon hou.

Maar jou vriendin is seker die een of ander hoerasie

met ‘n hemelhoë koors: jy bloos wanneer jy dit beken.

Want jou bed basuin dit uit dat jy – met die geur van blomme

en ingevoerde oliekolonie deurweek – nie leë nagte om

om dowe neute grafstil lê en stof vergader nie.

Dís ook jou beddegoed se verhaal, dié kant en daai

blinkgeslyt, en waarom jou bed so kap-kap-kap en kreun.

Die feite paal bo die water uit. Mondtoerits help niks.

Hoekom? Want jy sal nie sulke voosgenaaide blaaie

oopvou as jy jou nie met allerlei soutighede verstout nie.

So, sê ons tog wat jy daar in jou hande koester, maak nie

saak nie: mooi of sleg. Ek wil tog só graag vir jou en jou

beminde, in my fyne versie, ten hoogste hemele besing.

 

***

 

Carmen 6

Gaius Valerius Catullus

 

Flavi, delicias tuas Catullo,

ni sint illepidae atque inelegantes,

velles dicere, nec tacere posses.

verum nescio quid febriculosi

scorti diligis: hoc pudet fateri.

nam te non viduas iacere noctes

nequiquam tacitum cubile clamat

sertis ac Syrio fragrans olivo,

pulvinusque peraeque et hic et illic

attritus, tremulique quassa lecti

argutatio inambulatioque.

nam nil stupra valet, nihil, tacere.

cur? non tam latera ecfututa pandas,

ni tu quid facias ineptiarum.

quare quicquid habes boni malique,

dic nobis. volo te ac tuos amores

ad caelum lepido vocare versu.

 

Bronverwysing:

Garrison, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling in Afrikaans

Thursday, January 21st, 2021

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (100)

 

Gaius Valerius Catullus. Vertaling van Latyn in Afrikaans. Vert. deur Jean Meiring.

 

Catullus se nege-en-negentigste vers

 

Jy was spelerig, heuningrige Juventius, toe ek

by jou ‘n soen soeter as die soetste ambrosia kom steel.

Maar my sonde had ‘n straf: vir die allerlangste uur

onthou ek hoe ek op die grootste kruis gekruisig word:

terwyl ek vir jou jammer probeer sê, wou geen trane

eens ‘n tikkie van jou wreedheid uitwis nie.

Want sodra die daad gepleeg was, het jy jou lippe –

gebaai in baie trane – met de laaste vinger skoongevee.

Niks wat mý gesig daar gelaat het, het agtergebly nie,

so asof dit die vuil speeksel van ‘n vuige sypaadjieslet was.

Boonop het jy nie ‘n stokkie voor my swaarkry gesteek nie –

ék deur die liefde geïnfekteer, op elke denkbare manier gemartel.

Daarom het daardie soen vir my uit ambrosia verander

in iets bitterders as die heel bitterste suringstele.

Omdat dít die straf is wat jy op hopelose liefde neer-

hamer, sal ek na dese nooit weer ‘n soen probeer steel nie.

 

***

 

Carmen 99

Gaius Valerius Catullus

 

Subripui tibi, dum ludis, mellite Iuventi,

saviolum dulci dulcius ambrosia.

verum id non impune tuli: namque amplius horam

suffixum in summa me memini esse cruce,

dum tibi me purgo nec possum fletibus ullis

tantillum vestrae demere saevitiae.

nam simul id factum est, multis diluta labella

guttis abstersisti omnibus articulis,

ne quicquam nostro contractum ex ore maneret,

tanquam commictae spurca saliva lupae.

praeterea infesto miserum me tradere Amori

non cessasti omnique excruciare modo,

ut mi ex ambrosia mutatum iam fores illud

saviolum tristi tristius elleboro.

quam quoniam poenam misero proponis amori,

nunquam iam posthac basia subripiam.

 

Bronverwysing:

Garrisson, Daniel H. (Red.) 2004. The Student’s Catullus, derde uitgawe. Oklahoma: University of Oklahoma Press.